De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

H.BOGAERT : AMBTENAREN KUNNEN ONTSLAGEN WORDEN

H.BOGAERT : AMBTENAREN KUNNEN ONTSLAGEN WORDEN

zaterdag 5 oktober 2013 22:48
Spread the love

Staatssecretaris Bogaert klopt zich op de borst : Hij heeft de vaste benoeming van de ambtenaar afgeschaft . Nu kunnen ze ook ontslagen worden.

Dit is puur populisme . Dat die luie ambtenaren kunnen ontslagen worden klink goed in de oren van de rechterzijde in onze maatschappij.

In wezen verandert er eigenlijk niks. In het vroeger evaluatiesysteem kreeg de ambtenaar een “signalement” (dit was de geijkte wettelijke term ) Hij die als signalement onvoldoende kreeg kon onmiddellijk ontslagen worden. Bij Bogaert wordt iemand die  2 jaar na elkaar zeer slecht geëvalueerd wordt ontslagen. Welk is het verschil? Ik zie geen fundamenteel verschil. Het enige wat ik uit de communicatie van Bogaert kan afleiden is zijn ingesteldheid ten opzichte van de ambtenaar. Een ambtenaar werkt voor de gemeenschap en verdient een respectvolle benadering

take down
the paywall
steun ons nu!