De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Guerrilla met affiches in Mechelen vraagt aandacht voor sociaal werk
Video - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Guerrilla met affiches in Mechelen vraagt aandacht voor sociaal werk

Naar aanleiding van de World Social Work Day werd vannacht in Mechelen een muur volgeplakt met affiches met slogans over sociaal werk. Een filmpje van deze actie vind je hieronder. Vandaag, 17 maart, zetten sociaal werkers hun activiteiten in de kijker en vieren ze het sociaal werk. Vandaag wordt internationaal en dit jaar voor het eerst in gans Vlaanderen aandacht gevraagd voor het waardevolle werk dat sociaal werkers elke dag verrichten. Ook al had iedereen zich dat vandaag anders voorgesteld.

dinsdag 17 maart 2020 10:29
Spread the love

 

“Sociaal werkers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving”, aldus minister van Welzijn en Armoedebestrijding Wouter Beke. “Ze komen op voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. In hun dagelijks werk zetten zij altijd andere mensen op de eerste plaats. Vandaag is het hun beurt om eens in het zonlicht te staan!”

Ook in tijden van corona staan armoedeverenigingen, Samenlevingsopbouw, het verenigingsleven … mee op de brug om de zorg op te nemen voor de meest kwetsbare mensen: ouderen, dak- en thuislozen, zieken, mensen met problemen en mensen met vragen. Ze zorgen er mee voor dat, zoals een van de acties stelt, solidariteit zich verspreidt en niet het virus. Zij verdienen dus meer dan ooit die extra aandacht, dat hart onder de riem. Uiteraard met de nodige sereniteit.

Sociaal werkers dragen alle dagen bij aan een kwaliteitsvolle en solidaire samenleving. Zij zetten zich met hoofd, hart en ziel in voor een menswaardig leven voor iedereen.

Op deze dag zetten alle hogescholen, samen met tal van sociale organisaties de verbondenheid en de gemeenschappelijke missie in de verf, al zal dit door de coronacrisis vooral online zijn. Radio 2 zal op 17 maart een hele dag aandacht besteden aan het sociaal werk, door onder meer studiogesprekken met personen die een beroep doen op een sociaal werker. Ook op Facebook zal de World Social Work Day zijn weerklank hebben.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!