De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

GTST/Vakantie in Israel/Brief aan GTST over door karakters ”Nina” en ”Lucas” gemaakte pro Israelische opmerkingen en Israel reis

GTST/Vakantie in Israel/Brief aan GTST over door karakters ”Nina” en ”Lucas” gemaakte pro Israelische opmerkingen en Israel reis

vrijdag 10 oktober 2014 04:03
Spread the love

GTST/VAKANTIE IN ISRAEL/BRIEF AAN GTST OVER DOOR KARAKTER ”NINA” EN ”LUCAS” GEMAAKTE PRO ISRAELISCHE OPMERKINGEN EN ISRAEL REIS
OPMERKING VOORAF:GTST [GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN] IS EENNEDERLANDSE SOAP
ZIE OOK
http://www.astridessed.nl/gtstvakantie-in-israelbrief-aan-gtst-over-door-karakters-nina-en-lucas-gemaakte-pro-israelische-opmerkingen-en-israel-reis/

AANDE REDACTIE VAN GTSTDE DOOR UW KARAKTERS ”NINA” EN ”LUCAS”GEMAAKTE OPMERKINGEN OVER EEN VAKANTIE IN ISRAEL
Geachte Redactie,
Hoewel ik u al eerder heb aangeschreven [1] over door uw karakters gemaakte hetzij discriminerende, hetzij Islamofobischeopmerkingen [waarop u positief hebt gereageerd, waarvoor dank]hebben uw uitzending van 29 september, 2 en 8 october eenabsoluut dieptepunt bereikt in uw openlijke propaganda voor Israel.
In uw uitzending van 29 september wordt door Nina aan Vincent voorgesteld om op vakantie naar Israel te gaan en u laat haar zeggen”…… Het is een overweldigend land, heel bijzonder, en het plaatst misschien alles in een ander perspectief. Je kan er ook luieren en in de zon liggen”
Daar blijft het niet bij:Op 2 october zegt diezeflde Nina” “Ik heb wat dingen op een rijtje gezet, dingen waar ik echt naar toe wil, Jeruzalem en de Dode Zee, die wil ik absoluut niet missen.”
En daarna op 8 october gaat Lucas nog een stapje verder door op te merken [tegen Noud]”Ja, als jij ten huwelijk gevraagd zou willen worden, wat heb je liever,een of andere Bedouienentent of romantisch onder de sterrenhemelin Israel”
Om met het laatste te beginnen:De denigrerende manier, waarop Lucas over die Bedouienentent praatis stuitend en discriminerend.Bovendien nog dom ook:Een sterrenhemel is juist in een woestijngebied [waar veel Bedouienenwonen] veel beter te zien dan in wat ik veronderstel, dat Lucasbedoelt met Israel:De grote steden.

GAZA MILITAIRE OPERATIES/47 JARIGE BEZETTING
Maar goed, misschien is ”Lucas” [of liever gezegd: de tekstschrijver] nietop de hoogte van die systematische verdrijving van Bedouinen.Maar wat hij wel weet, of althans hoort te weten, is de bloedige Israelischemilitaire operatie in Gaza in juli/augustus, die aan 2137 Palestijnenhet leven gekost heeft, waarvan 70 procent burger. [3]Dat er al sinds 2007 een Blokkade van Gaza is, die hetgebied en de bevolking economisch in een wurggreep houdt. [4]
Dat er al een 47 jarige bezetting van de Palestijnse gebiedenis, met inherent daaraan onderdrukking en oorlogsmisdaden,keer op keer weer gepleegd, bijna voor het gezicht van de TVcamera. [5]
En over een land met een dergelijk misdadig bezettingsregimelaat u uw karakters zeggen, hoe ”byzonder” en ”romantisch”het is en dan nog denigrerend doen over de slachtoffers vanverdrijving, de Bedouinen.
U maakt in feite gewoon propaganda voor een land, dat zichsystematisch schuldig maakt aan onderdrukking enoorlogsmisdaden.Naar een dergelijk land zou men uberhaupt niet met vakantiemoeten gaan, laat staan, dat het nog wordt opgehemeld ook!
EPILOOG
Propaganda maken voor een land, dat bezetting en onderdrukkingal 47 jaar met het grootste gemak laat voortduren, vind ikeen schande.En het is niet zo, dat u het niet weet.Het is in juli/augustus uitgebreid in het nieuws geweest.Denk maar aan alle Gaza demonstraties. [6]
Dan ga je niet, zoals u, uitgebreid propagandamaken voor Israel, waarmee u de bezetting en onderdrukking, en de misdaden in de Gaza operaties,bagatelliseert.
Een dringend advies aan u:
Gooi die verhaallijn om, laat ze hun romantischevakantie ergens anders doorbrengen [stuur ze voormijn part naar de VS of de eilanden in de Stille Zuidzee]en laat Israel en zijn misdaden voor wat ze zijn.
Doet u dat niet, dan wekt u de indruk, achter die Israelischebezettingspolitiek te staan of er op zijn minst geenmoeite mee te hebben.
In beide gevallen compromitteert u zichzelf.Ik lees, dat uw cast al in Israel is geweestvoor de opnames. [7]Keer terug van de foute, ingeslagen wegen zend ze niet uit of zo u al begonnen bentdaarmee, stop het dan per direct!
Het is nog niet te laat.Ik reken op uw medewerking.Zie hieronder achtergrondinformatie.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

[1]

BRIEF AAN REDACTIE GTST OVER ISLAMOFOBISCHE OPMERKINGEN KARAKTER LUCASASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/2012brief-aan-redactie-gtst-over-islamofobische-opmerkingen-karakter-lucas/

BRIEF AAN REDACTIE GTST OVER KARAKTER ”NINA”GEMAAKTE DISCRIMINERENDE OPMERKINGASTRID ESSEDZIE IN DEZE LINK OOK UW POSITIEVE REACTIEAAN MIJN ADRES
http://www.astridessed.nl/2012brief-aan-redactie-gtst-over-door-karakter-nina-gemaakte-discriminerende-opmerking/

[2]
BTSELEM.ORGCIVIL ADMINISTRATION PLANS TO EXPEL THOUSANDS OF BEDOUINSFROM HOMES, CONCENTRATE THEM IN ADEQUATE SETTLEMENT17 SEPTEMBER 2014
http://www.btselem.org/area_c/20140917_plans_to_transfer_bedouins_to_ramat_nueimeh

”Bedouin constitute an estimated 25 percent of the population of the northern Negev, but after being repeatedlydisplaced since 1948, they now occupy less than 2 percent of its land.”HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: STOP DEMOLISHING BEDOUIN HOMES10 AUGUSTUS 2010
http://www.hrw.org/news/2010/08/18/israel-stop-demolishing-bedouin-homes

[3]
ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[4]
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013
http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29

[5]
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTDeWereldMorgen.beASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[6]
DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNS PROTEST/GEWELD ISRAELISCHE  BEZETTINGSSTAAT/EU, GEEN WOORDEN, MAAR DADENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/duizenden-bij-pro-palestijns-protestgeweld-israelische-bezettingsstaateugeen-woorden-maar-dadenreactie-op-at5/

[7]
ADCAST GTST NAAR ISRAEL VOOR SPANNENDE, 5000 STEAFKEVERING23 SEPTEMBER 2014

http://www.ad.nl/ad/nl/1002/Show/article/detail/3753548/2014/09/23/Cast-GTST-naar-Israel-voor-spannende-5000ste-aflevering.dhtml

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!