De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

GTST/Vakantie in Israel/Beantwoording reactie GTST redactie

GTST/Vakantie in Israel/Beantwoording reactie GTST redactie

dinsdag 14 oktober 2014 20:54
Spread the love

GTST/VAKANTIE IN ISRAEL/BRIEF AAN GTST OVER ISRAELREIS/REACTIE OP BRIEF GTST REDACTIE OPMERKING: GTST[GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN] IS EEN NEDERLANDSE SOAP

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/gtstvakantie-in-israelbrief-aan-gtst-over-israel-reisreactie-op-brief-gtst-redactie/

Geachte lezers,
Recentelijk schreef ik de redactie van GTST overvan haar verhaallijn, waarin een ”romantische vakantie”naar Israel voorkwam.Dit naar aanleiding van de 5000ste aflevering van GTST
Zie brief

http://www.astridessed.nl/gtstvakantie-in-israelbrief-aan-gtst-over-door-karakters-nina-en-lucas-gemaakte-pro-israelische-opmerkingen-en-israel-reis/

Zie berichtgeving 5000ste aflevering
http://www.ad.nl/ad/nl/1002/Show/article/detail/3753548/2014/09/23/Cast-GTST-naar-Israel-voor-spannende-5000ste-aflevering.dhtml

De redactie van GTST heeft inmiddels een nietszeggende briefteruggestuurd, die ik direct hieronder vermeld.
En daaronder mijn beantwoording van de GTST reactie.
Astrid Essed

REACTIE GTST REDACTIE OP MIJN BRIEF

Geachte mevrouw Essed,

Dank voor uw open brief waarin u uw vraagtekens uitspreekt over de verhaallijn die zich afspeelt in Israël. We willen vooropstellen dat GTST een soapserie is die zich nooit met actualiteiten en politieke kwesties inlaat en dat ook nu niet doet. We willen geen stelling nemen in dit conflict en zijn zeker ook geen partij in het conflict. We hebben een paar plekken in Israël willen laten zien vanuit toeristisch oogpunt. 

Het is ons niet ontgaan dat er deze zomer een oorlog heeft gewoed. De opnames van GTST in Israël hebben plaatsgevonden ruim voordat het conflict in de Gazastrook escaleerde. Wij kunnen  deze opnames niet terugdraaien. Het gaat hier om een periode van één week waarin de verhaallijn in Israël zich afspeelt. Wij betreuren het dat de opnames in Israël voor u nu zo wrang uitpakken.

Vriendelijke groeten,Redactie GTSTcid:image001.png@01CC5E88.416B3550www.gtst.nl  | www.twitter.com/gtst  

BEANTWOORDING BOVENSTAANDE REACTIE VAN GTST REDACTIE

AAN DE REDACTIE VAN GTSTUW REACTIE OP MIJN BRIEF OVER DEGTST ISRAEL VERHAALLIJN EN DE DOORDE KARAKTERS ´´LUCAS´´ EN ´´NINA´´GEMAAKTE OPMERKINGEN
Geachte Redactie
Vriendelijk bedankt voor uw reactie op mijnniet ´´open´´, maar per email aan uw redactietoegezonden brief, waarin ik zowel bezwaar maakte tegen uw in de verhaallijn gemaakte keuze voor Israel alsvakantieland als door de door uw karakters ´´Nina” en”Lucas” gemaakte opmerkingen.Zie brief onder P/S
Voor alle verduidelijking citeer ik uw reactie aan mij
”We willen vooropstellen dat GTST een soapserie is die zich nooit met actualiteiten en politieke kwesties inlaat en dat ook nu niet doet. We willen geen stelling nemen in dit conflict en zijn zeker ook geen partij in het conflict. We hebben een paar plekken in Israël willen laten zien vanuit toeristisch oogpunt. 

Het is ons niet ontgaan dat er deze zomer een oorlog heeft gewoed. De opnames van GTST in Israël hebben plaatsgevonden ruim voordat het conflict in de Gazastrook escaleerde. Wij kunnen  deze opnames niet terugdraaien. Het gaat hier om een periode van één week waarin de verhaallijn in Israël zich afspeelt.

Wij betreuren het dat de opnames in Israël voor u nu zo wrang uitpakken.”

Met alle respect, Geachte Redactie, uw reactie is onzinnig,

en slaat geen hout.

Anders gezegd:

Als een struisvogel steekt u uw kop in het zand.

ACTUALITEITEN

U schrijft, dat uw soapserie zich nooit met actualiteiten en

politieke kwesties inlaat.

Het is dan wel zeer merkwaardig als vakantieland Israel

te kiezen, hoofdrolspeler in het Midden-Oostenconflict,

een 47 jarige bezettingsstaat, die zich systematisch en 

structureel schuldig maakt aan oorlogsmisdaden en misdaden

tegen de menselijkheid. [1]

Die zich schuldig maakt aan systematische land en waterroof

door de constante uitbreiding van de in bezet gebied 

gestichte illegale Israelische nederzettingen. [2]

En aan de systematische uithongering

van de burgerbevolking in Gaza. [3]

En dat niet vanaf het Gaza offensief in juli-augustus, maar 

jarenlang.

Maar ook al zou u niet van deze feiten op de hoogte zijn, of

uw oren en ogen ervoor sluiten [waarschijnlijker]

dan nog is het duidelijk, dat waar een internationaal conflict is,

actualiteiten zijn.

U kunt dus niet Israel in uw verhaallijn opnemen, zonder op

de actualiteiten te stuiten.

GAZA OORLOG ”PROTECTIVE EDGDE”

Het ”is u dus niet ontgaan”, dat deze zomer een oorlog

in Gaza geword heeft?

Dat vind ik bepaald geen topprestatie, aangezien het TV

nieuws en kranten er bol van stonden, evenals het aantal

Gaza demonstraties, die in het nieuws kwamen.

Dat u reeds opnames had gemaakt en u het ”niet

meer kon terugdraaien”, is een slap

excuus, want een dergelijke vakantieverhaallijn is

altijd om te buigen.

Maar het gaat dieper.

De misdaden in het Midden-Oostenconflict zijn bepaald

niet begonnen bij ”Protective Edge” [juli/augustus dit jaar],

maar vinden decennialang plaats.

Protective Edge kent vele voorgangers zoals

Cast Lead, Pillars of Cloud, noem maar op. [4]

Ook die zijn uitgebreid in het nieuws geweest en

belicht.

U wist dus wel degelijk van bloedige militaire Gaza operaties.

Dat u dan toch voor Israel als vakantieland

heeft gekozen, is een welbewuste keuze voor de key

player in dit conflct geweest.

Kortom

U had daar sowieso geen opnames moeten maken.

5000e AFLEVERING GTST/

UW PROMOTING VAN BEZETTINGSSTAAT ISRAEL

Dat zeg ik niet zomaar.

Zowel uw karakter ”Nina” als ”Lucas” laten zich in

zeer positieve zin uit over Israel als vakantieland.

[Zie brief onderaan]

Lucas gaat zelfs zover, zich denigrerend uit te laten

over een Bedouienentent [kennelijk voor u

geen probleem], wat lef hebben is, gezien de etnische

zuiveringen van de Bedouienen, tot op heden ten

dage. [5]

Maar goed, feit is, dat u kiest voor Israel als vakantieland en dan

nota bene ter bekroning van de 5000 ste aflevering. [6]

Dat stelt Israel in een positief licht, het laatste, dat deze

bezettingsstaat verdient.

EPILOOG

Smoesjes, dat uw soap serie geen actualiteiten volgt en

dat u al had opgenomen, voor de verheviging van de Gaza oorlog

in juli/augustus uitbrak, gaan niet op.

Want dit is geen conflict van vandaag, maar al jarenlang aan de gang.

Al 47 jaar lang is Israel bezettende macht en u maakt mij niet wijs,

dat van die onderdrukking en misdaden nooit geweten hebt.

Onzin, met alle respect.

Het kiezen van Israel als vakantieland (een land, waarheen men

uberhaupt niet naartoe zou moeten gaan) en wel met een jubileum

moment, namelijk de 5000 aflevering, is een bewuste daad geweest.

Bewust verkeerd, want u hebt hiermee bezetting, misdaden en 

onderdrukking gepromoted.

Toeristische plaatsen laten zien is namelijk nooit

vrijblijvend.

Of zou u ook mooie, toeristische plaatsen laten zien in dat

gedeelte van Syrie of Irak, waar nu het door IS uitgeroepen

kalifaat heerst.

Of in dictatoriaal geregeerd Noord Korea.

Ik dacht het niet.

Het kiezen van welk vakantieland ook heeft consequenties, laat

u dat gezegd zijn en het ´´zich niet inlaten met actualiteiten´´ is je

ogen sluiten voor de politieke werkelijkheid.

Wanneer u werkelijk geen aanhanger bent van de Israelische

bezettingspolitiek, breng dan nooit meer Israel als 

´´vakantieland´´ of op welke positieve manier, in uw soap.

Niet zolang daar bezetting en onderdrukking doorgaat.

Zoals de  Stichting Diensten  en Onderzoekscentrum

Palestina terecht opmerkte

´´

Palestijnen moeten zien te overleven tussen de puinhopen waarin het Israëlische leger Gaza heeft veranderd, zonder voldoende voedsel of schoon drinkwater. Voor hen geen “luieren en in de zon liggen”. (7)

Stop het promoten van bezettingsstaat Israel, als u tenministe

niet verantwoordelijk wilt worden gehouden van de PR aan

onderdrukking, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Bedankt voor het lezen van deze brief.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

NOTEN

[1]
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024
BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES10 DECEMBER 2008
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013
http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29
[2]
NEDERZETTINGEN/ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNATIONAALRECHT
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law

”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
ILLEGALE NEDERZETTINGEN/LANDROOF
”The existence of settlements leads to violations of many of the human rights of Palestinians, including the rights to property, equality, an adequate standard of living and freedom of movement.”
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlements
ILLEGALE NEDERZETTINGEN/WATERROOF
THE RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/water
UNITED NATIONSOFFICE FOR THE COORDINATIONOF HUMANITARIAN AFFAIRSOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORYHOW DISPOSSESSION HAPPENSThe humanitarian impact of the takeoverof Palestinian water springs by Israeli settlersMARCH 2012
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_springs_report_march_2012_english.pdf

[3]
BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES10 DECEMBER 2008
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013
http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29

[4]

BTSELEM.ORGOPERATION CAST LEAD, 27 DEC. ’08 TO 18 JAN. ’09
http://www.btselem.org/gaza_strip/castlead_operation
BTSELEM.ORGHUMAN RIGHTS VIOLATIONS DURINGOPERATION PUILLAR OF DEFENSE 14-21 NOVEMBER 2012MAY 2013

http://www.btselem.org/download/201305_pillar_of_defense_operation_eng.pdf

[5]

BTSELEM.ORGCIVIL ADMINISTRATION PLANS TO EXPEL THOUSANDS OF BEDOUINSFROM HOMES, CONCENTRATE THEM IN ADEQUATE SETTLEMENT17 SEPTEMBER 2014
http://www.btselem.org/area_c/20140917_plans_to_transfer_bedouins_to_ramat_nueimeh
”Bedouin constitute an estimated 25 percent of the population of the northern Negev, but after being repeatedlydisplaced since 1948, they now occupy less than 2 percent of its land.”HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: STOP DEMOLISHING BEDOUIN HOMES10 AUGUSTUS 2010
http://www.hrw.org/news/2010/08/18/israel-stop-demolishing-bedouin-homes

(6)
ADCAST GTST NAAR ISRAEL VOOR SPANNENDE, 5000 STEAFKEVERING23 SEPTEMBER 2014  http://www.ad.nl/ad/nl/1002/Show/article/detail/3753548/2014/09/23/Cast-GTST-naar-Israel-voor-spannende-5000ste-aflevering.dhtml

(7)
DOC.PPROPAGANDA IN GTST/OPEN BRIEF AAN ENDEMOL
http://www.docp.nl/propaganda-in-gtst-open-brief-aan-endemol/

P/S

BRIEF AAN GTST REDACTIE OVER ISRAEL REIS ENPRO ISRAELISCHE OPMERKINGEN KARAKTER ´´LUCAS´´EN ´´NINA´´

AANDE REDACTIE VAN GTSTDE DOOR UW KARAKTERS ”NINA” EN ”LUCAS”GEMAAKTE OPMERKINGEN OVER EEN VAKANTIE IN ISRAEL
Geachte Redactie,
Hoewel ik u al eerder heb aangeschreven [1] over door uw karakters gemaakte hetzij discriminerende, hetzij Islamofobischeopmerkingen [waarop u positief hebt gereageerd, waarvoor dank]hebben uw uitzending van 29 september, 2 en 8 october eenabsoluut dieptepunt bereikt in uw openlijke propaganda voor Israel.
In uw uitzending van 29 september wordt door Nina aan Vincent voorgesteld om op vakantie naar Israel te gaan en u laat haar zeggen”…… Het is een overweldigend land, heel bijzonder, en het plaatst misschien alles in een ander perspectief. Je kan er ook luieren en in de zon liggen”
Daar blijft het niet bij:Op 2 october zegt diezelfde Nina” “Ik heb wat dingen op een rijtje gezet, dingen waar ik echt naar toe wil, Jeruzalem en de Dode Zee, die wil ik absoluut niet missen.”
En daarna op 8 october gaat Lucas nog een stapje verder door op te merken [tegen Noud]”Ja, als jij ten huwelijk gevraagd zou willen worden, wat heb je liever,een of andere Bedouienentent of romantisch onder de sterrenhemelin Israel”
Om met het laatste te beginnen:De denigrerende manier, waarop Lucas over die Bedouienentent praatis stuitend en discriminerend.Bovendien nog dom ook:Een sterrenhemel is juist in een woestijngebied [waar veel Bedouienenwonen] veel beter te zien dan in wat ik veronderstel, dat Lucasbedoelt met Israel:De grote steden.Daarbij heeft Israel zich ook schuldig gemaakt aan systematische etnische zuiveringen ¨(verdrijvingen) van deBedouienen, een proces, dat nog heden ten dage doorgaat. (2)

GAZA MILITAIRE OPERATIES/47 JARIGE BEZETTING
Maar goed, misschien is ”Lucas” [of liever gezegd: de tekstschrijver] nietop de hoogte van die systematische verdrijving van Bedouinen.Maar wat hij wel weet, of althans hoort te weten, is de bloedige Israelischemilitaire operatie in Gaza in juli/augustus, die aan 2137 Palestijnenhet leven gekost heeft, waarvan 70 procent burger. [3]Dat er al sinds 2007 een Blokkade van Gaza is, die hetgebied en de bevolking economisch in een wurggreep houdt. [4]
Dat er al een 47 jarige bezetting van de Palestijnse gebiedenis, met inherent daaraan onderdrukking en oorlogsmisdaden,keer op keer weer gepleegd, bijna voor het gezicht van de TVcamera. [5]
En over een land met een dergelijk misdadig bezettingsregimelaat u uw karakters zeggen, hoe ”byzonder” en ”romantisch”het is en dan nog denigrerend doen over de slachtoffers vanverdrijving, de Bedouinen.
U maakt in feite gewoon propaganda voor een land, dat zichsystematisch schuldig maakt aan onderdrukking enoorlogsmisdaden.Naar een dergelijk land zou men uberhaupt niet met vakantiemoeten gaan, laat staan, dat het nog wordt opgehemeld ook!
EPILOOG
Propaganda maken voor een land, dat bezetting en onderdrukkingal 47 jaar met het grootste gemak laat voortduren, vind ikeen schande.En het is niet zo, dat u het niet weet.Het is in juli/augustus uitgebreid in het nieuws geweest.Denk maar aan alle Gaza demonstraties. [6]
Dan ga je niet, zoals u, uitgebreid propagandamaken voor Israel, waarmee u de bezetting en onderdrukking, en de misdaden in de Gaza operaties,bagatelliseert.
Een dringend advies aan u:
Gooi die verhaallijn om, laat ze hun romantischevakantie ergens anders doorbrengen [stuur ze voormijn part naar de VS of de eilanden in de Stille Zuidzee]en laat Israel en zijn misdaden voor wat ze zijn.
Doet u dat niet, dan wekt u de indruk, achter die Israelischebezettingspolitiek te staan of er op zijn minst geenmoeite mee te hebben.
In beide gevallen compromitteert u zichzelf.Ik lees, dat uw cast al in Israel is geweestvoor de opnames. [7]Keer terug van de foute, ingeslagen wegen zend ze niet uit of zo u al begonnen bentdaarmee, stop het dan per direct!
Het is nog niet te laat.Ik reken op uw medewerking.Zie hieronder achtergrondinformatie.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

[1]

BRIEF AAN REDACTIE GTST OVER ISLAMOFOBISCHE OPMERKINGEN KARAKTER LUCASASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/ 2012brief-aan-redactie-gtst- over-islamofobische- opmerkingen-karakter-lucas/

BRIEF AAN REDACTIE GTST OVER KARAKTER ”NINA”GEMAAKTE DISCRIMINERENDE OPMERKINGASTRID ESSEDZIE IN DEZE LINK OOK UW POSITIEVE REACTIEAAN MIJN ADRES
http://www.astridessed.nl/ 2012brief-aan-redactie-gtst- over-door-karakter-nina- gemaakte-discriminerende- opmerking/

[2]
BTSELEM.ORGCIVIL ADMINISTRATION PLANS TO EXPEL THOUSANDS OF BEDOUINSFROM HOMES, CONCENTRATE THEM IN ADEQUATE SETTLEMENT17 SEPTEMBER 2014
http://www.btselem.org/area_c/ 20140917_plans_to_transfer_ bedouins_to_ramat_nueimeh

”Bedouin constitute an estimated 25 percent of the population of the northern Negev, but after being repeatedlydisplaced since 1948, they now occupy less than 2 percent of its land.”HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: STOP DEMOLISHING BEDOUIN HOMES10 AUGUSTUS 2010
http://www.hrw.org/news/2010/ 08/18/israel-stop-demolishing- bedouin-homes

[3]
ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/ content/victims-gaza-list- palestinians-killed-israels- ongoing-assault

[4]
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013
http://www.amnesty.org/en/ news/israelopt-gaza-power- crisis-has-compounded- blockade-s-assault-human- dignity-2013-11-29

[5]
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTDeWereldMorgen.beASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[6]
DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNS PROTEST/GEWELD ISRAELISCHE  BEZETTINGSSTAAT/EU, GEEN WOORDEN, MAAR DADENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/ duizenden-bij-pro-palestijns- protestgeweld-israelische- bezettingsstaateugeen-woorden- maar-dadenreactie-op-at5/

[7]
ADCAST GTST NAAR ISRAEL VOOR SPANNENDE, 5000 STEAFKEVERING23 SEPTEMBER 2014

Cast GTST naar Israël voor spannende 5000ste aflevering

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!