De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Grote wasjes, kleine wasjes

Grote wasjes, kleine wasjes

vrijdag 28 november 2014 19:44
Spread the love

Federale Overheidsdienst Energie

Afdeling Mentaliteitszorg en Sociale Controle

T.a.v. Stefaan Vermeulen

 
Geachte Heer Vermeulen,

Ook u heeft er de voorbije maanden
waarschijnlijk niet naast gekeken: ons land dreigt te worden geconfronteerd met
een acuut stroomtekort. Dit is in feite het gevolg van een hele rist verkeerde
beslissingen van vorige regeringen, maar dat is nu even niet aan de orde. 

Wel aan de orde is het feit dat u als burger
van dit land, samen met vele anderen, deze winter plots kan worden
verrast door het uitvallen van uw diepvriezer, het doven van uw lichten
binnens- en buitenshuis, het stilvallen van uw elektrische boiler en het niet
meer werken van uw koffiemachine. Het is tenslotte uw energie. 

Maar we blijven niet bij de pakken zitten. In
plaats van te wachten op de positieve resultaten ten gevolge het Kyoto-protocol
of de recente milieu-top in Kopenhagen, willen wij samen met u actie ondernemen
in zaken waar het echt om gaat. En waar het om gaat zijn – zeer concreet – wassen, drogen en strijken. Welk een energie deze activiteiten niet verbruiken! 

Wij willen u graag uitnodigen om voortaan erg
voorzichtig met deze thuisactiviteiten om te springen en de meldingen via onze
website en diverse media omtrent tijdelijk verbod op deze activiteiten niet in
de wind te slaan. Alleen zo kunnen wij, samen, op die specifieke ogenblikken een verlaagd
energieverbruik bewerkstelligen. Dit is in de praktijk heel eenvoudig: u
stelt het wassen, drogen of strijken van uw kleren uit tot na de kritische
periode, periode waarvan u alweer via onze website en via diverse media op de
hoogte zal worden gesteld.  

Tot zover het goede nieuws, maar er is meer! In
het kader van het toewerken naar een ranker overheidsbeslag, zullen wij geen controles
laten doen op het al dan niet naleven van bovenstaande verordening omtrent
tijdelijk zuinig energieverbruik door speciaal hiertoe opgeleid personeel. Van
welk een paternalisme zou dit trouwens getuigen? 

Neen, wij willen u graag als medeburger
uitnodigen om zelf de nodige controle uit te oefenen op het naleven van deze besluiten.
In de eerste plaats is dat natuurlijk een controle op uw eigen naleving, in de
vorm van gepaste zelfdiscipline. Kunnen wij daarop rekenen? Het ligt ons echter
nauw aan het hart voor deze controles ook een breder sociaal draagvlak te
creëren door iedereen te vragen ook in zijn of haar buurt enige controles waar
te nemen.  

Onze databank vertelt ons dat u enigszins
landelijk woonachtig bent, hier volgen enkele tips specifiek voor
niet-verstedelijkte zones. 

1. Voer uw controles omfloerst uit,
met andere woorden: breng uw buur of overbuur even een bezoekje met een uitvlucht.
In landelijke gebieden schijnt het de gewoonte te zijn om ’s avonds bij
iemand aan te kloppen ten einde een ei of wat suiker te lenen, of de tuinslang
of kruiwagen even te bezigen. Tracht via dergelijke smoes toegang te verkrijgen
binnenshuis om, tijdens een kort gesprek over het weer van morgen, een controle
uit te voeren op het gebruik van wasmachine, droogkast of strijkijzer. Maak het
gesprek niet te lang, dit zou kunnen opvallen. Bovendien is het op dat ogenblik
overal donker, hetgeen uw buren ook al niet tot heel geruste burgers zal maken.
Zij schrikken misschien al van de bel.

2. Voorbereidend op een huisbezoek
zoals hierboven omschreven, kan u ook even gaan luisteren aan de waterafvoer
bij de buren, ervan uitgaande dat u op de hoogte bent van de constructie die
zij daarvoor lieten uitvoeren. In landelijke gebieden is het trouwens niet
uitzonderlijk dat buren op de hoogte zijn van mekaars gedane rioleringswerken.
Wanneer u nu, bij het beluisteren van de uitgaande riolering, een geklots hoort
met langere tussenpauzes (pakweg een half uur), dan kan u er van uitgaan dat uw
buren slechts het toilet bezoeken. Deze activiteit is – voor alle duidelijkheid
– toegestaan, ook tijdens energiebesparende periodes. Mocht u echter een
voortdurend geklots horen, dan is dit zeker en vast afkomstig van een
vaatwasser of wasmachine. Om via eenvoudige deductie tot de correcte diagnose
te komen, is het raadzaam uw controles niet uit te voeren vlak na de
avondmaaltijd. Dan zal immers vaak de vaatwasser worden gebruikt. Het staat u
natuurlijk vrij om ook hierop uw buren aan te spreken, zij het in de vorm van een
meer informele berisping.

Aarzel niet om, wanneer u dus voortdurend
geklots vaststelt, meteen aan te bellen bij de bewuste buur. U hoeft zich in
dit geval niet meer te bedienen van een uitvlucht, maar kan rechtstreeks
allusie maken op het gehoorde geluid. Wees correct maar kordaat tijdens deze
interventie en sluit steeds af met de woorden: Is dat dan afgesproken? 

U ziet het: een eenvoudige opdracht, die wij
graag samen met u tot een goed einde willen brengen. Het zal ons heel wat bedorven
vlees, struikelpertes in het donker en koude douches en koffie besparen!

Hoogachtend, 

De dienst informatie en duiding van de Federale
Overheidsdienst Energie, Afdeling Mentaliteitszorg en Sociale Controle.

take down
the paywall
steun ons nu!