De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Grote waarde van bloeiende bermen
Opinie - Milieufront Omer Wattez vzw

Grote waarde van bloeiende bermen

Door de coronamaatregelen hebben velen plots een zee van tijd om te wandelen, te fietsen en de omgeving te herontdekken. Maar ook om te genieten van de eigen tuin of om erin te werken. Deze teruggevonden verbinding met de natuur juicht Milieufront Omer Wattez vzw (MOW) enthousiast toe. Jammer genoeg bereiken ons de laatste tijd klachten over burgers die niet enkel hun tuin maar ook de aangrenzende bermen onder handen nemen. Dit is niet toegestaan. Enkel de overheden zijn bevoegd om de bermen te maaien.

dinsdag 28 april 2020 11:23
Spread the love

 

Bermen zijn van grote waarde voor de biodiversiteit van zowel flora als fauna. Behalve in natuurreservaten biedt ons volgestouwd landschap nog amper plaats voor wilde planten en dieren. Gelukkig kunnen vele diertjes, klein en al wat groter, zich schuilhouden in de lange halmen van de berm. Ook helpen bermen bepaalde diersoorten om zich ongestoord te verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden.

Bron: Milieufront Omer Wattez vzw (MOW vzw)

Daarnaast huisvesten ze vaak wilde bloemen die op andere plaatsen geen kansen krijgen. Daardoor zijn ze van heel groot belang voor wilde bijen. Sommige bijensoorten overleven op het stuifmeel van slechts één of twee plantensoorten. Bermen zijn een van de weinige plaatsen waar dergelijke planten nog vrijuit kunnen groeien. Sproeien van een berm is dan weer helemaal uit den boze. Dit verstoort het leven in de berm nog drastischer en leidt tot massale bijensterfte.

Om al deze redenen is het onderhoud van de berm tussen de openbare weg en de tuin of het huis de exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid. Wie dit essentieel stukje natuur maait of sproeit, begaat een grove inbreuk op het Bermbesluit van de Vlaamse Regering. Volgens dit besluit mogen bermen slechts tweemaal per jaar gemaaid worden. De eerste keer na 15 juni en de tweede keer na 15 september. Daarvan mag enkel afgeweken worden bij een goedgekeurd bermbeheerplan.

Enkel de gemeente of het gewest zijn dus bevoegd voor het maaien. De boetes voor bermbeschadiging zijn dan ook niet mals. Het Milieuhandhavingsdecreet van 1995 legt sancties op van 100 tot maar liefst 250.000 euro en van 1 maand tot twee jaar gevangenisstraf. Ter bescherming van onze omgeving verzoeken we het beleid, de milieudiensten en de natuurinspectie om strikte handhaving van het bermbesluit.

Maar zo ver hoeft het natuurlijk niet te komen. Wij mensen maken onlosmakelijk deel uit van de natuur en het milieu. Onze overleving en onze toekomst hangen er zelfs van af. Laat de bermen dus vrijelijk bloeien en gun zo de mogelijkheid aan andere diertjes en plantjes om naast ons te leven.

Gooi evenmin afgemaaid gras in de berm. Ook dit is verboden want het leidt tot bermverruiging, wat volop de kans biedt aan ongewenste soorten, zoals brandnetels. Ten laatste geven we graag nog mee dat wie (een deel van) de tuin ongemoeid laat, een heel grote bijdrage levert aan de natuur en de biodiversiteit. Zo creëer je zowel in de stad als op het platteland een veilige haven voor heel wat dieren- en plantensoorten.

 

MOW wenst iedereen ontzettend veel wandelgenot en tuinplezier in een prachtig bloeiende omgeving!

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!