De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Grote Nood aan Informatie
Tijdingen oostende -

Grote Nood aan Informatie

woensdag 25 april 2012 13:23
Spread the love

Vanuit de geschreven pers worden wij overspoeld met lange verhalen en beschrijvingen over moord, doodslag, inbraak en dergelijke.
Ook over het al dan niet private leven van alle mogelijke sterren, prominenten, en soortgelijke.
Wij krijgen ook zeer oppervlakkig nieuws over en vooral rond de politiek…
Maar hoe de wereld van financiën in elkaar zit worden wij, de burgers, niet ingelicht.
Toen kwam het baanbrekend werk van Peter Mertens (‘Hoe durven ze?’ Uitg. Epo, 351 blz, 20 euro) maar meteen was er kritiek omdat Mertens schrijft vanuit de linkse partij waarvan hij voorzitter is, de PVDA. Ondertussen kreeg het boek al een vierde druk.
De gegevens van Peter Mertens worden sterk onderbouwd en zijn zeer juist.
Zijn boek geeft ons veel onbekende en zelden geopenbaarde informatie.
Voorlopig willen wij zijn informatie vermelden over de toestanden in Duitsland waar bijna 2 miljoen mensen moeten leven met een loon van 1 à 1,5 euro per uur. Waar het aantal werkende armen onrustwekkend stijgt. Dit Duitsland is voor Bart De Wever en Alexander De Croo het te volgen voorbeeld.
Met meer informatie kunnen wij de politiek veranderen, liefst nu en niet later.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!