De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Grootouders voor het Klimaat roept Antwerpse vervoerregioraad op vervoersplan De Lijn niet goed te keuren
Opinie - Grootouders voor het Klimaat

Grootouders voor het Klimaat roept Antwerpse vervoerregioraad op vervoersplan De Lijn niet goed te keuren

In een oproep aan de leden van die raad en burgemeesters van de betrokken gemeenten roept Grootouders voor het Klimaat op dit vervoersplan in zijn huidige vorm niet goed te keuren. Zowel om de klimaatdoelstellingen te halen, de huidige verkeerscongestie op te lossen als om de Oosterweelwerken op te vangen, is een modal shift richting duurzame mobiliteit niet alleen noodzakelijk maar ook heel dringend. Het openbaar vervoer is een onmisbare speler in die overgang.

maandag 14 december 2020 09:25
Spread the love

De Grootouders voor het Klimaat roepen daarom op om het voorgestelde openbaar vervoerplan van De Lijn te herzien. Wij zijn voor een optimalisatie van het openbaar vervoersaanbod als de aantrekkelijkheid daar niet onder lijdt. Openbaar vervoer moet vlot en comfortabel zijn. En ja, er zijn in dit plan nieuwe lijnen en frequentieverhogingen. Maar de globale balans is negatief.

Er zijn te veel geschrapte of verkorte bus- en tramlijnen – het protest tegen het schrappen van tram 7 en bussen 52-53 in Mortsel is een mooi voorbeeld. Een petitie met 10.000 handtekeningen kan bezwaarlijk genegeerd worden.  Door het afschaffen van lijn 7 verdwijnt ook definitief de mogelijkheid tot verlengen tot Kontich, waardoor een groot deel van de mensen uit de zuidrand van degelijke verbinding met de stad verstoken blijven. De verlenging van tram 15 tot Boechout of andere lijnen tot Wijnegem en de randparkings op Linkeroever heeft bewezen dat dit de verkeersdruk vermindert en  veel gebruikt wordt. Ook in dichtbevolkte Antwerpse wijken valt het vervoer weg.

Belangrijke maatschappelijke locaties, zoals bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen, huisartsenposten, ziekenfondsen en winkelcentra, zijn niet langer optimaal bereikbaar voor de reiziger. Op vele plaatsen in het landelijk gebied volstaat het Vervoer op Maat niet. Door rationalisatie worden in meer landelijke gebieden rond de stad diensten, ,zoals bankkantoren en ziekenfondsen, afgebouwd en meer gecentraliseerd in kerngemeenten of de stad. De bereikbaarheid door het openbaar vervoer is ook  hier cruciaal.

En het demotiverende en tijdrovende “overstapmodel” werkt al helemaal niet, zeker voor oudere, als de overstapplaatsen er ellendig bij liggen (zonder infoborden, zonder voldoende wachthokjes e.d.). Want het openbaar vervoer heeft een sociale functie. Onder andere voor ouderen is het openbaar vervoer dikwijls een van de weinige mogelijkheden om autonoom verder te komen dan de eigen straat.

Grootouders voor het Klimaat-Antwerpen roepen de vertegenwoordigers in de Antwerpse vervoerregioraad op om het voorgestelde openbaar vervoerplan niet goed te keuren. Wij vragen ook de Vlaamse Regering om nù meer te investeren in openbaar vervoer en hiervoor niet te wachten op het Routeplan 2030. Tijd verliezen is geen optie.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!