De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Grondwater Oosterweeltunnel komt voor Raad Vergunningsbetwistingen
Opinie - Katrin Van den Troost, Climaxi vzw

Grondwater Oosterweeltunnel komt voor Raad Vergunningsbetwistingen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal zich vandaag, donderdag 27 april om 15u, buigen over het oppompen van het grondwater voor de bouw van de Scheldetunnel in Antwerpen. Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, Climaxi, Red onze Kleiputten en Burgerplatform OnzeMobiliteit stapten in januari naar de rechtbank. De vervuilingsproblematiek vlakbij Zwijndrecht wordt volgens hen te laks aangepakt.

donderdag 27 april 2023 14:00
Spread the love

 

Eerder startten Grondrecht, Greenpeace en Thomas Goorden een rechtszaak om de vervuilde grond rond de Oosterweelwerken degelijk te saneren. Daarop organiseerde minister van Leefmilieu Zuhal Demir in oktober vorig jaar het Saneringsverbond met Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Zwijndrecht Gezond en Lantis. Dit verbond moet de vervuiling bij de bouw van Oosterweel degelijk aanpakken met zo min mogelijk schade voor de gezondheid en natuur.

Echter, een maand na het ontstaan van het Saneringsverbond, gaf Zuhal Demir een vergunning aan Lantis voor het oppompen van grondwater naast 3M. 3M is de meest vervuilde site ter wereld. Lantis krijgt de vergunning om het vervuilde grondwater te lozen in Blokkersdijk en de Schelde. Dit met medeweten van Natuurpunt die met Lantis een overeenkomst sloot: Lantis zal bij verdroging Blokkersdijk vernatten met het vervuild grondwater, in ruil doet Natuurpunt afstand van juridische procedures tegen Lantis. Het grondwater zelf heeft de categorie bedrijfsafvalwater omwille van de vervuiling met PFAS, Arseen, stikstof en chloriden.

De actiegroepen die de vergunning betwisten, maken zich zorgen over de vervuiling in het door Lantis opgepompte grondwater. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) onderzoekt momenteel de Best Beschikbare Technieken om PFAS uit water te zuiveren. De minister van Leefmilieu Zuhal Demir vergunde het lozen van PFAS-houdend grondwater zonder voorzorg of zonder wetenschappelijke kennis van hoe PFAS uit water te zuiveren.

In februari ’23 kwam de betwisting van de vergunning voor in spoedprocedure. Dit opdat Lantis niet zou starten met het lozen van het vervuild grondwater. De rechter besliste om de vergunning niet met spoed te schorsen. Vanaf februari pompt Lantis vervuild grondwater op. De Vlaamse milieuhandhaving deed nog geen controle op de lozingen. Wel deed Lantis zelfcontrole. Daarbij mag Lantis volgens de vergunning een monster scheppen, of met de kraan tappen van een effluenttank. De actiegroepen betwijfelen of dit de correcte manier is om het lozingswater te testen. ‘We maken ons grote zorgen over de vervuiling van de Schelde door de lozingen van Lantis’ luidt het bij de actiegroepen.

De actiegroepen beroepen zich op hun democratisch recht op inspraak. ‘De impact van de vergunning op de gezondheid en de natuur is te onzeker. Het water van de Schelde gaat naar Nederland waar al een verbod heerst op vissen omwille van PFAS. De Schelde is een getijderivier die landinwaarts gaat richting Rupel en ook daar schade aanricht. Goed werkende ecosystemen beschermen ons tegen klimaatopwarming, hoe meer we kapot maken, hoe groter de schade zal zijn bij droogte en overstromingen.’

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!