De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Groen Links Congres neemt motie aan over Associatieverdrag EU-Israel/Adhesiebetuiging

Groen Links Congres neemt motie aan over Associatieverdrag EU-Israel/Adhesiebetuiging

donderdag 28 april 2016 21:24
Spread the love

GROEN LINKS CONGRES NEEMT MOTIE AAN OVERASSOCIATIEVERDRAG EU-ISRAEL/ADHESIEBETUIGING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/groen-links-congres-neemt-motie-aan-over-associatieverdrag-eu-israeladhesiebetuiging/

ZIE OOK ADHESIEBETUIGING AAN HET CONGRES VAN D’66,DAT EEN MOTIE VAN GELIJKE STREKKING AANNAM

http://www.astridessed.nl/d66-congres-schort-associatieverdrag-met-israel-opadhesiebetuiging/

 
BRIEF AAN DE GROEN LINKS TWEEDE KAMERFRACTIEEN DE GROEN LINKS FRACTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

AAN HET CONGRES VAN GROEN LINKSAAN DE GROEN LINKS TWEEDE KAMERFRACTIEAAN DE GROEN LINKS FRACTIE VAN HET EUROPEESPARLEMENTMet dank aan de inzet van de Groen Links Midden Oostenwerkgroep

Geachte fractieleden,Geacht Congres,

Hierbij van harte mijn adhesiebetuiging met de motie van het Groen Links Congres op 23 april jongstleden, waarin o.a. is opgeroepen tot de opschorting dan wel opzegging van het Associatieverdrag met Israel en het feit, dat de Groen-Links fracties uit de TweedeKamer en het Europees Parlement dit hebben ondersteund. [1]
BRAVI EN BRAVAE!
Want dit ligt precies in mijn lijn.Onlangs heb ik nog de Tweede en/of Eerste Kamerleden van de CommissiesBuitenlandse Zaken, Economische Zaken, B.D.O en de Nederlandse EU parlementariers aangeschreven ter aansporing van de opschorting dan wel opzegging van het EU Associatieverdrag met Israel [2]
Want de maat is meer dan vol.Bijna 49 jaar illegale bezetting, illegale nederzettingen waar nog vrolijk wordt voortgebouwd [3], de illegale Muurbouw met alle humanitaireellende voor de Palestijnse bevolking [4], de wurgendeGaza Blokkade [5], de bloedige militaire aanvallen op Gaza [6],de annexaties, zoals recentelijk die van een deel van de bezette Westelijke Jordaanoever [7].Israel is zo langzamerhand kampioen schending Internationaal Recht. [8]
Dit verdient een krachtig tegengeluid en een mooi begin is de opschortingdan wel opzegging van het Associatieverdrag, dat immers een mensenrechtenclausule heeft [zie artikel 2] [9]
Een land, dat zo het Internationaal Recht schoffeer, jaar in jaar uit [10],moet niet beloond worden met gunstige handelsaccoorden, maar afgestraft.
Fijn, dat u dat hebt ingezien.

Om de woorden van Einstein aan te halen:

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.
UITSPRAAK EINSTEIN

http://www.goodreads.com/quotes/935864-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do

Dat hebt u in deze kwestie waargemaakt, door niet aan de kantte blijven staan.

Bedankt.

Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

”De motie is omarmd door de GroenLinks-fracties in de Tweede Kamer en het Europees Parlement.”

GROEN LINKS CONGRES NEEMT MOTIE AAN OVER ASSOCIATIEVERDRAGEU-ISRAEL24 APRIL 2016

https://middenoostenwerkgroep.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-congres-neemt-motie-aan-over-associatieverdrag-eu-isra%C3%ABl

[2]

EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL/BRIEF AAN LEDENTWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKENASTRID ESSED25 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/eu-associatieverdrag-met-israelbrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL/BRIEF AAN LEDEN TWEEDEKAMERCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKENASTRID ESSED25 APRIL 2016
http://www.astridessed.nl/eu-associatieverdrag-met-israelbrief-aan-de-leden-van-de-tweede-kamercommissie-economische-zaken/

EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL/BRIEF AAN LEDEN VANDE EERSTE KAMERCOMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN,DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGASTRID ESSED25 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/eu-associatieverdrag-met-israelbrief-aan-de-leden-van-de-eerste-kamercommissie-voor-buitenlandse-zaken-defensie-en-ontwikkelingssamenwerking/

EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL/BRIEF AAN DE NEDERLANDSEEUROPARLEMENTARIERSASTRID ESSED25 APRIL 2016
http://www.astridessed.nl/eu-associatieverdrag-met-israelbrief-aan-de-nederlandse-europarlementariers/

[3]

THE TIMES OF ISRAELUS CONDEMNS ISRAEL’S PLAN TO EXPAND WESTBANK SETTLEMENT BLOC9 JANUARY 2016

http://www.timesofisrael.com/us-condemns-israels-plan-to-expand-west-bank-settlement-bloc/

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONALLAWhttp://www.btselem.org/settlements/international_law”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTIONhttps://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=77068F12B8857C4DC12563CD0051BDB0HET HAAGS VERDRAG VAN 1907HAGUE CONVENTION 1907http://www.opbw.org/int_inst/sec_docs/1907HC-TEXT.pdfTHE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGENhttp://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingenNEDERZETTINGENMONITORhttp://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingenmonitor

[4]

´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIERhttp://www.btselem.org/ separation_barrier/mapRIGHTS FORUMACHTERGRONDEN/DE MUURhttp://www.rightsforum.org/achtergronden/de-muur
[5]

BlokkadeSinds 2007 onderwerpt Israël de Gazastrook aan een blokkade. De gevolgen zijn ernstig. Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk.”RIGHTS FORUMACHTERGRONDEN: GAZAhttp://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza
UNITED NATIONSOFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRSOCUPIED PALESTINIAN TERRITORYFIVE YEARS OF BLOCKADE:THE HUMANITARIAN SITUATION IN THE GAZA STRIPJUNE 2012http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_blockade_factsheet_june_2012_english.pdf
[6]
RIGHTS FORUMGAZA-EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVALhttp://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza-een-jaar-later

DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKTOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_09_2014.pdfDUIZENDEN HUIZEN VERWOESTGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdfSCHOLEN VERWOESTGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdfZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTENGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdfTHE RIGHTS FORUMVN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAARTE WORDEN17 SEPTEMBER 2015http://www.rightsforum.org/ nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza- dreigt-onbewoonbaar-te-wordenVN RAPPORT:REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY6 JULY 2015http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdb62d3_ en.pdf
[7]
VOLKSKRANTISRAEL EIGENT ZICH GROOT STUK LAND TOE OP WESTOEVER15 MAART 2016http://www.volkskrant.nl/buitenland/israel-eigent-zich-groot-stuk-bezet-land-toe-op-westoever~a4263596/JOOP.NLISRAEL ANNEXEERT GROOT STUK PALESTIJNS GRONDGEBIED15 MAART 2016http://www.joop.nl/nieuws/israel-annexeert-groot-stuk-palestijns-grondgebied”Israël heeft stukken land op de Westelijke Jordaanoever tot staatseigendom bestempeld. ”NOSISRAEL NEEMT LAND IN OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER15 MAART 2016http://nos.nl/artikel/2092945-israel-neemt-land-in-op-westelijke-jordaanoever.html[8]ISRAEL WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIESLODE VANOOST30 JULI 2014https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/30/israel-wereldkampioen-schendingen-vn-resoluties
[9]

”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.” Artikel 2, EU-Israel Associatieverdrag
EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEANCOMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONEPART, AND THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART26 JUNE 2000
  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146089.pdf

[10]

ISRAEL WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIESLODE VANOOST30 JULI 2014https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/30/israel-wereldkampioen-schendingen-vn-resoluties

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!