De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Grijze Wolf’ Ergun Top krijgt klappen

‘Grijze Wolf’ Ergun Top krijgt klappen

donderdag 8 september 2011 11:18
Spread the love

Antwerps gemeenteraadslid (CD&V) en advocaat Ergün Top had maandag 5 september zijn dagje niet. De man werd in de Brederodestraat door twee buren naast zijn kantoor met een moersleutel in mekaar geslagen. Dat leverde bloederige beelden op van deze advocaat van Turkse afkomst.

Laster en eerroof

De daders, café uitbaters, zijn ook van Turkse origine, volgens GvA. De omgeving van de Brederodestraat en een deel van het Zuid wordt bewoond door Turkse families. Het zou om drugs gaan. Weer oorlog, deze keer niet in de Seefhoek maar aan de andere kant van de stad. Top zou gemolesteerd zijn omdat hij als klokkenluider het café Memo aanduidde als een drugs hol.

Beide daders – vader en zoon – werden gearresteerd, een nachtje vastgehouden en… vrijgelaten. Zij hebben geen gerechtelijk verleden en hadden nooit iets met drugs te maken. Wel werd hun café ooit drie dagen gesloten wegens geluidsoverlast. Niets bijzonders.

Ondertussen had Top wel wijd en zijd verspreidt dat er drugs gedeald worden. Niets wijst daar op. Het Parket ontkend dat ten stelligste. Er is geen sprake van drugs of prostitutie, zoals de CD&V-er rond bazuinde. Hij schaadde wel die zaak.

Het zit er in dat deze advocaat kan vervolgd worden wegens laster en eerroof via de media die zijn fabeltjes maar al te graag voor waar aannamen. Een provocatie die tot geweld aanzette, een verzachtende omstandigheid voor de daders.

Hij zou er op azen het pand naast zijn kantoor aan te kopen. De eigenaars interpelleerden hem op straat, met de gekende gevolgen. Deze aanslag midden op de dag is niet goed te praten. Ook niet door mensen die ten einde raad zijn. We sluiten ons aan bij burgemeester Janssens om de CD&V-er een vlot herstel toe te wensen.

Antwerpen is ‘zot geworden’…

De daders werden slechts even in bewaring genomen. Beter, het Antwerpse Parket besliste om een procedure van strafbemiddeling op te starten. Tot een vergelijk te komen, de schade vergoeden. Zoals vele buren ruzies opgelost worden.(‘Eerder burenruzie’-Video ATV) (1)

Ergün Top is in alle staten en in shok. Hij verklaart : ‘Ik ben een erg vergevingsgezind iemand en sta altijd open voor een gesprek indien de andere partij te goeder trouw is. Maar hier zie ik niet goed in wat een bemiddeling teweeg kan brengen’. Zou hij al niet eens beginnen zich te verontschuldigen voor zijn kwalijke roddels?

‘Ze zijn zot geworden in Antwerpen’, meent hij in De Morgen na de beslissing van het Parket. (7/9/11) Daar kunnen we inkomen, zij het niet om dezelfde redenen als de CD&V-er. In diezelfde De Morgen borduurt Harry Demey van het reclamebureau United LVD verder op de aanslag op Top.

Zot van ‘A’ ?

Hij ontwierp de slogans : ‘Zot van A’, ‘t Stad is van iedereen’ en de stralend ‘A’. Demey komt nu tot de vaststelling  dat daar niets van klopt. Antwerpen is een kunstmatig merk, gefabriceerd voor de betere middenklasse. De gewone Antwerpenaar wordt bedreigt door deze politiek van sociale verdringing.

De ‘Turkse wijk’ rond de Brederodestraat wordt bewoond door arme gezinnen. Met kleine winkeliers. Al is deze buurt geen Turks getto en zelfs niet de grootste ‘Turkse wijk’ zoals extreem rechts liegt. Het Anti Fascistisch Front maakte een correcte berekening. (2)

In ieder geval is een extremistische provocateur als Ergün Top in deze volksbuurt met een mix aan nationaliteiten niet welkom. Hij denkt er aan naar het chique en ‘witte’ Schilde te verhuizen, want hij is bang. Hoe rapper, hoe liever…

Antwerpen heeft zoals alle steden af  te rekenen met een drug problematiek die niet met repressie, maar met sociale initiatieven moet aangepakt worden. Het grootste probleem is evenwel ultra rechts dat de burgers tegen mekaar opzet en het geweld organiseert.

Het Vlaams Belang en de N-VA waren er snel bij om in de Seefhoek… allochtone handelaars te steunen bij het opzetten van illegale knokploegen. Moslim of niet, ze zijn bruikbaar bij hun hetze, vooraleer bij het grof vuil gezet te worden. (‘Seefhoek vooruit !’) (3)

Geen dieren liefhebbers

Ook Ergün Top kan rekenen op Vlaams extreem rechts, Turk of niet. En dat is nog zo gek niet. Gaat het wel om drugs? De cel info van de recherche zou eens moeten onderzoeken welke rol Turks extreem rechts in deze conflicten speelt. Bijzonder in het geval van Ergün Top. Hij is immers een uitgesproken Grijze Wolf. Een terroristische organisatie in Turkije en elders.

Een Grijze Wolf is geen dierenliefhebber. Zowel in Turkije als in Europese landen voeren ze een bewind van angst en chantage. Het is een beruchte para militaire georganiseerde bende die moordaanslagen pleegt, in de wapen en drughandel zit, samenwerkt met de maffia, de maatschappij ontwricht.

Het zijn ultra nationalistische fascisten waarvan de Belgische staatsveiligheid zegt dat ze een gevaar zijn voor de openbare orde. (‘Ik sterf voor jou, Turkije’) (4)

De eertijdse Führer van de Grijze Wolven, Türkes, was een belangrijke organisator van de militaire coup in ’60. Zijn beweging collaboreerde in WOII met de nazi’s.

Ze maken zich populair met culturele en sport organisatie om jongeren te werven. Ze infiltreren in de burgerlijke politieke partijen en werden her en der verkozen. Als Antwerps Districtraadslid voor Agalev / Groen! zat ik enkele jaren naast een groene verkozene van Turkse afkomst : Mesut Yucel. Ik ontmaskerde hem als een Grijze Wolf die vlotjes naar de SP-A verhuisde. (‘Grijze Wolven in Vlaamse partijen’) (5)

Ergün Top wil vechten

Antwerps gemeenteraadslid Ergün Top schopte het verder. Hij stond op de senaatslijst van de CD&V, was even de Antwerpse coming man van deze partij, werd niet verkozen.

De Grijze Wolf Top windt er geen doekjes om. Hij zou er geen bezwaar tegen hebben om in dienst van het Turkse leger tegen de Koerdische vrijheidsstrijders te gaan vechten. Ook al weet hij als advocaat dat dit ingaat tegen de Belgische wetgeving. Dat zei hij in 2007, vlak voor de nationale verkiezingen van 10 juni klaar en duidelijk op een verkiezingsmeeting met Turken in Schaarbeek, als kandidaat senator.

Top heeft de dubbele nationaliteit, zoals vele immigranten en Belgen in het buitenland. Voor de meerderheid betekend dat een emotionele en familiale band met het moederland. Niet zo voor Ergün Top.

Gevraagd naar zijn houding tegenover het Turkse leger moest hij senator zijn, antwoordde hij :’Bij elke nationaliteit horen rechten en plichten. Ik zou dus zeker mijn militaire plicht in Turkije vervullen’. En in België strafbaar zijn.(‘Onderzoeksgroep’) (6)

Muziekliefhebber…

Het CD&V gemeenteraadslid beweert ‘erg vergevingsgezind’ te zijn. Dat is een mooie deugd waar aan de talloze slachtoffers van de Grijze Wolven weinig hebben. Dezen die ook in Europa afgeperst, bedreigt en vermoord worden. Die ook in Antwerpen slachtoffers zijn.

Over Top’s betrokkenheid bij de fascistische Grijze Wolven bestaan talrijke bewijzen. Hij is voortdurend te zien op bijeenkomsten van hen. Volgens hem slechts omdat hij van de muziek houdt die daar gespeeld wordt. Deze cultuurminnaar liep in de Brederodestraat tegen een moersleutel aan.

Niet fraai, maar wel een aanleiding om wat verder te kijken dan een ‘burenruzie’. Om een stinkend potje te openen binnen een Turkse gemeenschap waar de overgrote meerderheid afstand neemt van de moordenaars waarbij Top zich in goed gezelschap voelt. Dat hij de volle steun krijgt van Vlaams ultra rechts kan niet verbazen.

Opnieuw fascist op CD&V lijst ?

De Antwerpse ‘goed nieuws-TV’ (ATV) houdt zich ver van kritiek op het beleid en heikele thema’s. Voor Ergün Top en zijn fascistische vrienden maakte men een uitzondering. (Zie de video ‘Meeting met symphatisanten van de Grijze Wolven’ van 28/05/10) :

‘Ergün Top en de Grijze Wolven’  www.atv.be/category/contenttags/grijze-wolven

Ergün Top is graag gezien bij Vlaams extreem rechts. Ten bewijze, eind deze maand start de nieuwe Vlaams nationalistische debat club Res Publica haar activiteiten met als thema de Islam in Vlaanderen.

Res Publica is een geesteskind van Johan Sanctorum, de betaalde speachschrijver van VB-voorzitter Bruno Valkeniers. Mee in het panel zitten Filip Dewinter, de anti moslim publicist Wim Van Rooy en… Ergün Top. Hij kan er zijn visie als Grijze Wolf geven.

Deze affaire van de Brederodstraat is nog niet ten einde. ‘Ik ben een democraat in hart en nieren’, zei een gebelgde Top. We hebben daar onze bedenkingen bij. Worden de Turkse cafébazen afgeperst?

Het is tevens de vraag of CD&V en andere partijen met de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw Grijze Wolven als Ergün Top op hun lijsten zetten. Of pakken het VB en de N-VA hen over?

Dat opvolgen is belangrijker dan de bloedige burenruzie op de Antwerpse Zuid. Tot slot deze ‘anecdote’ ; Ergün Top is in de Antwerpse gemeenteraad voorzitter van de Commissie… Veiligheid.

1- ‘Video ATV – Eerder burenruzie’  www.atv.be/item/aanval-ergun-top-eerder-burenruzie

2 – ‘Ken je stad’ (Scrollen)  http://www.aff.be

3 –  ‘Seefhoek vooruit !’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/08/16/seefhoek-vooruit

4 –  ‘Ik sterf voor jou, Turkije’ (Zie pag. 16)     www.afa.home.xs4all.nl/comite/artikel/brochure2009.pdf

5 –   ‘Grijze Wolven in Vlaamse partijen’  www.indymedia.nl/2002/10/7010.shtml

6 –   ‘Onderzoeksgroep Turks extreem rechts’  www.alertafa.nl

take down
the paywall
steun ons nu!