De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Griepprik pijnloos, maar ook nutteloos en schadelijk

Griepprik pijnloos, maar ook nutteloos en schadelijk

maandag 26 juli 2010 02:38
Spread the love

“Hoera, binnenkort een pijnloze griepprik”, berichtten een aantal kranten zaterdag. En dat die even goed werkt als de klassieke. Verbijsterd ben ik en bezorgd, over zoveel onwetendheid. Griepvaccins werken immers zo goed als niet. Dat is al jaren geweten, en toch blijft het beleid zich baseren op foute informatie die griepvaccins efficiënt noemt. Graag verwijs ik naar het overzicht van alle studies die sinds meer dan veertig jaar uitgevoerd zijn naar de efficiëntie van griepvaccins, gepubliceerd door de onafhankelijke en gerenommeerde Cochrane Collaboration onder de titel “Vaccines for preventing influenza in healthy adults” (laatst bijgewerkt in juni 2010). Het gaat hier voor alle duidelijkheid over “echte” wetenschappelijke studies ofte RCT’s (random controlled trials), waarbij een groep die het vaccin krijgt vergeleken wordt met een controlegroep die een placebo krijgt. Hun conclusie: de werkzaamheid van de griepprik is zeer gering te noemen. De auteurs stellen onder meer: “Vaccine use did not affect the number of people hospitalised or working days lost but caused one case of Guillian-Barré syndrome (a major neurological condition leading to paralysis) for every one million vaccinations.” Dus: het baat niet, maar het schaadt wél. En ook: “There is no evidence that they (vaccinaties, R.) affect complications, such as pneumonia, or transmission.” Ze voegen bovendien als waarschuwing toe dat vele van de onderzochte studies door de farma-industrie gefinancierd waren, en dat “Studies funded from public sources were significantly less likely to report conclusions favorable to the vaccines”. Uit andere studies blijkt: in de jaren dat de griepprik niet gegeven werd (dat is een tweetal keer gebeurd in die hele periode, omdat de keuze van virusstammen er helemaal naast zat), was er geen enkele verhoging van griep(sterfte)cijfers merkbaar. Soms aangehaalde hoge efficiëntiecijfers van de griepprik zijn gebaseerd op cohortestudies, die echter lijden onder het “healthy user” effect: degenen die zich laten inenten, zijn degenen die in het algemeen al meer zorg dragen voor hun gezondheid en dààrdoor -dus niet door de prik- minder snel ziek worden. Vele wetenschappers die ik hierover lees, vinden om deze en andere redenen griepvaccins medisch onverantwoord. De resultaten van de boven aangehaalde overzichtsstudie vind je op www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD001269/abstract.html. Wetenschappelijke stemmen over vaccinatie in het algemeen vind je op www.jp-petit.org/Presse/curseur/Vaccins_-_quelques_avis_significatifs_de_medecins_131009.pdf. Meer referenties geef ik u, geachte lezer, met alle plezier op vraag door.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!