De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

GRIEKSE BEDENKINGEN

GRIEKSE BEDENKINGEN

donderdag 9 juli 2015 21:26
Spread the love

Griekenland
is met zijn 50e deel van de Europese economie zeker niet de oorzaak van
de economische crisis.

De bank
Goldman Sachs  begeleide frauduleus de toetreding tot de eurozone met
medewerking van de Griekse traditionele partijen en de leiding van de Unie.

De enorme
besparingen opgelegd door de Trojka  met daarbovenop
de hoge intresten die door de overheid aan de banken moest betaald worden
leidde tot een schuld van 175 % van het BBP. 

West
Europese landen scoren in vergelijking met Griekenland beter inzake
werkloosheid. De werkende armen in Duitsland tellen niet als werklozen.

De Europese
leiders hebben geen boodschap aan de sociale benadering van de huidige Griekse
regering hen interesseert alleen de bankbenadering.

De private
banken lenen goedkoop bij de ECB en lenen op hun beurt duurder aan de nationale
staten. Aan landen met problemen vragen ze marktconform hoger rentes dan aan de
economisch sterkeren. De winst is voor de banken. In dit kader kon Griekenland beroep doen het noodfonds maar hier bepaalt de Trojla de harde asociale regels

Zwakke
landen zoals Griekenland kunnen geen eigen beleid meer voeren ze kunnen niet
devalueren want ze zijn gebonden aan de Euro.

Toen
Griekenland een rechtse regering had was krediet geven aan Griekenland winstgevend.
Vandaag spreekt men van een bankroet. Wanneer men de schuldaflossing van
vandaag terugrekend in de tijd dan is de uitstaande schuld merkelijk minder dan
de nominatieve en zeker geen 175% van het BBP maar hooguit 105%.

SYRIZA
heeft in tegenstelling met het betoog van Verhofstadt al vele initiatieven
genomen om orde op zaken te stellen maar dit lezen we niet in onze pers

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!