De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Griekenland speelde vals; Trichet houdt de bewijzen achter’
Griekenland, Financiële crisis, EU, ECB, Begrotingstekorten, Jean-Claude Trichet, Bloomberg, Derivatencontracten, Maskeren, George Petolatis -

‘Griekenland speelde vals; Trichet houdt de bewijzen achter’

donderdag 23 december 2010 11:10
Spread the love

Het persagentschap Bloomberg heeft een klacht neergelegd tegen de Europese Centrale Bank. Bloomberg wil zo bekomen dat documenten die aantonen dat Griekenland gebruik maakte van derivatencontracten om zijn begrotingstekorten te maskeren – en zo uiteindelijk de financiële crisis uitlokte – worden vrijgegeven.

Bloomberg wil dat het Hof van Justitie van de EU (Luxemburg) een beslissing van de ECB herroept om twee interne documenten, die werden opgesteld voor de zes bestuursleden van de bank, niet vrij te geven. De nota’s tonen aan dat Griekenland swaps gebruikte om zijn leningen te verbergen, zegt Bloomberg News.

De voorzitter van de ECB, Jean-Claude Trichet, hield de documenten achter nadat de EU en het IMF Griekenland van het faillissement redden met een noodfonds van 110 miljard euro. Volgens Bloomberg moet het dossier volledig worden vrijgegeven teneinde regeringen ervan te weerhouden opnieuw op eenzelfde manier derivatencontracten te gebruiken en om aan te geven hoe de EU-autoriteit handelde eens ze de informatie omtrent die swaps had verkregen.
Volgens Bloomberg moeten lidstaten een open en transparante houding aannemen met betrekking tot hun schulden. Indien Griekenland dat niet heeft gedaan in het verleden, is er een groot openbaar belang dat de relevante informatie daaromtrent wordt vrijgegeven.

Op 21 oktober weigerde Trichet de documenten vrij te geven aan Bloomberg, ‘omdat ze het vertrouwen in de door Europa gevolgde koers konden schaden, met nog grotere onrust op de financiële markten als gevolg’.
Het Europese statistiekbureau Eurostat gaf vorige maand statistieken vrij waaruit bleek dat de Griekse schuld door de swaps met 5,3 miljard euro was gestegen, zonder verdere details.

Volgens de woordvoerder van de Griekse regering, George Petolatis, heeft Griekenland niets verkeerds gedaan en is er niets aan de hand. ‘Wie documenten in zijn bezit heeft die het tegengestelde aangeven mag die vrijgeven.

Express.be – Bloomberg

take down
the paywall
steun ons nu!