De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Griekenland: de jacht op de anarchisten is geopend!

Griekenland: de jacht op de anarchisten is geopend!

zaterdag 10 augustus 2019 18:08
Spread the love

De nieuwe regering zet een ongekend offensief op tegen de libertaire en zelfgeorganiseerde beweging, die zich in de loop der jaren berucht heeft gemaakt en een reputatie heeft verworven.  De nieuw gekozen premier en leider van rechts, Kyriakos Mitsotakis, beloofde “Exarchia op te ruimen” in de zomer en “zich te ontdoen van Rouvikonas” (1). Naast de beroemde libertaire wijk en de ongrijpbare anarchistische groepering zijn de hele revolutionaire scene en het kraaknetwerk eigenlijk het mikpunt. Met behulp van verschillende repressieve instrumenten en processen wordt de repressie opgevoerd.

Yannis Youlountas (Frans-Grieks schrijver en documentairemaker)

 

Nogmaals, wat in Griekenland gebeurt, stemt tot nadenken over wat ook elders in Europa wordt voorbereid, zoals het Griekse voorbeeld in het verleden al duidelijk de weg heeft gewezen voor een hernieuwde verharding van het kapitalisme op het continent en voor een steeds autoritairder wordende samenleving.

De regering zal beginnen met het reactiveren van de schurkenwetten die in de jaren twintig van de vorige eeuw van kracht waren en die toen zowel tegen de Griekse Communistische Partij als tegen de anti-autoritairen waren gericht.

Deze keer is het in de eerste plaats de bedoeling om de anarchistische propaganda te viseren door haar revolutionaire politieke project letterlijk als een onmiddellijke bedreiging te beschouwen, en op deze basis direct strafbaar te stellen. Kortom, censuur, niet van de anarchistische propaganda op zich, maar wanneer die als “bedreigende spraak” een “gevaar voor de sociale orde en de burgerlijke vrede” vormt.

Het is ook een kwestie om in het specifieke geval van Rouvikonas haar directe acties zonder bloedvergieten onder te brengen in de categorie van “terroristische acties” (artikel 187A van het Griekse strafrechterlijk wetboek), met ernstige juridische gevolgen voor alle leden van de groep.

Erger nog, de Griekse staat zal alle leden van Rouvikonas stelselmatig verantwoordelijk stellen voor het optreden van één van de leden van de groep. Met andere woorden, als morgenochtend het bureau dat de dossiers van mensen met een te grote schuldenlast (Tiresias) verzamelt, opnieuw zou worden vernietigd (bijvoorbeeld door vijf leden van de groep) zouden ook de andere ongeveer honderd leden worden vervolgd. Hierbij zou de juridische strategie van de groep, die tot nu toe vakkundig door middel van rotatie gebeurde, in twijfel worden getrokken.

Niet alleen verandert het strafrechterlijk wetboek om dit dreigende offensief dat een maand geleden werd aangekondigd te versterken. Neen, de middelen van de staat nemen ook toe om Exarcheia en vervolgens de hele kraak- en anti-autoritaire gemeenschap in Griekenland te treffen. 2000 overvallers worden momenteel gerekruteerd (1500) of overgeplaatst van een andere functie bij de politie (500) om deel te nemen aan de repressieoperaties en vervolgens toezicht te houden op de beroemde gebieden die door de staat zullen worden heroverd, te beginnen met de beroemde rebellen- en solidariteitszone van Athene.

Inlichtingenmateriaal dat in Frankrijk werd geproduceerd, wordt naar verluidt ook ter beschikking gesteld van de Griekse diensten (met dank aan Macron), zoals de laatste jaren zo vaak in het hele Middellandse-Zee gebied. We herinneren ons onder andere de steun van de Franse politieke en economische leiders aan het Tunesische regime aan het einde van de jaren 2000. Hetgeen de val van Ben Ali begin 2011 weliswaar niet heeft voorkomen ondanks de komst van belangrijke materiële hulp. Michèle Alliot-Marie (2) stelde later zelfs voor, op 12 januari 2011*, om de Franse CRS en mobiele bewakers te sturen om de Tunesische politie te helpen de demonstranten te controleren, zelfs toen laatstgenoemden al begonnen waren met het afvuren van echte munitie op de tegenstanders.

De terugtrekkingszone van de École Polytechnique, ten westen van Exarcheia, bekend om zijn historische rol in de opstand tegen de dictatuur van de Kolonels in 1973 en verschillende malen sindsdien (met name in 2008 en 2014), zal onder politiecontrole komen te staan met de afkondiging van het einde van het universiteitsasiel (3) en het begin van de faraonische werkzaamheden om het gebouw om te vormen tot een antiek museum, een aanvulling van het ernaast liggende museum.

Ook de staat heeft zojuist een sterk signaal afgegeven aan haar politie, een echte aanmoediging om de komende dagen met geweld toe te slaan: Epaminondas Korkoneas, de politieagent die Alexis Grigoropoulos, een jonge anarchist van 15 jaar oud, op 6 december 2008 in het district Exarcheia met zijn dienstwapen koud vermoordde, werd gisteravond vrijgelaten (terwijl hij tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld) (4).

Deze moord veroorzaakte drie weken van rellen in december 2008, grenzend aan een sociale opstand. Sindsdien zijn er elk jaar, elke 6 december, conflicten geweest. Het gaat hier niet om een goedkeuring van het gevangeniswezen, maar om de afkondiging van anti-anarchistische schurkenwetten en zware bedreigingen tegen Exarcheia en Rouvikonas. Deze vrijlating wordt in Griekenland gezien als een provocatie en een boodschap van straffeloosheid die wordt verspreid onder alle politieagenten die zich voorbereiden om toe te slaan.Vanavond zullen de libertairen die ondanks deze periode nog steeds aanwezig zijn in Athene (één van de weinige perdiodes die werk biedt, vooral in toerisme en vaak op de eilanden) en tot ver daarbuiten de hele revolutionaire sociale beweging, om 20.00 uur bijeenkomen in Exarcheia, op de plaats waar de jonge anarchist op 6 december 2008 werd vermoord.

Na de schemering is het warm in het centrum van Athene, van Charilaou Trikoupi tot Stournari en overal in Exarcheia, zullen er zeker confrontaties plaatsvinden. En nogmaals, Athene is voor driekwart leeg, zoals elk jaar dit seizoen. Maar de herfst zal waarschijnlijk nog warmer zijn dan de zomer, als de rebellen erin slagen deze nieuwe historische aanval van de staat het hoofd te bieden.

Nu de hele wereld fascistisch wordt, zowel in Griekenland als in Frankrijk, surfen pseudodemocratieën op de wereldwijde golf van extreemrechts extremisme door zowel het kapitalisme als haar mechanismen van zelfbehoud te verharden.

Geen wonder dat de ergste vijanden van de autoritaire wereld als eerste op de lijst staan. In dit verband zijn er twee keuzes mogelijk: ofwel het laten gebeuren en niets zeggen, in de hoop niet bij de volgende te horen die onderdrukt zullen worden, of erop reageren en van je laten horen. Zo stelt Rouvikonas bijvoorbeeld voor aan degenen die ons willen steunen om verschillende vormen van druk uit te oefenen op de Griekse ambassades, de consulaten en officiële instellingen in het land waar u gevestigd bent, als een van de vele mogelijke vormen van actie. Meer informatie of suggesties volgen de komende dagen, onder andere van de vele kraakpanden in Exarcheia (die in bespreking zijn).

Dank voor alle steun, over de grenzen en politieke menigsverschillen heen.

Yannis Youlountas

vertaald van (http://blogyy.net/2019/08/04/pour-amplifier-la-solidarite-internationale-avec-exarcheia-et-rouvikonas/)

(1) De groep staat bekend om zijn verschillende goed zichtbare aanvallen, die vaak symbolische materiële schade veroorzaken, maar waarvan tijdens de acties videoclips op het internet worden opgenomen.

(2) Voormalig Frans minister van Buitenlandse Zaken met nauwe banden met het Tunesische regime. Had een vakantie in het land tijdens de opstand van 2011, vloog door de wereldgeschiedenis in het privévliegtuig van een Ben Ali vertrouweling, en ondertussen deden haar ouders vastgoedtransacties met het regime. Daarna moest ze ontslag nemen.

(3) Sinds de val van het Obrist-regime is de politie de toegang tot de universiteitscampussen verboden, zelfs als er vanuit deze plaatsen militante acties plaatsvinden. In het verleden waren uitzonderingen uiterst zeldzaam.

(4) Oorspronkelijk veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor moord, heeft een rechtbank de straf enkele dagen geleden teruggebracht tot 13 jaar. Vanwege “goed gedrag” werd de agent binnen enkele dagen vrijgelaten. Dit leidde tot straatgevechten in Exarchië op 31.7.2019. Daarvoor waren veel mensen verzameld op de plaats waar Alexis werd neergeschoten.

Kort stuk uit ‘Amour et Revolution’ van Youlountas over Rouvikonas:

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!