Gretta Duisenberg ziet aangifte Cidi als eerbetoon/Adhesiebetuiging

Gretta Duisenberg ziet aangifte Cidi als eerbetoon/Adhesiebetuiging

donderdag 20 februari 2014 04:12

 GRETTA DUISENBERG ZIET AANGIFTE CIDI ALS EERBETOONREACTIE OP VERKLARING GRETTA DUISENBERG/ISRAEL/CIDI EN ANTISEMITISME ZIE OOK http://www.astridessed.nl/duisenberg-ziet-aangifte-cidi-als-eerbetoonreactieover-cidi-antisemitisme-en-de-strijd-tegen-de-israelische-bezettingsstaat/   INLEIDING Geachte lezers, Naar aanleiding van de door het Cidi gedane aangifte [1] tegen Gretta Duisenberg overeen in 2009 op de website van Stop de Bezetting [en inmiddels weer verwijderd] [2]geschreven artikel ”The Jewish hand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……”  [3]heb ik recentelijk een artikel [4] geschrevenKort samengevat komt het erop neer, dat het gewraakte artikel [5] weliswaar inhoudelijk antisemitischis[heb het gelezen, zie voor artikel Google]  en dat het niet op de website van Stop de Bezetting [6] had moeten worden gepubliceerd, maardat hier geen sprake is van antisemitisme, maar een slordigheid, a socalled ”slip of an article” [7]Ook schrijf ik, dat pro Palestinabewegingen alert moeten blijven op ieder artikel/vorm van antisemitisme,omdat voor antisemitisme Zero Tolerance moet gelden [8]Wat hier in werkelijkheid speelt is de zoveelste poging van foute pro Israelclub het Cidi  omde pro Palestina beweging in diskrediet te brengen en zo de aandacht af te leiden van Israel’s systematischeoorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid [9]Het gaat om een artikel in 2009, dat inmiddels van de website van Stop de Bezetting is verwijderd [10]Waarom dan niet eerder aangifte gedaan.Waarschijnlijke oorzaak van de commotie bij het Cidi [11] is, dat dubieuze bondgenoten heeft als de extreem-rechtse PVV [12], die Kamervragen heeft gesteld in verband met die aangifte [13] is het succes van de Israel boycot beweging [14],aangezien steeds meer Nederlandse bedrijven hun investeringen/beleggingen terugtrekken uit Israelischebedrijven, die een financiele verwevenheid hebben met de illegale Israelische nederzettingen [15]  Gretta Duisenberg/Beschuldigingen van antisemitisme Om de Palestina beweging in diskrediet te brengen, wordt door Cidi en pro Israelischekrachten vuige middelen ingezet, zoals de lastercampagne rond Gretta Duisenberg [16], die keer opkeer van antisemitisme werd beschuldig, waarbij uitgelokte provocaties [17] en soms complete onzin eenrol speelden [18]Ik heb dit ook nader toegelicht in mijn reactie [19] op het artikel ”Wel degelijk antisemitisch, weldegelijk verwerpelijk” [20] van publicist Peter Storm naar aanleiding van de Cidi aangifte tegen Stop de Bezetting,de strijdorganisatie waarvan Gretta Duisenberg voorzitter is. Reactie Gretta op aangifte Cidi Nu, naar aanleiding van de verklaring van Gretta Duisenberg op de Cidi aangifte van antisemitisme, waaroverzij opmerkte, het als een ‘ eerbetoon” te beschouwen [21]. Zie onder noten [1 t/m 21] mijn reactie Vriendelijke groetenAstrid Essed ZIE VOOR NOTEN OOK DUISENBERG ZIET AANGIFTE CIDI ALS EERBETOON/REACTIE/OVER CIDI, ANTISEMITISMEEN DE STRIJD TEGEN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAATASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/duisenberg-ziet-aangifte-cidi-als-eerbetoonreactieover-cidi-antisemitisme-en-de-strijd-tegen-de-israelische-bezettingsstaat/ NOTEN 1 T/M 21, DAARONDER MIJN REACTIE  [1] NOSAANGIFTE TEGEN WEBSITE DUISENBERG7 FEBRUARI 2014 http://nos.nl/artikel/607694-aangifte-tegen-website-duisenberg.html  CIDI DOET AANGIFTE TEGEN STOP DE BEZETTING http://www.cidi.nl/cidi-doet-aangifte-tegen-stop-de-bezetting-update/  [2] STOP DE BEZETTING

Pagina niet gevonden

Section: artikelen
Page: the-jewish-hand-behind-internet-google-facebook-wikipedia-yahoo-myspace-ebay http://www.stopdebezetting.com/artikelen/the-jewish-hand-behind-internet-google-facebook-wikipedia-yahoo-myspace-ebay.html  [3] Gewraakte artikelTHE JEWISH HAND BEHIND GOOGLE, FACEBOOK, WIKIPEDIA, YAHOOMYSPACE, EBAY……..   http://www.berlin-athen.eu/index.php?id=205&tx_ttnews%5Bpointer%5D=9&tx_ttnews%5BbackPid%5D=220&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1969&cHash=844876df2f41069b4f225fdbbbc811e1  http://www.fourwinds10.net/siterun_data/media/internet/news.php?q=1262024557  [4] CIDI DOET AANGIFTE TEGEN WEBSITE DUISENBERG/OVER ANTISEMITISME ENDE STRIJD TEGEN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAATASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/cidi-doet-aangifte-tegen-website-duisenbergover-antisemitisme-en-de-strijd-tegen-de-israelische-bezettingsstaat/  [5]  Gewraakte artikelTHE JEWISH HAND BEHIND GOOGLE, FACEBOOK, WIKIPEDIA, YAHOOMYSPACE, EBAY……..   http://www.berlin-athen.eu/index.php?id=205&tx_ttnews%5Bpointer%5D=9&tx_ttnews%5BbackPid%5D=220&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1969&cHash=844876df2f41069b4f225fdbbbc811e1  http://www.fourwinds10.net/siterun_data/media/internet/news.php?q=1262024557   [6] STOP DE BEZETTING  http://www.stopdebezetting.com/  [7] CIDI DOET AANGIFTE TEGEN WEBSITE DUISENBERG/OVER ANTISEMITISME ENDE STRIJD TEGEN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAATASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/cidi-doet-aangifte-tegen-website-duisenbergover-antisemitisme-en-de-strijd-tegen-de-israelische-bezettingsstaat/  [8]  CIDI DOET AANGIFTE TEGEN WEBSITE DUISENBERG/OVER ANTISEMITISME ENDE STRIJD TEGEN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAATASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/cidi-doet-aangifte-tegen-website-duisenbergover-antisemitisme-en-de-strijd-tegen-de-israelische-bezettingsstaat/  [9] ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012/MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEKBEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013  http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024  [10] STOP DE BEZETTING

Pagina niet gevonden

Section: artikelen
Page: the-jewish-hand-behind-internet-google-facebook-wikipedia-yahoo-myspace-ebay http://www.stopdebezetting.com/artikelen/the-jewish-hand-behind-internet-google-facebook-wikipedia-yahoo-myspace-ebay.html  [11] CIDI DOET AANGIFTE TEGEN STOP DE BEZETTING http://www.cidi.nl/cidi-doet-aangifte-tegen-stop-de-bezetting-update/  [12] NOS
ANNE FRANK STICHTING: WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008 http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html  [13] PVV VRAGEN OVER ANTISEMITISCHE PROPAGANDA DOOR ORGANISATIE

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!