De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gouden Erepenning voor Raoul Servais
Tijdingen, Raoul Servais -

Gouden Erepenning voor Raoul Servais

woensdag 2 februari 2011 18:56
Spread the love

Op woensdag 2 februari 2011 werd in het Vlaams parlement een Gouden Erepenning uitgereikt aan Raoul Servais. De filmmaker uit Oostende krijgt de erepenning voor zijn bijdrage aan de Vlaamse filmwereld. “Een terechte bekroning voor een fantastische filmmaker die met zijn pionierswerk inzake animatiefilms een onuitwisbare bijdrage leverde aan de filmwereld,” loofde Johan Verstreken zijn stadsgenoot.
Elk jaar reikt het Vlaams parlement een Gouden Erepenning uit aan personen die zich verdienstelijk gemaakt hebben in een bepaalde sector. Dit jaar konden de Vlaamse volksvertegenwoordigers mensen uit de filmwereld voordragen.
Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken is er trots op dat zijn stadsgenoot Raoul Servais gehuldigd wordt. “Raoul Servais is helaas net geen ereburger van Oostende geworden, maar met deze erkenning is hij wereldburger van gans West-Vlaanderen,” zegt Verstreken die als voormalig cultuurschepen Raoul Servais nog voorgedragen heeft als ereburger van Oostende. De toekenning van de Gouden Erepenning is een bekroning voor zijn unieke animatiefilms, waarmee Raoul Servais internationale faam verwierf.
Naast Raoul Servais kregen Jan Verheyen en Erwin Provoost ook een Gouden Erepenning. “Naast de toekenning van erepenningen ben ik als lid van de commissie media van het Vlaams parlement tevreden dat we deze filmmakers en hun collega’s de afgelopen jaren hebben kunnen ondersteunen met concrete maatregelen zoals het behoud van de tax shelter, de ondersteuning van de film als exportproduct, de oprichting en erkenning van een filmloketoffice…,” vult Johan Verstreken nog aan.
 

take down
the paywall
steun ons nu!