De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gooi uw stem niet weg …ga kiezen …

Gooi uw stem niet weg …ga kiezen …

dinsdag 4 mei 2010 01:19
Spread the love

Ik hoorde vandaag, links en rechts bij vrienden, dat ze niet willen gaan stemmen.  Och,  we gaan toch geen boete krijgen,  is hun mening. Want bij  vorige verkiezingen zijn er weinig mensen vervolgd.

In verschillende nieuwsuitzendingen tot in het buitenland toe , wordt er melding van gemaakt dat Belgen massaal,  met de verkiezingen in het vooruitzicht, niet willen  gaan stemmen. Op de nos.(Nederland) zei men dat duizenden Belgen   massaal  de verkiezingen wil boycotten  Hun argument zou voornamelijk  zijn,  dat ze hun geloof in de politiekers verloren hebben. Ook  wordt er via facebook,  massaal  opgeroepen, om niet te gaan stemmen. Stijn Meuris (werkt o.a. voor Het Belang van Limburg, zanger ) heeft  hierin de voortouw genomen… Jeroen Olyslaegers (schrijver) zou hier zich ook bij aangesloten hebben.

Wanneer we gaan stemmen  hangt af wat er nu donderdag in de Kamer van de Volksvertegewoordigers gebeurt. Het zou 13 juni  zijn , (4 dagen na de Nederlandse verkiezingen ) maar de datum 20 juni is ook al gevallen.

Voor alle duidelijkheid :

We hebben in België geen stemplicht (in tegenstelling tot wat vaak in de media gezegd wordt), maar stemrecht gekoppeld aan een opkomstplicht. Dat houdt in dat je verplicht bent naar het stembureau te gaan en in het stemhokje te gaan, maar eens je daar in staat ben je niet verplicht een stem uit te brengen (je kan ook geen stem uitbrengen, oftewel blanco stemmen). Maar dat is natuurlijk juridische haarkloverij.

Dus stemmen moet men zien als een recht en  geen verplichting. .

Als heel wat  linkse, rode, groene en  progressieve krachten  massaal  thuis gaan blijven op de verkiezingsdag spelen ze in de kaarten van de rechtse partijen.

Dan moet men achteraf ook niet komen klagen.  Wie niet is gaan stemmen verliest  ook zijn spreekrecht..  En dat vergeet men wel eens.

Daarom doe ik een een oproep aan alle linkse, rode, groene en progressieve krachten om op verkiezingsdag WEL te gaan stemmen.  Hopelijk kunnen deze politiekers  aan een positieve beleid meewerken en het geloof in de politiek herstellen.

Er zijn heel wat problemen op te lossen. Laat nu het volk zijn verantwoordelijkheid opnemen. En dit kunnen ze door te gaan stemmen.

Daarvoor hebben  duizenden mensen in het verleden voor gevochten.

Luc Schrijvers

take down
the paywall
steun ons nu!