De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Goodmorning Session

Goodmorning Session

zaterdag 8 oktober 2016 17:07
Spread the love

De eerste Goodmorning Session vindt plaats van de Pop-up Class 2016, een initiatief dat voor het tweede jaar georganiseerd wordt door de Cronos Groep. Om 10 uur ‘s morgens zet ik mij aan het ontbijt dat sierlijk gedekt staat in De Serre aan de Antwerpse Botanique. Van zodra iedereen is aangeschoven, zitten we met ongeveer twaalf personen aan tafel. Het eten en drinken werd voorzien door Albert Heijn, maar we zijn voornamelijk gekomen om naar iemand te luisteren.

 

Content Marketing & Storytelling

Als spreker vanochtend is Guido Everaert (@guidooohh) uitgenodigd. Hij schreef het boek Storytelling – Verhalen Maken Merken en is vooral bekend als columnist voor De Morgen. In het verleden verdiende hij zijn sporen in marketing en communicatie bij reclamebedrijven als Duval Guillaume en Ogilvy. Nico naast mij vraagt hoe teksten schrijven voor meer technische producten of diensten precies in zijn werk gaat. Guido gelooft dat met data een verhaal verteld kan worden, een detective. Wie heeft wat wanneer gedaan, en wat gebeurde er toen?

Content marketing gaat meer over het communiceren en naar buiten brengen van dat verhaal. Het begrip steunt op drie niveaus: HERO, HUB & HYGIENE. De basis is die van de HYGIENE: datgene wat mensen moeten weten en waarover ze geïnformeerd moeten worden. Het tweede niveau – dat vaak over het hoofd wordt gezien – is de HUB: het platform waarop je post, en de periodiciteit of regelmaat waarop je dat doet. Het derde niveau is dat van de HERO, ofwel de fantastische verhalen waarmee je de aandacht van mensen tracht te vatten.

Het heeft nog steeds veel weg van “het pakken van de oude news cycles,” meent Guido. Hij praat over magnetic content; verhalen die mensen aantrekken van buiten jouw doelgroep en hen doen commentaar geven. Google is volgens hem de voornaamste nieuwsbron geworden, samen met apps en aggregators. En toch blijft er zoiets als een goed verhaal.

 

A Good Story

Een sterk verhaal is herkenbaar als verhaal; het volgt bepaalde codes. Begin, midden en einde. Situering, ontwikkeling en oplossing. Conflict, catharsis, credits. Guido raadt ons aan om onze kerngedachte te vinden. Wat is de meerwaarde van ons verhaal? Eens we dat weten, volgen we best het CAST-model: Content – Audience – Story – Telling. In die volgorde.

Dit betekent niet dat je al jouw verhalen zelf moet gaan schrijven. Zo zijn er drie categorieën content te onderscheiden. CREATED is – zoals de naam zegt – door jou zelf gecreëerd. Wanneer je een verhaal van iemand anders deelt en het beknopt becommentarieert, spreekt men van CURATED. Als je zoveel mogelijk verhalen verzamelt en opslaat om deze later te kunnen delen (al dan niet geautomatiseerd) hebben we het over AGGREGATED.

Wees daarbij waakzaam over de authenticiteit van wat je vertelt. Bepaalde merken verdwijnen soms lange tijd van de radar, om daarna weer terug te keren, aangezien iets wat waarachtig is tegelijk ook tijdloos is. Andere producten kennen misschien een korte levenscyclus, maar worden bijgesteld nadat deze in handen van het publiek worden gegeven, zodat er nieuw afgeleide producten gegenereerd worden. Laat iets los, en het komt weer naar je terug.

 

(Her)bronnen

Het valt op hoe meerdere aanwezigen zichzelf en hun merk opnieuw willen uitvinden, of op zijn minst een tweede adem willen geven. Guido raadt diegene aan die willen bijscholen over deze materie om een aantal bronnen te raadplegen, zoals Mashable, Brian Solis, CMI en Hubspot. Hij vertelt ook hoe belangrijk het is om te weten waar je vooral niet goed in bent – foto’s trekken kan Guido blijkbaar van geen kanten.

Facebook vindt Guido een erg glad terrein om zich op te begeven voor content marketing en storytelling, aangezien je inbreekt in de privé-sfeer van de gebruikers. Het is dus niet zo dat je zomaar verhalen kan beginnen vertellen in die omgeving. Je moet er eerst in slagen aansluiting te vinden bij de persoonlijke leefwereld van de mensen.

Tot slot breekt Guido een lans voor verwondering, als een toestand om te cultiveren, van waaruit creativiteit kan groeien. In de TEDTalk van Pixar-schrijver/-regisseur Andrew Stanton, een aanrader van Guido, komt datzelfde gevoel eens te meer naar voren. Stanton:

“Verwondering is eerlijk en onschuldig. Het kan niet artificieel worden opgeroepen. Voor mij is er geen beter vermogen dan de gave van een ander mens die je dat gevoel geeft – om iemand vast te houden voor een kort moment van hun dag, zodat ze zich aan verwondering overgeven.”

Nog tot 14 oktober staan er van maandag tot vrijdag Goodmorning Sessions gepland. Het volledige programma is terug te vinden op www.popupclass.be. Wie weet zien we mekaar daar.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!