De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Good Move of Bad Move?
Opinie -

Good Move of Bad Move?

donderdag 3 november 2022 13:17
Spread the love

 

Het Brussels verkeersplan is irrealistisch. Neen, neen ik ga hier de auto niet verdedigen: zelf heb ik al vijftien jaar geen auto meer.

Van waar vertrekt het?

Schonere lucht en leve de fiets. Twee zaken waar ik compleet achtersta. En het doorgaand verkeer weren. Prima, als dat niet het nuttige verkeer weert.

Wat is de realiteit? Sommige plekken kennen nu betere lucht, maar niet waar ik woon: in het centrum, tussen de Sint-Kathelijne kerk, de Begijnhofkerk en het De Brouckèreplein. Wat vroeger op de grote assen reed, rijdt nu door de Lakense straat en haar verlengdes.

Dat is niet alleen nog altijd doorgaand verkeer, maar ook alle doorgaande politiewagens, brandweerwagens, ambulances, autobussen die geen andere mogelijkheid meer hebben om door het centrum te rijden. Gevolg niet alleen nog slechtere lucht dan voorheen, maar ook nog meer lawaaihinder.

En dan heb ik het nog niet over de contradictie tussen het weren van de auto en het afleveren van vergunningen voor nieuwe garages: voor het project Immobel op het blok De Brouckère-Lakense straat : 120 nieuwe parkeerplaatsen die alleen te bereiken zullen zijn via het kleine Zwaluwstraatje. Idem dito voor het project in het Land van Luikstraatje, of het project Lebeau aan de Zavel.

Als de fiets dan zo belangrijk is, waarom hem geen aparte bedding geven, te weten een fatsoenlijk fietspad? Nu trekt men een verfstreep op het wegdek en schildert er enkele V-strepen op. Of nog erger zoals in de voetgangerszone al gebeurd is en wat men nog wil uitbreiden naar het Zaterdagplein: geen stoepen meer, alles gelijk en voetgangers tussen snelle fietsen en trottinetten (steps of autopeds, nvdr).

Ga dan maar eens in fietsstad Amsterdam kijken, netjes duidelijk afgescheiden van mekaar: voetpad, fietspad en rijbaan. Maar neen, alles moet plat.

Als je iets wil schrappen, moet je ook een alternatief bieden en wat is dat alternatief: “de Brusselse regering omarmt als ‘oplossing’ de nieuwe micromobiliteit (deelsteps, etcetera). De regering gelooft dat dit mee zal bijdragen tot een dalend autogebruik en een meer multimodale mobiliteit. Dat is in lijn is met het gewestelijk mobilteitsplan Good Move.” En dit volgens het principe (ik citeer Pascal ‘Uber’ Smet): wij laten het initiatief aan de privé.

Het grootste euvel van dit miserabel plan is wel dat het de stad herleidt tot schone lucht en fiets. Maar de stad is ook theater, bioscoop, restaurants, winkels, cafés. Wat zijn de gevolgen voor hen?

Voor restaurants ken ik het: niet alleen daalt het cliënteel tot de rand van het failliet en dus een veel lagere omzet, maar dat maakt ook dat sommige leveranciers afhaken: te weinig afzet om nog dat doolhof te trotseren.

Het plan is nu louter en alleen gemaakt op maat van ecolo-bo-bo’s, die hun getto horeca neergeplant hebben in het begin van de Vlaamse Steenweg en op de Vismet. In Schaarbeek en Molenbeek hebben de bewoners de term ‘flamand’ weer boven gehaald om dat volkje te definiëren.

Hij bestond al meer dan twintig jaar en gaat niet over de taal die men spreekt, maar om zonen en dochters van goedverdienende ouders die nu hun buurten komen gentrificeren.

Maar de bevolking is toch geraadpleegd? Ja, met zoom-conferenties, maar niet in de wijken. Wel kon je het plan gaan bekijken als het af was in het Zuidpaleis, maar je mocht er geen kopie van hebben. Je zou te goed gedocumenteerd kunnen zijn.

 

Lucas Catherine, iemand die in zijn jonge jaren nog een weddenschap heeft gewonnen dat hij op één dag over en weer van Brussel naar Breda kon fietsen. Vive le Vélo op het fietspad.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!