De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Golf van ontslagen na uitspraak hooggerechtshof van Zimbabwe

donderdag 30 juli 2015 14:34
Spread the love

Het hooggerechtshof van Zimbabwe
oordeelde op 17 juli dat werknemers ten allen tijde ontslagen kunnen worden,
zonder enige vorm van compensatie of ontslagpremie. Een golf van ontslagen
volgden de dagen erna. FOS-partner ZCTU plant acties.

De minister van
Publieke Diensten, Arbeid en Sociale Dienstverlening liet in een persbericht
weten dat het Hooggerechtshof de wetten correct geïnterpreteerd heeft en een
juiste beslissing maakte. Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU), de
Zimbabwaanse vakbondskoepel en FOS-partner, is geschokt dat de minister dit
standpunt inneemt. Zij zien dit als een verraad van de arbeidersklasse terwijl
de minister van Arbeid juist in de frontlinie zou moeten staan om arbeiders te beschermen.

Als de regering deze maatregel niet herroept, zullen arbeiders de straten opgaan om hun woede te uiten! 

ZCTU wil dat de
president gebruik maakt van zijn presidentiële bevoegdheden om de beslissing
van het Hooggerechtshof te herroepen. De vakbondskoepel wil de zinloze
ontslagen en de toenemende arbeidsflexibilisering in het land een halt
toeroepen. Grijpt de regering niet in, dan dreigt ZCTU  met acties.

Japhet Moyo, de
algemeen secretaris van ZCTU, reageert: “Als de regering deze maatregel niet
herroept, zullen arbeiders de straten opgaan om hun woede te uiten. ZCTU is
bereid om demonstraties te houden tot de regering een blijvende oplossing
voorstelt. Al duizenden arbeiders hebben de voorbije week hun job verloren en
als er geen maatregelen genomen worden, zullen nog meer arbeiders in de
werkloosheid belanden. ZCTU zal niet aan de zijlijn staan, terwijl werkgevers
en rechtbanken onder één hoedje spelen ten nadele van de werknemers. We roepen
daarom alle werknemers van Zimbabwe op om op te komen voor hun rechten
vooraleer deze samenzweerders de toekomstige generaties beroven van waardig werk”

TEKST: Naomi De Bruyne
Meer info: FOS-socsol.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!