De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Globale actiedag tegen de uitbreiding van teerzanden
Gent, Actie, Teerzanden -

Globale actiedag tegen de uitbreiding van teerzanden

dinsdag 8 mei 2012 15:56
Spread the love

5 mei is een grote dag voor de milieubewegingen. Activisten komen overal samen om actie te voeren voor een schonere en groenere toekomst.

Foto’s (free from copyright) beschikbaar:
http://fme.sincerethought.org/gallery/v/teerzanden/

Gent, 5/05/2012- Jonge activisten van Friends of the Earth verzamelden vandaag aan een Shell tankstation in Gent met de boodschap: “Shell maakt de wet niet”. Bedrijven als Total, BP, Shell en Exxon stoppen veel geld in teerzanden en bijna niets in duurzame energie.

De olie-industrie gaat steeds meer en meer tot het uiterste om aan brandstoffen te geraken, als gevolg van de verslaving aan fossiele brandstoffen. Er moet steeds dieper geboord worden om aan steeds moeilijker te bereiken olie- en gasbronnen te geraken. De exploitatie van de Canadese teerzanden is één van de meest vervuilende en extreme energieprojecten die oliebedrijven tegenwoordig ondernemen. Burgers beginnen hun ogen te openen voor de enorme bedreigingen die deze extreme energieprojecten kunnen betekenen voor hun omgeving en hun gezondheid.

De teerzanden van Alberta in Canada is het grootste energieproject ter wereld en de extractie van de olie uit het zand is een ongelooflijk schadelijk proces, zowel voor de natuurlijke omgeving als voor de mensen die er leven. Op dit ogenblik veroorzaakt het proces een aanzienlijke watervervuiling, daarbij lekt er 11 miljoen liter giftig afval weg per dag. Daarnaast hebben omwonenden 30% meer kans op kanker. Belangrijk om te weten : teerzanden hebben zo’n hoge koolstofintensiteit dat alle pogingen om de globale temperatuurstijging onder de 2 graden te houden om de meest ernstige klimaatverandering te voorkomen, onvermijdelijk zal zijn zolang de extractie doorgaat.

Hoewel er op dit moment zeer weinig van deze ‘teerzanden’ Europa binnenkomen, blijft het uitkijken. Zeker nu dat de Europese Unie moet beslissen of ze meer ‘teerzanden’ wenst toe te laten in Europa. EU lidstaten stemden onlangs op de Richtlijn betreffende brandstofkwaliteit, waarbij teerzanden gekwalificeerd zouden worden als meer milieuvervuilend dan conventionele brandstoffen. Als dit goedgekeurd zou worden, zou het de teerzanden uit Europa verband hebben. Maar de stemming resulteerde in een patstelling. De beslissing is nu uitgesteld tot 2013, aangezien de Europese Commissie een effectenbeoordeling zal uitvoeren voor het voorstel.

Tina Rumenovic van Friends of the Earth stelt: “Wij ondernemen actie om duidelijk te maken dat op wetenschap gebaseerde wetgeving een dringende behoefte is. Vandaag toonden wij aan dat we de EU willen zien werken aan een eerlijkere en groenere toekomst die voldoet aan de noden van de mensen en de planeet, en niet aan de hebzucht van de industrie” .

Foto’s (free from copyright) beschikbaar:
http://fme.sincerethought.org/gallery/v/teerzanden/

Contact:
tina@motherearth.org
0483 461135
Meer info over teerzanden: http://motherearth.org/pages/nl/node/466

take down
the paywall
steun ons nu!