De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

foto: https://cop26coalition.org

Glasgow, roep de noodtoestand uit!

Het hoofddoel van de COP26 is de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Momenteel staat de teller al op 1,2 graden. Op basis van de plannen die momenteel voorliggen is dit doel echter zonder meer onhaalbaar. Omdat de aarde kennelijk nog niet genoeg door klimaatgerelateerde rampen getroffen wordt en de urgentie voor doortastende maatregelen ontbreekt is het uitroepen van de noodtoestand het eerste wat er moet gebeuren in Glasgow.

maandag 1 november 2021 18:49
Spread the love

 

GLASGOW ROEP DE NOODTOESTAND UIT!

Hoe de circa 60 miljard ton (of Gton) broeikasgassen, die momenteel jaarlijks wereldwijd wordt uitgestoten, reduceren op een manier die de aarde op termijn leefbaar houdt is de vraag waarover de 25.000 afgevaardigden uit ruim 120 landen tijdens de VN-klimaatconferentie in de Scottish Events Campus in Glasgow vanaf vandaag een akkoord moeten bereiken. Hiervoor hebben ze tijd tot 12 november.

Op basis van de inspanningen, die wereldwijd gedaan worden om de CO2-uitstoot te verlagen, is de aarde volgens het United Nations Environment Programme (UNEP) tegen het einde van de eeuw 2,7 graden warmer in vergelijking met het pre-industriële gemiddelde. Om de opwarming te beperken tot 1,5 graden is het volgens UNEP noodzakelijk dat de uitstoot tegen 2030 met 55 procent verminderd wordt, maar met de huidige plannen is slechts een reductie met 7,5 procent te verwachten. Tot 2030 wordt er meer dan twee keer zoveel olie, aardgas en steenkool gewonnen als maximaal toelaatbaar . Zo’n 80 procent van de energieconsumptie is nog steeds afkomstig van olie, aardgas en steenkool. Bij ongewijzigd beleid neemt deze zelfs nog toe tot 2040. De OPEC verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie in de periode 2020-2035 nog zal toenemen van 90,6 miljoen vaten per dag tot 108,2 miljoen in 2045. Volgens het Instituut voor Klimaateconomie pompten de regeringen in 2020 wereldwijd overigens minstens 450 miljard dollar in subsidies voor fossiele brandstoffen.

Diverse wetenschappelijke studies voorspellen catastrofes wereldwijd als het beleid niet bijgestuurd wordt. Volgens ramingen van de VN zullen tegen 2030 ongeveer 150 miljoen mensen slachtoffer worden van natuurrampen, een stijging met 50 procent in vergelijking 2018. Volgens de Wereld Metereologische Organisatie (WMO) van de VN zullen tegen 2050 meer dan vijf miljard personen moeilijke toegang hebben tot water. Zo zullen bijvoorbeeld de drie gletsjers op het Afrikaanse continent tegen 2040 weggesmolten zijn waardoor 118 miljoen extreem arme Afrikanen geconfronteerd zullen worden met extreme droogte, overstromingen en extreme hitte. Zelfs als de opwarming beperkt blijft tot 1,5° zullen gebieden, die nu 1,5 miljard mensen huisvesten, overspoeld worden. De kosten van de klimaatgerelateerde natuurrampen zullen tegen 2030 oplopen tot 20 miljard dollar.

Wat de grote landen voorstelden in aanloop naar de top van Glasgow is allesbehalve geruststellend. De EU heeft weliswaar een klimaatpakket klaar om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55 procent te verminderen in vergelijking met 1990 en vanaf 2050 netto geen broeikassen meer uit te stoten. Biden van zijn kant wil de VS-uitstoot tegen 2030 met 50 tot 52 procent verminderen in vergelijking met 2005, maar het is onzeker of het congres en senaat zijn plannen zal goedkeuren. China wil weliswaar in 2060 klimaatneutraal worden, maar zal tot 2030 meer CO2 blijven uitstoten. In eerste instantie zullen immers nog tientallen nieuwe kolencentrales geopend worden. Ook India, nog een van de grote CO2-uitstoters en de op een na grootste producent van steenkool, zal de komende jaren de steenkoolproductie nog opvoeren. In het land hebben immers nog miljoenen mensen nog geen toegang tot elektriciteit. Ons land zal in Glasgow niet veel te vertellen hebben. De CO2-uitstoot verminderde in de periode 1990-2020 weliswaar met 25 procent maar bleef wat de Europees klimaatdoelstellingen (verhoging met 20 procent van het aandeel hernieuwbare energie en verbetering energie-efficiëntie met 20 procent) zwaar in gebreke.

 

Luc Vanheerentals, journalist en auteur van boeken zoals ‘Fifty Ways to Leave Your Car’ en ‘Leven zonder auto’. Voor meer info: luc.vanheerentals@telenet.be.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!