De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gij zult u registreren!

Gij zult u registreren!

dinsdag 19 juni 2012 20:21
Spread the love

Het houdt echt niet op met minister De Coninck, je zou bijna gaan denken dat ik een hekel heb aan haar, meer nog, ik zou dat bijna zelf gaan denken.
Gisteren nog moesten jonge schoolverlaters die van slechte wil zijn een stage lopen van 6 maand. Bovendien moeten ze ter plaatse aangeven dat ze willen werken, willen luisteren, en hun best willen doen. Kortom eens de school afgelopen wordt de taak van de onderwijzer overgenomen door de ondernemer. Misschien moeten we binnenkort ook weer onze agenda invullen en laten tekenen.

Hoezo misschien? De bouwvakkers staan er al kort bij. Daar wordt als het aan Monica ligt de elektronische aanwezigheidsregistratie ingevoerd. Officieel heet het dat er teveel ongelukken gebeuren op de werven en dat men dan vaak niet weet wie die arme mensen zijn. Het is maar een tip uiteraard maar misschien zijn het wel illegalen op zoek naar een beter leven? Maar zeker weten we dat niet, daarom dit registratie systeem.
Tegelijk moet het de strijd tegen sociale en fiscale fraude helpen opdrijven zegt John Crombez. Dat is tenminste duidelijk en ik zou het er, gezien de wantoestanden in deze sector, bijna mee eens zijn ook mocht het niet zo zijn dat niet alleen illegalen op zoek naar een beter leven frauderen uiteraard.

Zo heb je ook de parlementairen die af en toe een baaldag hebben en niet komen opdagen in het parlement. Je hebt er ook die een heel baaljaar nemen. Nochtans zijn dat doorgaans legalen die meestal al een beter leven hebben. Wat spreekt voor die illegalen op zoek naar een beter leven is dat ze tenminste nog werken, zij het dan in het zwart. Parlementairen die niet komen opdagen kan je dat moeilijk verwijten.

Ooit heeft Marleen Vanderpoorten in het Vlaams Parlement het sanctioneringssysteem voor afwezige parlementsleden willen uitbreiden door strengere sancties op te leggen maar daar vond ze niet echt een meerderheid voor. Men vond dat toen en waarschijnlijk ook vandaag nog te betuttelend en niet-prioritair.

Vandaag krijgt een parlementslid slechts een financiële sanctie als hij meer dan een vijfde van de plenaire vergaderingen afwezig blijft. Dan wordt tien procent van de wedde ingehouden. Dat kan oplopen tot 40 procent. Maar om sancties te ontlopen, volstaat het aan de stemming deel te nemen, die telkens op woensdagnamiddag plaatsvindt.

Beste John, Beste Monica, kunnen jullie misschien een paar van die elektronische aanwezigheidsregistratiemeters meer bestellen en er een paar aan de diverse parlementen plaatsen ook. Pas dan zou ik als burger voor het eerst voelen dat jullie niet bezig zijn met het bashen van de armsten in de maatschappij maar dat jullie het echt wel menen met onze samenleving.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!