De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

GGO-proefveld Wetteren: Door het bos de bomen nog zien?

GGO-proefveld Wetteren: Door het bos de bomen nog zien?

maandag 6 juni 2011 15:13
Spread the love

Ik wou dit stuk al langer schrijven, maar besloot om er mee te wachten. Het is geen opiniestuk, geen verslag, kan het een  mededeling genoemd worden? Of eerder een vraagstelling? De overrompeling van meningen, krantenartikels, discussies, argumenten en tegenargumenten maken bijna dat je door  het al dan niet genetisch gemodificeerd populierenbos de bomen niet meer ziet.

De reacties op de actie van het FLM op politiek vlak zijn vrijwel overal unaniem,met enkele uitzonderingen.

CD&V sprak over een gewelddadige anti-GGO-actie

Groen!: veroordeelde de vernietiging van het proefveld en gaat het debat aan

Bart  Staes(Groen!) noemde de actie in Wetteren een vorm van democratische strijd

Het Vlaams Belang beschuldigde op zijn beurt laatstgenoemde van steun aan ecoterrorisme

Het V-SB verklaarde zich dan weer solidair met de actievoerders

In een open brief reageren de rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten op de actie van het FLM en noemen het  “Een gerichte aanval op vrije wetenschapsbeoefening en een miskenning van democratisch tot stand gekomen beslissingen”

De oproep van de Gentse universiteit om eendrachtig de vernieling van het GGO-proefveld in Wetteren te veroordelen stinkt naar eenheidsdenken, vinden Serg  Gutwerth en Dirk Voorhoof  Hoogleraar aan de VUB, respectievelijk UGent dan weer:

Op de KU Leuven werd Barbara Van Dyck, onderzoekster verbonden aan het departement architectuur,ontslagen omdat zij aanwezig was op de actie tegen het GGO-aardappelveld  in Wetteren en achter de actie bleef staan.

Erik Corijn, Cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, wil door die beslissing niet meer met de KU Leuven samenwerken

Omtrent het ontslag van de onderzoekster komt protest op gang

“Ongehoord” zegt de een “Terecht” zegt de ander.

Een petitie werd opgestart

 “Waarom?” vraagt de een “Daarom!” zegt de ander.

Ook Matthias Lievens en Anneleen Kenis, onderzoeker en onderzoekster aan de KU Leuven werden op het matje geroepen maar krijgen geen sanctie. Waarom zij zondag mee actie voerden in Wetteren?

 “Compleet debiel” zegt de een, ”Goed onderbouwd” zegt de ander.

In de reguliere media verschenen de ‘spectaculaire beelden’ over de actie van het FLM en anderzijds ‘minder spectaculaire beelden’

De wetenschapper en de actievoerder gezamenlijk aan tafel  in Terzake  met zinsneden als:
“Laten we het niet te wetenschappelijk houden”, en “Hoe lang moeten wij nog debatteren?”

En in het Vlaams Parlement ging het onder andere over “Predikanten van de achterlijkheid”

“65% van de Belgische bevolking  wil geen GGO’s op zijn bord” versus “Volgens dit rapport staat 70% er positief tegenover”.

De wetenschapper pro GGO: “ Tegenstanders komen af met de foutieve argumenten, die wij met 25 wetenschappelijke onderzoeken kunnen weerleggen” versus “Ik ben tegen GGO’s  en “Uw wetenschappelijk onderzoek overtuigd mij niet”.

“GGO’s  zijn veilig en betrouwbaar” versus  “Nog geen half jaar nadat Vlaanderen het eerste veld met GGO-maïs MON810 inzaaide in Wetteren, hebben we al besmetting aangetroffen bij de oogst van naburige boeren. Vijf van de zestien stalen testten positief. Het geval bewijst nog maar eens dat co-existentie van ggo-, conventionele en biolandbouw onmogelijk is”.

“Eco-landbouw is de enige manier om een einde te maken aan honger en iets te doen tegen klimaatverandering” versus “GGO’s kunnen een einde maken aan de hongersnood”.

“Jullie zijn tegen vooruitgang “ versus “Neen, helemaal niet, maar ten koste van wat?”.

“GGO’s hebben in de 12 jaar die ze geteeld worden geleid tot een verminderd pesticideverbruik versus “Vooral de economische voordelen uit patenten komen vandaag al vooral ten goede van de agro-industrie multinationals”.

“Genetische modificatie is veiliger als klassieke veredeling” versus “Zij denken enkel op korte termijn, en wat met onze biodiversiteit?”.

“Technische kwesties “ versus “Ethische kweties”.

“Als  wetenschapper probeer ik  het uit te leggen” versus “Wetenschappers staan te ver van de doorsnee burgers af, en als ze het proberen uit te leggen, versta ik hun taal niet”.

“Wetenschappelijke studie heeft aangetoond dat GGO’s de opbrengsten enorm verhoogd” versus ““Klopt niet want andere recente wetenschappelijke experimenten toonden aan dat kleine boeren in 57 landen die agro-ecologische technieken gebruikten, hun opbrengst gemiddeld met 80 procent zagen stijgen”.

“Het is ònze biosfeer waar ze de aardappelen in planten” versus “En wat met het eigendomsrecht?”

“Save Our Science” versus “Save Our Scientists”.
Of de variant: ”THEIR science is not OUR science”.

.“U hebt dat toch gezegd in de pers” versus “Neen, mijn woorden zijn verdraaid”.

“De aardappel is zelfbestuivend en produceert geen nectar, verspreiding van pollen via bijen naar naburige velden is dus uitgesloten” versus “Bijenkasten in de buurt van de veldproef verhogen de kans op contaminatie op de naburige velden”.

“Het debat rond GGO’s was al aan de gang, maar wordt door de NGO’s steeds afgeblokt  versus “Er is nooit een debat geweest”.
Een andere variant daarop; “Sinds de veldbevrijding komt het debat op gang” versus “ Door de vernietiging van de veldproef is een debat niet meer mogelijk”.

“Kapitalisme werkt” versus “Onze Aarde is niet te koop”.

“Duurzame landbouw zie ik zo” versus “Ik zie dat helemaal anders”.

“Dit is het probleem” versus “Dat is het probleem”.

“Het eigen belang “ versus “Het algemeen belang”.

“BASF heeft niets te zeggen in het DuRPh consortium” versus “Het patent gaat volgens datzelfde consortium verkocht worden aan de hoogste bieder, met name de agro-industrie”.

Of de variant daarop: “Vrij onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek” versus “Onafhankelijk? BASF betaald 60 onderzoekers van de UGent en het VIB, hoezo onafhankelijk?”.

“De risisco’s verbonden aan GGO’s zijn kleiner dan men beweerd” versus “Klopt helemaal niet het o.a. al gebeurd bij een aardappel die onverwacht een stukje DNA in zich bleek te hebben dat codeert voor resistentie tegen het antibioticum amikacine. En bij sojaplanten die ontwikkeld waren door biotechnologiebedrijf Monsanto”.

Ik besloot om enkele dag en geleden vragen te beginnen stellen op de Facebook-groep Save Our Science

Ook nu weer:” Met die mensen valt niet te praten ” versus “Misschien niet zo’n slecht idee?”

En zo kunnen we blijven doorgaan en doorgaan,….

Volgens de één gaat de essentie van de zaak over geweld en geweldloosheid, gekoppeld aan burgerlijke ongehoorzaamheid, volgens de ander over biodiversiteit, de gevolgen voor mens dier en natuur. De ene heeft het over het geldplaatje van dit alles: de politie inzet, de schade aan- of het oprichtten van de veldproef zelf, en de budgetten die nu worden vrijgemaakt. De ander stelt zich vragen over ethische kwesties inzake Biotechnologie, de inspraak van de maatschappij, de samenstelling van de Bioveiligheidsraad en de rol van de NGO’s daarbinnen.

Op sociale netwerken (zoals Facebook) maakt de ene de andere zwart, hetzij oordelend op uiterlijk, deelname aan de actie van het FLM, en misschien deels gewoon ook voor de lol? Persoonlijke mailboxen puilen uit van het scheldproza, het ene schelwoord al wat origineler dan het ander.

“Je moet niet zo roepen”,”Maar jij roept toch ook?”,”Zij roepen harder” en op den duur roepen we allemaal om ter hardst, en allemaal door elkaar.

“Ik heb gelijk”, “Neen, wij hebben gelijk”. Gaat het hier eigenlijk wel over gelijk hebben, en bestaat er wel iets als ‘het Grote Gelijk”?

“Jullie zijn doof” en “Jullie willen niet luisteren”. Of zijn we met z’n allen misschien collectief doof voor elkaar?

Is het enkel zwart/wit of bestaat er nog iets tussen zoals grijs?

Bestaat er een consensus of is er al dan niet een compromis?

Ik kijk naar links, wel dan kijk ik naar rechts, en zo kijken we allemaal naast elkaar.

Valt er iets te begrijpen, of is het veeleer het niet willen begrijpen van elkaar?

“Zij zijn verantwoordelijk”,”Nee, jullie zijn verantwoordelijk” of zijn we niet eerder samen verantwoordelijk?

“Ik geraak er niet meer aan uit, geraak jij er nog aan uit?”, “Neen,en zij geraken er ook niet meer aan uit”.Geraken wij er nog aan uit?

Is er uit te geraken?

Conflict after conflict. Now it’s just the bare bones of what we are.
A vicious circle in an open ended struggle
Life goes on as if all around is not relevant
As we look through closed eyes we try and understand
If we had a view, what would it show?
We’re stuck in a room that has no view
And so are you … or are you? Well are you?

 

take down
the paywall
steun ons nu!