Afbeelding van Clker-Free-Vector-Images via Pixabay

Gezocht: rebelse politici

woensdag 29 januari 2020 22:13

In de Wetstraat hebben de partijen de touwtjes in handen en niet zozeer de individuele verkozenen. We leven met andere woorden in een particratie. Welke gevolgen heeft dat voor de transparantie en het politieke leven in het algemeen? 

Het was de afgelopen dagen niet uit het nieuws weg te slaan, de onrust die er heerst binnen de VRT. De raad van bestuur verzocht CEO Paul Lembrechts al dan niet vriendelijk om de gebouwen van de openbare omroep te verlaten nadat een geschil met numero 2, Peter Claes, niet opgelost raakte. Die beslissing kon op weinig sympathie van het personeel rekenen. Termen als onthoofding en politieke afrekening staken her en der de kop op. Ook binnen het Vlaams parlement rezen er stemmen op om de voorzitter van de raad van bestuur, Luc Van den Brande (CD&V), uit te nodigen om tekst en uitleg te geven. Initieel was er een meerderheid, maar op het laatste nippertje sloten de meerderheidspartijen de rangen. Vreemd, want Open VLD was blijkbaar wel vragende partij voor een vragenkwartiertje met de voorzitter.

Marcheren in gelid

Waarom opeens deze ommekeer? Wel, de democratie in zijn puurste vorm is in Europa niet meer. Betekent dat dan dat we allemaal leven onder het juk van een tiran? Uiteraard niet (misschien voelt het voor sommigen wel zo aan), maar de mal waarin ons politieke leven gegoten wordt, is die van de particratie. Het politieke leven wordt met andere woorden geleid door de partijen en niet zozeer door de individuele verkozenen. Oké, iedereen die een zitje heeft in een parlement brengt als persoon een stem uit en het zijn dus niet de partijen die stemmen. In realiteit zou er weinig veranderen moest het wel zo zijn dat enkel de partij een stem zou uitbrengen (uiteraard een die de verdeling in het parlement voorstelt). Elke verkozene loopt of moet strak in het gelid lopen, er lijkt haast geen plaats te zijn voor “dissidenten”.

Transparantie

Is dat dan zo’n groot probleem? Het zou alleszins tot veel interessantere discussies kunnen leiden, moest iedereen zijn zegje kunnen doen zonder dat de partij er iets over te zeggen had. En eerlijk, soms lijkt het alsof er zaken worden verzwegen. We gaan even terug naar het Vlaams parlement waar Open VLD de meerderheid zou leveren om mijnheer Van den Brande uit te nodigen. Niet als het aan meerderheidspartijen CD&V en N-VA lag, die floten de liberalen terug, waarna de gelederen weer gesloten werden. De uitleg luidde: “het is niet opportuun”. Een vreemde uitleg. Het thema is brandend actueel en er zijn zoveel vraagtekens. Is het dan niet het meest opportune moment? Het is moeilijk om me van de indruk te ontdoen dat er iets niet zuiver op de graat is, alsof er iets niet mag geweten zijn. Zonder doorgedreven particratie had dit debat misschien wel plaatsgevonden en waren we misschien wijzer in het reilen en zeilen van de VRT-top.

Gezocht: rebelse politici

In ons complexe Belgenland valt het al bij al nog meer. Particratie zorgt dat het politieke leven niet erg interessant is. Meestal verloopt alles volgens hetzelfde stramien. Als de meerderheid een beslissing wil goedkeuren, gebeurt dat nagenoeg altijd. Het debat kan soms vonken geven, maar uiteindelijk weet je wat het einde van de spreekwoordelijke film gaat zijn. Particratie zorgt voor voorspelbaarheid. Het kan natuurlijk erger. Denk even terug aan de Britse premier Boris Johnson, die zonder boe of ba, een heel aantal leden van de Conservatieve Partij buiten bonjourden omdat ze tegen de partijlijn stemden. Hal-lu-ci-nant. Of de partijgenoten van de Amerikaanse opperbevelhebber Donald Trump. Het lijkt me zeer sterk dat er geen Republikeinen zijn die zich sterke vragen stellen bij het beleid van The Donald. Zeker nu een mogelijk impeachment boven de man zijn hoofd hangt. Zou het niet eerlijker en interessanter zijn zonder een stringente particratie?

Daarom een oproep aan politici overal te lande en bij uitbreiding de wereld: wees eerlijk en durf rebels zijn. Ben je het niet eens met de partijlijn in een discussie? Laat het dan horen, het is tenslotte jullie verdomde plicht als rechtstreeks verkozen politicus!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!