De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

GEZOCHT : Moslims met gezond verstand.

GEZOCHT : Moslims met gezond verstand.

zaterdag 27 juni 2015 06:57
Spread the love

GEZOCHT : Moslims met gezond verstand
Wie zijn ze, de Moslimbroeders van bij ons? 
Ik heb daar zo mijn persoonlijke mening over. 
Kijk eens naar https://www.youtube.com/watch?v=CFSKCHh5eI
Ondertussen is deze video niet meer beschikbaar.  
(Ze weten waarom!)
Ze hebben de waarheid in pacht! 
En ze verkondigen die aan iedereen die ze wil horen.

Sluit vooral uw oren!

Naast Shaykh el Bakali vind je dan Shaykh Mohamed Aarab en Shaykh Sulayman Van Ael. 
Deze laatste vertaalt boeken voor ‘t Kennishuis waarna ze worden uitgegeven.
Hij was bekend van de Koepel-moskee en nu ook als ex-imam van de Berchemse Moskee, die er de brui aan gaf na bedreigingen van andere moslims.
 Hij geeft lezingen, monologen, en islamiseert de jeugd in allerlei scholen, campussen en privé-initiatieven.
Hij gaat ook naar Groot-Brittannië om er bij te scholen. Daar zit (zat ondertussen) dan Tariq Ramadan de lakens uit te delen (in Oxford) zonder enige titel behalve degene die hij zichzelf heeft toegekend of heeft laten toekennen? 
Maar de link met andere bekende namen volgt snel: Shaykh Yusuf al-Qardawi, Shaykh Hamza Yusuf, Prof. Tariq Ramadan, Amr Khalid, Yusuf Islam, Sami Yusuf en Shayk-ul-Islam Prof Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri.
Als moslim, die deel uit maakt van deze gemeenschap, weet ik dan genoeg: 
Het Moslimbroederschap in Europa in al zijn glorie. Politieke islam van de zuiverste soort.
Gematigde islam? Helemaal niet! Wel veel schone schijn. 

Het profiel van Shaykh el Bakali als voorbeeld:

De heer Elkhammar El Bakali, supervisor ‘t Kennishuys.

Als sheikh, faqih en gezaghebbende imam behoeft de heer Elkhammar El Bakali geen introductie. 

Sinds eind jaren ’70 actief in Nederland en onder andere bekend als imam van Moskee El Islam te Den Haag en voorzitter van de Vereniging Imams Nederland. 

Op zijn brede en gedegen kennis en expertise wordt op internationaal niveau beroep gedaan. 

Faqih El Bakali heeft een actieve rol in meerdere internationale islamitische geleerdenraden. 

Zo is hij lid van de European Council for Fatwa & Research waar hij samen met sheikh Bin Bayyah, dr. Yousef Al Qaradawi en andere gewaardeerde geleerden onderzoek en religieuze uitspraken doet op specifieke onontgonnen thema’s die de moslimgemeenschap in Europa aangaan. 

Daarnaast is hij onder andere lid van de Internationale Federatie voor Islamitische Geleerden en actief binnen de Europese Raad van Marokkaanse Geleerden. 

El Bakali is een veelgevraagde spreker op internationale conferenties en verzorgt inhoudelijke trainingen en cursussen voor imams in Nederland en daarbuiten. 

Binnen het team heeft hij de rol van supervisor, hij beoordeelt de selectie van boeken en stelt zijn internationale netwerk beschikbaar om ’t Kennishuys te helpen toegang te krijgen tot kwalitatieve kennisbronnen.

De Moslim Executieve van België is ook helemaal Moslimbroederschap, zowel de Turkse als de Marokkaanse versie.

Shaykh al-Qaradawi zou opgespoord worden door Interpol op vraag van Egypte. 
Hij werd onlangs ook ter dood veroordeeld in Egypte.
In Egypte hebben ze sinds Morsi een andere kijk gekregen op het Muslim Brotherhood;
En Erdogan biedt zijn land aan als opvangplaats voor Moslimbroeders die in diskrediet zijn gevallen.Misschien kan al-Qaradawi daar naartoe na eerder in Qatar met open armen te zijn ontvangen? 
Qatar dat Tareq Ramadan nu als pionier naar voor schuift.
Schoof ! Moet het ondertussen zijn na zijn overspelige escapades.
Maar niet getreurd. Er staan nog veel wachtenden in de rij.  

Moslimbroeders uit Qatar werden door Erdogan al eerder welkom geheten. 
Erdogan is dan ook een leidend figuur binnen de Muslim Brotherhood.
Misschien valt Erdogan binnen afzienbare tijd zelf in diskrediet.
 
Hij komt de Turken bij ons ook aansporen om zich niet te veel te integreren. Een beetje kan geen kwaad maar de band met Turkije, met Erdogan, mag niet verbroken worden. 
Ondertussen sluit Erdogan iedereen op die het niet met hem eens is. 
Al Suwaidan, ook een leider van het Muslim Brotherhood, werd tijdig herkend en de toegang ontzegd tot de Brusselse Moslimbeurs. 
Het zou goed zijn om anderen, zoals Tariq Ramadan ook de toegang te ontzeggen want voor hem is er maar 1 Islam en dat is duidelijk die van het Moslimbroederschap.  
Dit is mijn mening, die ik over verschillende jaren heb gevormd, vooral uit eigen ervaring en door jaren op islamitische sites te zijn uitgekafferd, verbannen en verketterd en ook van Kif Kif en Facebook te zijn verwijderd.
Het is nu genoeg geweest, het is tijd om de waarheid aan het licht te brengen en achter de schermen te kijken. 
Er is een absolute onverdraagzaamheid van de grootste islamitische gemeenschap tegenover andersdenkende moslims. 
De haat tegen moslims die de geleerden niet als erfgenamen van de Profeten willen zien is ongewoon.

Alsook de haat tegen moslims die hun Profeet geen goddelijke status willen toekennen maar als een gewone mens willen blijven zien. 
De haat tegen moslims die de soenna, de overleveringen en de shari’a in vraag stellen. De meesten weten zelf niet eens wat er in de shari’a staat. 
Maar ze willen de shari’a! 
De haat tegenover moslims die de Koran zelf willen lezen om de Boodschap te begrijpen en die de Koran niet willen uitgelegd krijgen door imams, geleerden of andere helpers, die zichzelf mensen van kennis noemen en die hun eigen status boven alles en iedereen willen plaatsen.
Er is met hen geen dialoog mogelijk al zullen ze dat in alle toonaarden blijven ontkennen. 
Ze zijn geweldig goed in het ontkennen, in keeping up appearances. Velen trappen er met open ogen in en steunen hen zelfs.
Geen subsidies meer voor deze mensen.Voor geen enkele van hun verenigingen, organisaties of groeperingen. 

Het is geen Islam maar islamisme en ze islamiseren en her-islamiseren iedereen die er ontvankelijk voor bevonden wordt. 
In sommige Arabische landen hebben ze het al begrepen. Nu bij ons nog.
Moge God ons allemaal leiden.

P.S. Ik hoorde op de Marokkaanse televisie Tariq Ramadan eens uithalen naar de moslims en de moslimgemeenschap. 
Hij zegt dat door de gebeurtenissen in de wereld de moslimgemeenschap in haar geheel in een kwaad daglicht stellen. Tja..hoe zou dat komen.

Velen moslims zouden er zich door ongemakkelijk gaan voelen en in een slachtofferrol kruipen. 
Dat is volkomen onterecht want moslims moeten de Islam aan de wereld laten kennen door hun goed gedrag en goede voorbeeld. 
Dus is er werk aan de winkel. Zeer veel werk en vooral zelfkritiek.
Moslims moeten hun geloof terug beter leren kennen zegt Ramadan.
( ….dus men moet moslims islamiseren of her-islamiseren, maak er dus geld voor vrij, beste Europeanen. Maar lees Milestones van Sayyid Qutb en je begrijpt het.) 
Moslims moeten meer zelfrespect krijgen. 
Ze moeten niet bij de pakken blijven zitten als slachtoffers, maar respect afdwingen, respect eisen.

Hmm, is dit ook niet herkenbaar ergens anders? 
Tja…Moslims moeten gewoon ophouden met blind volgen en terug zelf leren nadenken. 
Net als niet-moslims die ook blind achter hun ‘duidingsprogramma’s’ aanhollen.

En als ik mijn imam bezig hoorde…
Hij wees eerder op de noodzaak om geld in te zamelen voor de moslimslachtoffers in Syrië die niet aan hun lot mogen overgelaten worden. (…De VN doet immers niets)
Het is mijn persoonlijke mening dat ook de Syriërs de slachtoffers zijn van de ambities en het opeisen van respect van de Moslimbroeders in Syrië enkele jaren geleden en dat ze nu een helpende hand kunnen krijgen van dezelfde hand die hen voordien van de kant in de gracht heeft geduwd. 

De politieke islam kent geen grenzen, geen scrupules 
Europa zou ook wel eens een “helpende” duw kunnen krijgen. 
‘t Is maar een gevoel dat ik InchaAllaah soms heb. En ik ben zeer wakker.

take down
the paywall
steun ons nu!