De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

DeWereldMorgen zoekt jou!

GetBasic, beter bekend als de vzw die de werking van DeWereldMorgen.be garandeert wil haar Raad van Bestuur versterken met betrokken en constructieve bestuurder(s) die willen bijdragen aan de realisatie van de visie en missie van GetBasic vzw, haar platform DeWereldMorgen.be en het jongerenproject U:nite.

maandag 2 maart 2020 11:22
Spread the love

DeWereldMorgen.be is het belangrijkste mediaplatform van GetBasic vzw. DWM is een gratis niet-commerciële nieuwswebsite die eigenzinnige visies op en diepgravende analyses van de actualiteit biedt, en een stem wil geven aan het brede maatschappelijke middenveld. DeWereldMorgen.be is onafhankelijk en dus niet verbonden aan een politieke partij, zuil of strekking.

DeWereldMorgen.be is in de eerste plaats een beweging. De mediaproducten op de site zijn het resultaat van een kleine kern van professionele journalisten en van een grote groep vrijwilligers. Het intensieve werk van burgerjournalisten en -fotografen, eindredacteurs, vertalers, … maken ons mediaplatform uniek.

De komende jaren willen we de beweging rond DeWereldMorgen.be en haar jongerenproject U:nite verder uitbouwen tot een nog relevanter alternatief medium. De kennis bij vrijwilligers, experts en andere bewegingen willen we mobiliseren en ontsluiten om nog meer verdieping en achtergrond te kunnen bieden bij de actualiteit. We ontwikkelen DeWereldMorgen.be de komende jaren ook tot het referentiepunt voor mediakritiek.

De raad van bestuur

  • Is verantwoordelijk voor het zakelijke beheer van een organisatie (financieel beleid, personeelsbeleid, communicatie …). Dit betekent dat de raad van bestuur zich o.a. bezighoudt met de begroting, functioneringsgesprekken voert, en beslist over aanwervingen en ontslagen.
  • Bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de strategische doelstellingen zoals vastgelegd in het beleidsplan.
  • Voert de beslissingen van de algemene vergadering uit, die de inhoudelijke lijnen uitstippelt.

Profiel van de bestuurder

  • Je hebt affiniteit met de missie en visie van GetBasic vzw en DeWereldMorgen.be.
  • Je kunt vanuit een helikopterzicht naar een organisatie kijken.
  • Je wil graag mee de zakelijke lijnen op lange termijn uittekenen en doelgericht naar oplossingen zoeken samen met het dagelijks bestuur.
  • Je bent bereid om je netwerk aan te spreken ter ondersteuning van de organisatie.
  • Je doet dit graag onbezoldigd, wij vergoeden je onkosten.
  • Jouw kennis inzake communicatie of financiering kan een pluspunt zijn.

Praktisch

De Raad van Bestuur komt jaarlijks 8 à 9 keer samen in de lokalen van GetBasic vzw in de Vooruitgangsstraat 333 in Brussel, vlakbij het Noordstation. Een bestuurder kan eveneens deel uitmaken van de Algemene Vergadering, die 2 keer per jaar samenkomt.

Interesse?

Heb je interesse om vrijwillig bestuurslid te zijn?

Stuur een e-mail naar lode@dewereldmorgen.be.

De Raad van Bestuur nodigt je eind maart uit voor een persoonlijk gesprek

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!