De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gezinsbond compleet verrast door de besparingen in de kinderbijslag
Opinie - Gezinsbond

Gezinsbond compleet verrast door de besparingen in de kinderbijslag

110 miljoen euro wil de Vlaamse regering besparen door te morrelen aan de indexering van de kinderbijslag. Zo zal het bedrag vanaf het derde kind vijf jaar lang niet worden aangepast aan de stijgende levensduurte. Deze besparingen zijn een complete verrassing voor de Gezinsbond.

maandag 7 oktober 2019 16:11
Spread the love

“Het Vlaamse regeerakkoord van vorige week rept met geen woord over mogelijke besparingen in de kinderbijslag, maar spreekt enkel over efficiëntiewinsten in de organisatie van de uitbetaling. Toch lezen we tot onze grote verbazing in de kranten dat de Vlaamse regering miljoenen wil besparen op de kinderbijslag”, zegt Yves Coemans, attaché gezinsinkomen bij de studiedienst.

“Besparingen gaan volledig in tegen de afspraken die bij de invoering werden gemaakt”

Vlaanderen wil in de oude kinderbijslagregeling de basiskinderbijslag en de leeftijdsbijslag voor kinderen van derde rang de volgende 5 jaar niet meer indexeren. Ook wil Vlaanderen de indexatie van de basiskinderbijslag én de leefijdsbijslag van kinderen van eerste en tweede rang in de oude regering én het basisbedrag van alle kinderen in de nieuwe regeling indexeren met vertraging, telkens pas in september. Ook als de spilindex maanden eerder werd bereikt of overschreden. Met beide ingrepen samen zou Vlaanderen in 2021 al 50 miljoen besparen en tijdens de volledige legislatuur zelfs 100 miljoen euro. Voor de Gezinsbond zijn deze besparingen een complete verrassing.

“Deze besparingen gaan volledig in tegen de afspraken die gemaakt werden bij de invoering van het nieuwe Groeipakket door de vorige regering. Tijdens de vorige legislatuur zijn er twee indexsprongen geweest in de kinderbijslag, met de belofte om het uitgespaarde budget opnieuw te investeren in de kinderbijslag en om knelpunten weg te werken. Het is onduidelijk of dit gebeurt en gezinnen krijgen er nieuwe indexsprongen bovenop. Bij de invoering van het Groeipakket werd ook een evaluatie in het vooruitzicht gesteld. In plaats van oplossingen voor de bestaande knelpunten waaronder de combinatiegezinnen, eenkindgezinnen in de oude regeling en nieuwe wezen wordt er al bespaard zonder een voorafgaande evaluatie,” vult Yves Coemans aan.

Gezinnen met drie of meer kinderen betalen het gelag

Volgens de Gezinsbond zijn het vooral de gezinnen met drie of meer kinderen die opnieuw het gelag betalen. Voor grote gezinnen die nu al in armoede leven of moeilijk rondkomen is dat zwaar om dragen, aldus de Gezinsbond. De vraag “hoe kunnen we het systeem verbeteren” is volgens de Gezinsbond vervangen door de vraag “hoe kunnen we zo veel mogelijk besparen”.

“De beloftes bij de invoering van het Groeipakket zijn duidelijk snel vergeten. Het zijn nochtans dezelfde partijen die aan de macht zijn. In de verkiezingsprogramma’s van de regeringspartijen vinden we niets terug over mogelijke besparingen in de kinderbijslag. Het is geen wonder dat mensen hun vertrouwen in de politiek verliezen”, besluit Yves Coemans.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!