De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geweldloosheid

Geweldloosheid

maandag 1 augustus 2011 12:07
Spread the love

In mijn zoektocht naar een bepaalde uitspraak van Nelson Mandela stoot ik op een recensie van een boek over de man, geschreven door Richard Stengel, hoofdredacteur van Time Magazine.
Nelson Mandela, 15 inspirerende lessen over leven, liefde, leiderschap.  Ik weet niet welke God Mandela aanbidt, ik ben geen expert in feiten over deze man, maar zijn visie op leven en liefde past in wat ik begrijp onder ‘gelovig’ leven.  Ik vermoed dat mijn geloof zoiets inhoudt als de overtuiging dat het goede in staat is om het te winnen van de donkerte, de duisternis.
Mandela is naast Mahatma (grote ziel) Mohandes Gandhi een man die geweldloosheid in de praktijk weet te brengen en daar grootse dingen mee weet te bereiken.
Wie doorbreekt de spiraal van het eeuwigdurend geweld?  Wie stopt het eindeloos moorden en de ondergang van velen?  Wie verlegt de bedding van de rivier op een manier die leven heilzaam maakt en zinvol?
De uitspraak van Mandela heb ik voorlopig nog niet teruggevonden.

take down
the paywall
steun ons nu!