De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gewelddadige straatprotesten in Venezuela, tegen wie of wat?

Gewelddadige straatprotesten in Venezuela, tegen wie of wat?

Blijkbaar moet iedereen eraan geloven die de regering kansen biedt om een rechtvaardige en democratische samenleving op te bouwen, waar de mensenrechten van iedereen gegarandeerd worden. In 1978 werd de 'Latijns-Amerikaanse Stichting voor de Mensenrechten en de Sociale Ontwikkeling' (FUNDALATIN) opgestart door christenen en mensen van goede wil van het continent. Tien jaar later verleende de UNO de prijs 'Boodschapper van de Vrede' aan de stichting.

zondag 23 april 2017 12:35
Spread the love

Bovendien verleende de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties in 2015 de stichting het statuut van Speciale Raadgever.

Daarnaast werd het ‘Instituut voor Menselijke Ontwikkeling en Sociale Economie’ (IDHES) opgericht in Caracas in 2003. De bedoeling van dit instituut is om christelijke gemeenschappen te ondersteunen die een bijdrage willen leveren voor de menselijke ontwikkeling in samenwerking met democratische instellingen en dat als een bijdrage voor ‘Een andere solidaire wereld is mogelijk.’

Tijdens een van de gewelddadige straatmanifestaties tegen de huidige regering werden de metalen afsluitingen van het kantoor van FUNDALATIN neergehaald. Verschillende manifestanten probeerden de gemoederen te bedaren. Toch probeerden agressieve manifestanten het kantoor binnen te vallen en de leden van de stichting aan te pakken. Het traangas van de Nationale Garde en de opportune aankomst van de stadspolitie vermeed de gewelddadige actie.

In hun communiqué nodigen de beide stichtingen de publieke opinie uit om in het kader van deze misdaden te vertrekken vanuit een ethisch engagement voor de waarheid, de gerechtigheid en de behandeling van conflicten bij middel van de democratische dialoog. 

Staatsgreep rechtvaardigen

Het communiqué van de twee stichtingen gaat verder. “Gedurende de gebeurtenissen van 11 april 2002 werd in Venezuela geprobeerd om het sociaal geweld zo hoog mogelijk op te voeren door het optreden van gewapende elementen die zowel manifestanten voor de regering als deze van de oppositie beschoten. Er vielen daarbij 19 slachtoffers. Die werden valselijk in de schoenen geschoven van de wettelijk verkozen president Hugo Chávez. Daarmee beoogde men internationaal een staatsgreep te rechtvaardigen. Die pogingen werden 48 uur later, dankzij de eenheid en het optreden van het leger geneutraliseerd. De strijdkrachten handelden op basis van een doctrine van de staatsveiligheid die de mensenrechten respecteert in het kader van wettelijke verantwoordelijkheid.

Dezelfde doctrine is vandaag bekrachtigd door Padrino Lopez, minister van landsverdediging en door de veiligheidsdiensten die instaan voor het vrijwaren van de mensenrechten van de bevolking. Het recht om op straat te komen is in onze grondwet ingeschreven. Maar niet het recht om dergelijke acties van vandalisme uit te voeren die de rechten van de anderen schenden. Onze gemeenschappen doen een oproep aan de bevolking van gelijk welke politieke visie om zich niet te laten beïnvloeden noch te laten manipuleren door degenen die haat zaaien.

Wij ruggensteunen voluit de dialoog die gepromoot wordt zowel vanuit de regering van president Nicolás Maduro als vanuit verschillende sociale, productieve en syndicale sectoren en democratische politici met de steun van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR) en van paus Franciscus. Caracas. Boliviaanse Republiek Venezuela. 20 april 2017″  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!