De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geweld tegen vakbondsactivisten en advocaten in Colombia houdt aan

dinsdag 4 februari 2014 10:16
Spread the love

Wie opkomt voor de mensenrechten in Colombia, is er niet veilig. Volgens de Colombiaanse denktank Escuela Nacional Sindical zijn 26 vakbondsleiders vermoord in 2013. Dat is 1 vakbondsleider om de 14 dagen! Duizenden vakbondsactivisten werden bedreigd of gearresteerd. 
Ook advocaten kunnen hun job niet in veiligheid uitoefenen. Volgens Colombiaanse cijfers werden in het land tijdens de laatste 10 jaar meer dan 400 advocaten vermoord en zijn 4.400 advocaten het slachtoffer geworden van geweld.

Internationale Dag van de Bedreigde Advocaat

De hallucinante moordcijfers zetten verenigingen van Europese advocaten die samen op zijn minst 10.000 juristen vertegenwoordigen ertoe aan om op 24 januari in verschillende Europese steden te protesteren tegen de ernstige gevaren die hun mede-advocaten in Colombia lopen. In Brussel, Amsterdam, Berlijn, Bern, Den Haag, Madrid, Milaan en Parijs kwamen Europese advocaten samen voor de Colombiaanse ambassades. Met hun actie wilden zij de Colombiaanse regering oproepen om maatregelen te treffen die de advocaten daadwerkelijk beschermen en de garantie geven op vrije beoefening van hun ambt.

Oidhaco (Internationaal Bureau voor de Mensenrechten – Afdeling Colombia) – een platform waar FOS deel van uitmaakt – verleent zijn steun aan dit initiatief omdat het tijdens de 19 jaar dat het ijvert voor de bescherming van de mensenrechten bij de instellingen van de Europese Unie en bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, getuige was van de terreur in Colombia waar advocaten het hoofd aan moeten bieden als zij voor het gerecht de rechten van alle mensen willen verdedigen.
“Vanuit onze organisatie vragen wij de EU om te luisteren naar de meer dan 10.000 Europese collega’s van de Colombiaanse advocaten, om haar publieke steun te verlenen aan de Colombiaanse advocaten en om van de regering van Juan Manuel Santos te eisen om de beoefening van dit beroep te beschermen in Colombia”, zegt Vincent Vallies, woordvoerder van Oidhaco. “Als Colombia de bedreigingen en moorden negeert van diegenen die de rechten van alle Colombianen verdedigen, dan zullen de Colombianen hun elementaire en minimale rechten niet meer gegarandeerd zijn”, besluit Vallies.
(Voor de volledige perstekst van Oidhaco, zie onderaan voor PDF)

Vakbondsleider Huber Ballesteros nog steeds achter tralies

Ook vrijheid van organisatie blijkt al lang niet meer gegarandeerd in Colombia. Steeds meer vakbondsmensen worden bedreigd, gearresteerd of zelfs vermoord. Het geweld vindt meestal plaats in of rond onderhandelingen die de vakbond voert voor cao’s of andere regelingen. Het is duidelijk dat, ondanks de aankondiging van de regering dat maatregelen genomen worden om de vrijheid van vakbondsrechten te garanderen, het geweld niet afneemt en de straffeloosheid blijft bestaan.

In augustus 2013 werd vakbondsleider Huber Ballesteros in Colombia gearresteerd. Huber is de ondervoorzitter van FENSUAGRO (de Nationale Eenheidsvakbondsfederatie van de Landbouw en Veeteelt), een organisatie waarmee FOS, in samenwerking met de Algemene Centrale Antwerpen-Waasland, sinds 2011 een programma voert ter ondersteuning van de syndicale sector.
FOS veroordeelde meteen zijn onrechtvaardige aanhouding en riep op tot de ondertekening van een petitie voor zijn vrijlating . Intussen werd de petitie met meer dan 13.000 handtekeningen overhandigd aan de Colombiaanse regering.

Hoewel Huber nog steeds niet is vrijgelaten, kunnen we toch zeggen dat de petitie wel degelijk enige invloed heeft gehad. Door de aanhoudende internationale aandacht voor de zaak van Huber, zagen de Colombiaanse autoriteiten zich genoodzaakt iets aan zijn situatie te doen. 
Huber werd verhuisd naar een andere vleugel van de gevangenis, waar hij in betere omstandigheden verblijft. Hij kreeg zijn eigen cel, waar hij voordien een cel moest delen met drie andere gevangenen, waarvan één paramilitair die een gevaar voor hem betekende. Er zijn ook andere bezoekersregels van toepassing, waardoor familie en vrienden op zondag kunnen langskomen en eten kunnen brengen. Dit is belangrijk voor Huber, die diabetes heeft en normaal gezien een speciaal dieet moet volgen maar hier in de gevangenis niet de mogelijkheid toe heeft. Nu heeft hij tenminste eenmaal per week een evenwichtige maaltijd. Daarnaast nemen de autoriteiten Hubers aanvraag tot het schrijven van een boek in overweging, iets waar geen sprake van zou zijn zonder de internationale aandacht.
Huber zelf wil nogmaals zijn dankbaarheid tonen voor alle steunbetuigingen die hij van overal ter wereld ontvangen heeft. Foto’s van de overhandiging van de petitie hangen aan zijn celmuur, en houden zijn moraal hoog.

Huber is nog niet vrij, maar het internationaal protest werpt beetje bij beetje zijn vruchten af. We geven niet op, de sociale strijd wereldwijd blijft broodnodig! 

Wordt vervolgd… 

DeWereldMorgen.be oidhaco-perstekst actie advocaten.pdf

Bron: Oidhaco, FNV Mondiaal, Justice for Colombia
31 januari 2014 
Auteur: Liesbet Vangeel 
Contact: machteld.dhondt@fos-socsol.be

take down
the paywall
steun ons nu!