De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gespierde politieinval in Globe Aroma Brussel

Gespierde politieinval in Globe Aroma Brussel

dinsdag 13 februari 2018 10:17
Spread the love

Er is niets illegaals aan het bijstaan van mensen in nood. Ook niet als Vlaams Belang en de rechterzijde in Vlaanderen daarop aanstuurt via de publieke opinie.

Globe Aroma  staat bewust open voor samenwerking met mensen zonder papieren : Hoe gaat de samenleving om met economische samenwerking met moorddadige regimes (oorzaak) en met menselijk leed in ons land.

Zijn deze mensen, naast de ongemakken die ze veroorzaken, gevaarlijk voor onze samenleving dan? Ligt de prioriteit in het oppakken ervan (onder de populistische noemer “geen open grenzen“) of in het herbergen ervan met een duidelijke administratieve afhandeling?

Omdat onze Sociale Zekerheid in gevaar wordt gebracht?
Wat dacht je dan van Uber en Deliveroo?
Of van de schijnzelfstandigen in transport- en schoonmaaksector?
Of van de taxshift die de werkgeversbijdragen in de private sector vermindert en een structureel deficit van 4,5 mia € in de federale begroting achterlaat?
Ongetwijfeld zijn die elk gevaarlijker voor onze Sociale Zekerheid dan het probleem van kandidaat vluchtelingen op doorreis naar het (engelstalige) Verenigd Koninkrijk omdat er daar geen loonnormen bestaan.

Hoelang duurt het voor men in ons land ook de collectieve arbeidsovereenkomsten en de minimale loonnorm (zoals de Johan Van Overtveldt van Trends) wil wijzigen in contracten à la tête du client. Cynisch krijgt die arbeidsreserve dan een economisch nut. Zoals in de negentiende eeuw.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!