De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gerard Joling klaar met vluchtelingenprobleem/Weerzinwekkende xenofobie

Gerard Joling klaar met vluchtelingenprobleem/Weerzinwekkende xenofobie

vrijdag 2 oktober 2015 08:16
Spread the love

GERARD JOLING KLAAR MET VLUCHTELINGENPROBLEEM/
WEERZINWEKKENDE XENOFOBIE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/gerard-joling-klaar-met-vluchtelingenprobleemweerzinwekkende-xenofobie/

Vooraf:De dramatische vluchtelingencrisis anno Domini 2015 [1] heeft eenstroom van solidariteit op gang gebracht, in Nederland en andere Europese landen.Varierend van het schenken van dekens, buurtbewoners, die etenkomen brengen bij vluchtelingenopvangscentra, mensen, die aanbieden,vluchtelingen in huis te nemen, een hotel [Hotel Ramada in AmsterdamNieuw West], dat een kamer beschikbaar stelt voor vluchtelingen, wakes,demonstraties, de hartverwarmende initiatieven zijn teveel om opte noemen. [2]Vanuit hier nogmaals: KUDOS voor iedereen, die zich middels acties,demonstraties en alle andere activiteiten betrokken toont!Maar helaas, de xenofobie is niet van de lucht.Demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra [3], aangehitstdoor racistische en xenofobe politici als PVV Fuhrer G. Wilders [4],aanvallen op asielzoekerscentra [Duitsland] en op een bus aankomendevluchtelingen [5], xenofobie van de Hongaarse regering [6], beschietingenvan vluchtelingen door de Macedonische politie. [7]Allemaal gevaarlijke tekenen aan de wand.
In dit rijtje van xenofoben heeft zich zanger en TV presentator Gerard Joling gevoegd, met een Metro schotschrit:”Gerard Joling is wel klaar met vluchtelingenprobleem. [8]Het hangt aan elkaar van xenofobie en Islamofobische vuilspuiterijen is het memoreren niet eens waard.Maar omdat Joling nu eenmaal een ”bekende Nederlander” is,toch maar een poging gewaagd.Het is trouwens niet de eerste keer, dat Joling zich in discriminerendezin uitliet:Op Nieuwjaarsdag [2013], in het SBS programma ”Sterren dansen op het ijs”, maakte presentator Gerard Joling tegenover BN’er van Marokkaanseafkomst de acteur Minoun Ouled Radi [beter bekend uit de succesvolle film en serie ”Shouf Shouf Habibi] de opmerking: ‘Leuk, dat je meedoet, Je bent de eerste Marokkaan, die Nederland iets positiefs heeft gebracht” Daarnaast maakte Joling ook een onzinnige opmerking over Marokkanen, die hij alleen rijdend op een kameel kent….. [9]En nu geeft hij rechteloze vluchtelingen een trap na:Lees:
ISLAMOFOBISCH, XENOFOBISCH, DEMAGOGISCH
Enkele zinsneden uit het Joling schotschrift
”Volgens mevrouw Neelie Smit-Kroes is er geen maximum aantal asielzoekers dat Nederland kan opvangen. Zij voelt er niets voor de grenzen te sluiten. Mevrouw Kroes kan makkelijk praten, want zij zal er weinig last van hebben op de plek waar zij woont. Maar ze moet normaal doordenken dat Nederland ook nog leefbaar moet zijn voor andere mensen. ”…………..”„Laatst las ik dat Qatar, een Arabische emiraat in het Midden-Oosten, waar de bevolking na 37 jaar werken met pensioen gaat, 12 asielzoekers heeft opgenomen.”…………….”„In bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen moet je je reet afvegen met een krant en wachten tot iemand je komt verschonen. Mijn moeder moet straks op de fiets om een kerk te vinden en de islam kan in iedere stad lopend naar de Moskee!”……………….”„De sultanaat Oman niemand! Mekka heeft 15 asielzoekers en Koeweit 16 in de afgelopen 5 jaar opgenomen. De Emiraten kopen voor miljarden nieuwe vliegtuigen en in Nederland is er volgend jaar 1 miljard extra nodig voor vluchtelingen.”………….”In bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen moet je je reet afvegen met een krant en wachten tot iemand je komt verschonen. Mijn moeder moet straks op de fiets om een kerk te vinden en de islam kan in iedere stad lopend naar de Moskee!”……………”„We slaan volledig door in Nederland het maakt mij doodsbang. De eerste knokpartijen en verkrachtingen zijn al gemeld in het asielzoekerscentrum. Waarschijnlijk denken veel eenzame ouderen bij het zien van de mensen die een asielzoeker als gast verwelkomen ‘deden ze dat bij mij ook maar eens!’.”[10]
Ik laat het groffe en ronduit belachelijke taalgebruik [11] maar voor wat hetis en concentreer mij op de xenofobie.Het enige ”interessante” aan zijn vuilspuiterij is, dat het de gebruikelijkeborrelpraat onder racisten is, die van alle tijden is.Het had verplaatst kunnen zijn naar een bierkroeg in Nazi Duitslanden ”vluchtelingen” vervangen door ”Joden” en het is van hetzelfdelaken een pak.[Even naar die duistere tijd]Joden hebben het goed, ten koste van Duitsers, zijn criminelen [in het nazigeval het overheersen en bestelen van Duitsers], je moet ”bang”zijn voor de Joodse criminaliteit en [in het nazi geval] wereldheerschappij,Duitsers worden teruggedrongen in eigen land.Enzovoort, enzovoort.Lees er de geschiedenisboeken maar op na.
Bij Joling gelijksoortig geleuter, waarbij echt/vermeend wanbeleidin feite de vluchtelingen in de schoenen wordt geschoven, want zij”profiteren” zogenaamd ten koste van de Nederlanders:De Golfstaten en Saoedi Arabie doen niets voor de vluchtelingen.Klopt [12], maar is dat soms een rechtvaardiging, omvluchtelingen aan hun lot over te laten?
Met de bejaardenzorg is het slecht gesteld, zegt Joling.Klopt, maar is dat een reden om vluchtelingen geen veiligheidte bieden?
Er is inderdaad een teruggang in Kerken, wat vooral door detoenemende ontkerkelijking in Nederland komt.Wat juist in vluchtelingen te prijzen is [dat zij wel religieusbelevend zijn], wordt door Joling tegen ze gebruikt, waarbijhij ook nog eens Islamofoob is:Hij refereert aan Moskeeen, terwijl vrijheid van godsdienstbetekent, dat ieder Godshuis er mag/moet zijn.Bovendien hoor ik hem niet Grieks OrthodoxeKerken voor Syrische vluchtelingen, die geen moslim zijn.

Kortom:Joling speelt in op het grofste populisme, uitgebrachtdoor Wilders en aanhang:
Vluchtelingenhaat [tegen de komst van vluchtelingen], Islamofobie[gericht tegen de eventuele toename van Moskeeen] en verdeel en heers:Bij Joling de problematiek van ouderen uitspelen tegen de komst van vluchtelingen.
Met als duistere uitkomst dezelfde als bij nazi propagandisten:Het is de schuld van de vluchtelingen.BAH, DRIEWERF, BAH!
En oja, die zogenaamde ”angst” van Joling, waarvoor eigenlijk?Oja, de massale ”verkrachtingen” en ”knokpartijen”in asielcentra [13]En dat, terwijl Nederland, voor de komst van vluchtelingen,het woord ”verkrachting” en ”knokpartij” niet eens kende……Nu alle gekheid op een stokje:In Nederland doen wekelijks 24 vrouwen aangifte van verkrachtingen dat is nog een topje van de ijsberg. [14]In Europa wordt 1 op de 20 vrouwen verkracht. [15]Dat was voor de komst van de door u zo gevreesdevluchtelingen, meneer Joling!

HET DRAMA VAN DE VLUCHTELINGENCRISIS
Des te minderwaardiger is dit schrijfsel van Joling, omdat hethier gaat om mensen, die gevlucht zijn voor oorlog [Syrie,Afghanistan, Irak] en gesloten dictaturen Éritrea], eendramatische overtocht over de Middellandse Zee hebben moetentrotseren [16], of, via land, het vijandige optreden van de Macedonischepolitie en Hongaarse Overheid [17] en hier gekomen zijn in de hoopop veiligheid en bescherming.En tegen wie Joling zijn vuilspuiterij uit.Schande, dat de Metro dergelijke garbage publiceert, hoeweldat in het verleden al vaker is gebeurd. [18]

EPILOOG

Weerzinwekkend, dat schotschrift van Jolingtegen vluchtelingen, waarin hij alle xenofobe registersopentrekt.Nederlanders [hij gebruikt er hier bejaarden voor], die worden”achtergesteld” op vluchtelingen, Islamofobie over”Moskeeen” en dan, als sluitstuk, zijn zogenaamde”angst” over ”verkrachtingen en knokpartijen”, dienatuurlijk niet voorkwamen, voordat er vluchtelingen naarNederland kwamen. Niet anders dan de vuilspuiterij tegen Joden in nazi Duitsland,toen ook de Duitsers zogenaamd waren ”achtergesteld” bijJoden en de Joden werden afgeschilderd als ”criminelen”
Dergelijke enge xenofobe propaganda is dus van alle tijden.
Wat dit nog een extra minderwaardig accent geeft is dat Jolingmensen,die vaak al zo getraumatiseerd zijn door oorlog, barretochten door Europa of dramatische overstekingen over deMiddellandse Zee, nog een trap na geeft.
Naast alle solidariteit met de vluchtelingen, waakzaamheidgeboden tegen misdadig xenofobe geluiden als van Joling.

VLUCHTELINGEN, WELKOM!
Astrid Essed

NOTEN

[1]

NRCDIT IS WAT JE MOET WETEN OM DE VLUCHTELINGENCRISISTE BEGRIJPEN
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/14/dit-is-wat-je-moet-weten-om-de-vluchtelingencrisis-te-begrijpen/
  HUMAN RIGHTS WATCHWHY DO PEOPLE RISK THEIR LIVES TO CROSS THE MEDITERRANEAN?QUESTIONS AND ANSWERS28 JULY 2015
 http://www.hrw.org/news/2015/07/28/why-do-people-risk-their-lives-cross-mediterranean
   MENSEN OP DE VLUCHT, MENSEN IN VERZETPETER STORM3 SEPTEMBER 2015
  http://www.ravotr.nl/2015/09/03/mensen-op-de-vlucht-mensen-verzet/

[2]

DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015
   http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/24454721/__Zou_jij_een_vluchteling_in_huis_nemen___.html
    DONEER JE DEKEN
  http://doneerjedeken.org/
    DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015
   http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/24454721/__Zou_jij_een_vluchteling_in_huis_nemen___.html
   AT5MIJN KINDEREN ZIJN HET HUIS UIT, VLUCHTELINGEN MOGEN ZOBIJ MIJ NAAR BINNEN4 SEPTEMBER 2015
   http://www.at5.nl/artikelen/146994/mijn_kinderen_zijn_het_huis_uit_vluchtelingen_mogen_zo_bij_mij_naar_binnen
    AT5DONEER EEN DRAAGDOEK, KLEDING OF JE HUIS. AMSTERDAMMERSHELPEN VLUCHTELINGEN4 SEPTEMBER 2015
   http://www.at5.nl/artikelen/146961/doneer_een_draagdoek_kleding_of_je_huis_amsterdammers_helpen_vluchtelingen
   AT5HOTEL NIEUW-WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR VOOR VLUCHTELINGEN14 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/147329/hotel-nieuw-west-stelt-kamer-beschikbaar-voor-vluchtelingen
AT5BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM:”GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN”’16 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/147443/buurtbewoners_nieuw-west_heten_eerste_groep_vluchtelingen_welkom_in_sporthal_geen_betere_reden_om_niet_te_trainen
    AT5WONINGBOUWVERENIGINGEN ONDERZOEKEN OF ZIJ PLEKHEBBEN VOOR VLUCHTELINGEN17 SEPTEMBER 2015
   http://www.at5.nl/artikelen/147457/woningbouwverenigingen-onderzoeken-of-ze-plek-hebben-voor-vluchtelingen
    AT5ENKELE HONDERDEN BIJ WAKE VOOR VLUCHTELINGEN OP DE DAM4 SEPTEMBER 2015
   http://www.at5.nl/artikelen/146988/enkele-honderden-mensen-bij-wake-voor-vluchtelingen-op-de-dam
   TROUWWAT KUNT U ZELF DOEN VOOR DE VLUCHTELINGEN?3 SEPTEMBER 2015
  http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4135134/2015/09/03/Wat-kunt-u-zelf-doen-voor-de-vluchtelingen.dhtml

[3]

RTV OOSTBEWONERS VERZETTEN ZICH TEGEN KOMST AZC ENSCHEDE7 SEPTEMBER 2015
  http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=225658

EEN AVOND VAN VOORLICHTING, EEN AVOND VANERGERNISPETER STORM25 SEPTEMBER 2015
  http://www.ravotr.nl/2015/09/25/een-avond-van-voorlichting-een-avond-van-ergernis/
NRCWOEDENDE BURGERS PURMEREND BESTORMENRAADSVERGADERING OVER KOMST AZC
 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/24/recordaantal-migranten-in-hongarije-timmermans-waarschuwt-voor-extreemrechts/
 RTV NOORD HOLLAND/CHAOS BIJ VLUCHTELINGENDEBATPURMEREND: BURGEMEESTER STUURT WOEDENDE INWONERSWEG24 SEPTEMBER 2015
 http://www.rtvnh.nl/nieuws/171363/chaos-bij-vluchtelingendebat-purmerend-burgemeester-stuurt-woedende-inwoners-weg

[4]
”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
  VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
   http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

 VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED17 MAART 2014
   http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

[5]

NOSTWEE AANSLAGEN OP ASIELZOEKERS IN DUITSLAND26 JULI 2015

http://nos.nl/artikel/2049093-twee-aanslagen-op-asielzoekers-in-duitsland.html

NOSDUITSE ASIELZOEKERSCENTRA DIT JAAR AL 150 KEER DOELWIT30 JUNI 2015

http://nos.nl/artikel/2044324-duitse-asielzoekerscentra-dit-jaar-al-150-keer-doelwit.html

ELSEVIERDEMONSTRATIES FINLAND: BRANDBOM OP ASIELCENTRUMEN BUS BEKOGELD25 SEPTEMBER 2015
  http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/9/Demonstraties-Finland-brandbom-op-asielcentrum-en-bus-bekogeld-2692590W/?intcmp=related-content
    HLN.BEFINSE DEMONSTRANTEN BELAGEN BUS MET VLUCHTELINGEN25 SEPTEMBER 2015
  http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2467644/2015/09/25/Finse-demonstranten-belagen-bus-met-vluchtelingen.dhtml

[6]

RTL NIEUWSOMSTREDEN ADVERTENTIE WAARSCHUWT VLUCHTELINGEN22 SEPTEMBER 2015
  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/omstreden-advertentie-waarschuwt-vluchtelingen
  ”Hongarije mag het leger inzetten tegen vluchtelingen en daarbij niet-dodelijk geweld gebruiken zoals rubberen kogels, traangas of het afschieten van een vangnet.

Dat heeft het Hongaarse parlement bij wet besloten. Slechts twaalf van de bijna tweehonderd parlementariërs stemden tegen de wet. ”

RTL NIEUWS

HONGAARS LEGER MAG GEWELD GEBRUIKEN

TEGEN VLUCHTELINGEN

21 SEPTEMBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/hongaars-leger-mag-geweld-gebruiken-tegen-vluchtelingen

[7]

NRC

MACEDONISCHE POLITIE ZET FLITSGRANATEN IN

TEGEN MIGRANTEN

21 SEPTEMBER 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/21/macedonische-politie-zet-flitsgranaten-in-tegen-migranten/

[8]

METROGERARD JOLING KLAAR MET VLUCHTELINGENPROBLEEM1 OCTOBER 2015
http://www.metronieuws.nl/showbizz/2015/09/gerard-joling-klaar-met-vluchtelingenprobleem

[9]

RACISTISCHE OPMERKING GERARD JOLING OVER MAROKKANEN/BRIEF AAN SBS PROGRAMMA ”STERREN DANSEN OP HET IJS”ASTRID ESSED3 JANUARI 2013

http://www.astridessed.nl/racistische-opmerking-gerard-joling-over-marokkanenbrief-aan-sbs-programma-sterren-dansen-op-het-ijs/

[10]

METROGERARD JOLING KLAAR MET VLUCHTELINGENPROBLEEM1 OCTOBER 2015
http://www.metronieuws.nl/showbizz/2015/09/gerard-joling-klaar-met-vluchtelingenprobleem

[11]

Belachelijk taalgebruik:”’Mekka heeft 15 asielzoekers en Koeweit 16 in de afgelopen 5 jaar opgenomen”………”Mijn moeder moet straks op de fiets om een kerk te vinden en de islam kan in iedere stad lopend naar de Moskee!” 
Immers:Mekka is een stad. Het land heet ”Saoedi Arabie.
De Islam is een religie.Het zijn moslims, die volgens Joling ”lopend naar een Moskee”kunnen.
[12]

WAAROM VANGEN DE GOLFSTATEN EN SAOEDI ARABIE ZOWEINIG SYRIERS OP?
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/14/dit-is-wat-je-moet-weten-om-de-vluchtelingencrisis-te-begrijpen/#vraag22
  BRON/VRAAG 22 UIT  NRCDIT IS WAT JE MOET WETEN OM DE VLUCHTELINGENCRISISTE BEGRIJPEN
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/14/dit-is-wat-je-moet-weten-om-de-vluchtelingencrisis-te-begrijpen/

[13]

METROGERARD JOLING KLAAR MET VLUCHTELINGENPROBLEEM1 OCTOBER 2015
http://www.metronieuws.nl/showbizz/2015/09/gerard-joling-klaar-met-vluchtelingenprobleem

[14]

ADELKE WEEK 24 AANGIFTEN WEGENS VERKRACHTING24 MEI 2013
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3446461/2013/05/24/Elke-week-24-aangiften-wegens-verkrachting.dhtml

[15]

NU.NLEEN OP DE TWINTIG VROUWEN IN EUROPA VERKRACHT4 MAART 2014

http://www.nu.nl/buitenland/3717911/twintig-vrouwen-in-europa-verkracht.html
[16]

TEEVEN REIKT PRIJS UIT BIJ SYMPOSIUM GRENSDODEN EN MENSENRECHTEN/BRIEF AAN VUASTRID ESSED9 DECEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/teeven-reikt-prijs-uit-bij-symposium-grensdoden-en-mensenrechtenbrief-aan-vu/

[17]

NRC

MACEDONISCHE POLITIE ZET FLITSGRANATEN IN

TEGEN MIGRANTEN

21 SEPTEMBER 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/21/macedonische-politie-zet-flitsgranaten-in-tegen-migranten/

RTL NIEUWSOMSTREDEN ADVERTENTIE WAARSCHUWT VLUCHTELINGEN22 SEPTEMBER 2015
  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/omstreden-advertentie-waarschuwt-vluchtelingen
  ”Hongarije mag het leger inzetten tegen vluchtelingen en daarbij niet-dodelijk geweld gebruiken zoals rubberen kogels, traangas of het afschieten van een vangnet.

Dat heeft het Hongaarse parlement bij wet besloten. Slechts twaalf van de bijna tweehonderd parlementariërs stemden tegen de wet. ”

RTL NIEUWS

HONGAARS LEGER MAG GEWELD GEBRUIKEN

TEGEN VLUCHTELINGEN

21 SEPTEMBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/hongaars-leger-mag-geweld-gebruiken-tegen-vluchtelingen

[18]

WARE GEZICHT/GIFTIG, HAATZAAIEND EN ISLAMOFOOBMETRO SCHOTSCHRIFTASTRID ESSED9 FEBRUARI 2015

http://www.astridessed.nl/ware-gezichtgiftig-haatzaaiend-en-islamofoob-metro-schotschrift-2/

STUK GERARD JOLING

LINK

METROGERARD JOLING KLAAR MET VLUCHTELINGENPROBLEEM1 OCTOBER 2015
http://www.metronieuws.nl/showbizz/2015/09/gerard-joling-klaar-met-vluchtelingenprobleem

TEKST

GERARD JOLING KLAAR MET VLUCHTELINGENPROBLEEM

Gerard Joling heeft een mening over het huidige vluchtelingenprobleem en vond het nodig om deze te uiten op zijn website. De overheid, Neelie Smit-Kroes, de NRC en het Midden-Oosten krijgen er flink van langs en dus is de zanger nu het gesprek van de dag op social media.

Wat heeft de miljonair allemaal geschreven? We zetten de opmerkelijkste uitspraken van Joling voor je op een rijtje:

1

NIEMAND IS EERLIJK

„Er is toch verdomme niemand die eerlijk zijn mening durft te geven. Het vreselijke wollige taalgebruik en de wensen niet bij naam te noemen. Bij onze bestuurders en politici wordt alles steeds duidelijker en zieliger.”

2

NEELIE IS TE RIJK EN WOONT TE MOOI

„Volgens mevrouw Neelie Smit-Kroes is er geen maximum aantal asielzoekers dat Nederland kan opvangen. Zij voelt er niets voor de grenzen te sluiten. Mevrouw Kroes kan makkelijk praten, want zij zal er weinig last van hebben op de plek waar zij woont. Maar ze moet normaal doordenken dat Nederland ook nog leefbaar moet zijn voor andere mensen. De mensen die niet zo riant wonen en zo’n salaris hebben als o.a. mevrouw Kroes, Pfffff…”

3

GOEDE PENSIOENREGELING QATAR

„Laatst las ik dat Qatar, een Arabische emiraat in het Midden-Oosten, waar de bevolking na 37 jaar werken met pensioen gaat, 12 asielzoekers heeft opgenomen.”

4

MEKKA DOET NIETS

„De sultanaat Oman niemand! Mekka heeft 15 asielzoekers en Koeweit 16 in de afgelopen 5 jaar opgenomen. De Emiraten kopen voor miljarden nieuwe vliegtuigen en in Nederland is er volgend jaar 1 miljard extra nodig voor vluchtelingen.”

5

FIETSEND NAAR DE KERK, LOPEND NAAR DE MOSKEE

„In bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen moet je je reet afvegen met een krant en wachten tot iemand je komt verschonen. Mijn moeder moet straks op de fiets om een kerk te vinden en de islam kan in iedere stad lopend naar de Moskee!”

6

JOLING IS BANG

„We slaan volledig door in Nederland het maakt mij doodsbang. De eerste knokpartijen en verkrachtingen zijn al gemeld in het asielzoekerscentrum. Waarschijnlijk denken veel eenzame ouderen bij het zien van de mensen die een asielzoeker als gast verwelkomen ‘deden ze dat bij mij ook maar eens!’.”

7

NRC HEEFT GEEN GELIJK

„Ik las van de week in het NRC dat ik alleen nog onze bejaarden zie. De columnist Bas Heijne vroeg zich af of dit de enige smaak was. Paranoia of naïviteit? Nou Bas, allebei niet. Maar ik maak mezelf wel heel veel zorgen om alle mensen die ons land binnenkomen. En vraag me af welke er echte vluchtelingen zijn.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!