De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gentse armoede echt aanpakken?
Lokale verkiezingen, Gent -

Gentse armoede echt aanpakken?

maandag 24 september 2012 15:15
Spread the love

Gents burgemeester Termont pleitte in juni vorig jaar voor een “Europees Sociaal Fonds” om te voorkomen dat Europeanen uit arme Europese landen naar de rijke Europese landen komen, anders moest de geldkraan volgens hem dicht…  (http://gent.s-p-a.be/pers/daniel-termont-pleit-voor-europees-sociaal-fonds-v/)

MAAR Europa heeft het anders aangepakt: de arme landen worden nu verplicht om te op hun sociaal beleid te BESPAREN, IN RUIL DAARVOOR worden de geldkranen opengezet. Als het niet naar de armen gaat, naar wie gaat dat geld dan? Afbetaling van hun (frauduleuze?) schulden aan de banken? Zal dit de migratiestromen stopzetten?

De Europese migratie en de daaraan gekoppelde problemen zijn in Gent nog steeds een belangrijk verkiezingsthema. Zie de interviews met Daniël Termont en Siegfried Bracke in De Standaard en afgelopen weekend in De Tijd.

De Stad Gent en de andere gemeenten kunnen bij het grondwettelijk hof klacht indienen tegen het EU-soberheidsverdrag dat deze mistoestanden organiseert. De beweging www.constituante.be heeft hiervoor een gefundeerde klacht uitgewerkt en zorgt voor juridische bijstand.

Zijn er tussen de Gentse verkiezingskandidaten EU-democraten die zo’n klacht willen steunen en het probleem van de Europese en dus ook Gentse armoede, echt willen aanpakken?”

take down
the paywall
steun ons nu!