De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gent zoekt kritische stem

Gent zoekt kritische stem

maandag 25 augustus 2014 21:31
Spread the love

Dzjoef is een internetplatform dat de
vinger aan de Gentse pols wil houden.  Voortbouwend op het teloorgegane TiensTiens, willen we een forum bieden aan
iedereen die dag in dag uit werkt aan een open, solidaire en leefbare
stad. Dzjoef wil de “gezelligste stad van Vlaanderen” permanent
kritisch tegen het licht houden en berichten over wat er allemaal
beweegt op het vlak van mobiliteit, wonen, welzijn, … Kortom over alles
wat een stad tot stad maakt.

Dat gaat allemaal niet zomaar
vanzelf natuurlijk. Daarom zijn wij om dit project te versterken op zoek
naar gedreven vrijwilligers met een klare en kritische kijk op stad en
stedelijkheid.  Bent u handig met pen, potlood of camera? Of met alle
drie? Spreken bovenstaande thema’s u aan? Hebt u de tijd en de zin uw
zeg te doen? Dan bent u diegene die wij zoeken. Wij van onze kant
bieden  – naast eeuwige roem en een plaats in een fijn team – een
¨podium aan uw stem in het stadsdebat

Aarzel dus niet en neem ASAP contact op met stadskrantdzjoef@gmail.com

take down
the paywall
steun ons nu!