De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gent: Vrijwilligers in de bres omdat overheid te kort schiet!
Roma, Noodhulp, Gent -

Gent: Vrijwilligers in de bres omdat overheid te kort schiet!

woensdag 1 december 2010 00:48
Spread the love

Open brief van Hand in Hand Gent,  Werkgroep Vluchtelingen Gent en andere Gentse vrijwilligers
 
De uitspraak van onze burgemeester in de gemeenteraad als zouden vrijwilligers ervoor zorgen dat “vrijwilligers voor het aanzuigeffect zorgen van de Roma door het geven van wat voedselpakketten en hulp bij het zoeken naar onderdak”, heeft ons geschokt.
Dit soort uitspraken doen geen goed aan de cohesie in Gent. Het bevordert de verzuring en maakt het vooral voor de mensen in de wijken waar deze groep Roma vooral verblijven extra moeilijk.
 
Iedereen hoorde al of zag beelden uit Lunik 9 in Koscice, Slovakije. Daar is het stadsbestuur bezig met de ene appartementsblok na de andere af te breken. De blokken waar de Roma’s leven. Tientallen gezinnen komen zo op straat te staan. De Slovaakse regering voorziet geen alternatief van huisvesting voor hen.
(Zie de reportages over Roma in Gent;deel1deel2deel3deel4deel5Ontruiming Roma in Gent)
 
Er is een grote werkloosheid bij de Roma. Ze worden zwaar gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Mensen lijden honger. Komt daar nog eens bovenop dat er deze zomer door de overstromingen velen onder hen dakloos geworden zijn omdat hun hutjes gewoon zijn weggespoeld.
 
Vele families kennen één of ander familielid dat in Gent woont. Dat Gent in hun favorietenlijst staat komt door de familiale netwerken die hier al sinds jaren gevormd zijn.
‘Dit’ zijn de pushfactoren die hen hierheen drijven!
 
 
Net zoals er vandaag tientallen vluchtelingen in Brussel aankomen omwille van oorlogsomstandigheden, discriminatie,… uit alle uithoeken van de wereld, zo komen Roma uit Slovakije naar Gent.
 
De problematiek van de Roma is een Europees probleem, maar niemand neemt zijn verantwoordelijkheid. De problemen worden doorgeschoven. Ook naar de vrijwilligers toe.
Maar de vrijwilligers nemen hun verantwoordelijkheid wel. Ze kunnen niet lijdzaam toe zien dat kinderen honger lijden, buiten in de kou moeten slapen anno 2010. De vrijwilligers nemen hun verantwoordelijkheid op omdat de stad dit niet doet. De voedselpakketten, die zo nu en dan door de vrijwilligers gegeven worden zijn zeker niet de pullfactor van hun komst.
 
Het probleem is niet ‘de vrijwilligers met hun groot hart’, het probleem is het ontbreken aan een minimaal aan menselijke opvang vanuit de stad Gent. Dus doen vrijwilligers aan eerstelijnshulp. Omdat de eerstelijnsvoorzieningen in verschillende wijken, ontbreken of teruggesschroefd werden door de stad. Daardoor worden alle diensten en bewoners in die buurten geconfronteerd met allerlei vragen waar ze geen antwoord op hebben.
De vrijwilligers doen aan eerstelijnshulp omdat er overheidsinitiatieven ontbreken.
 
De vrijwilligers nemen hun verantwoordelijkheid op door het begeleiden van kinderen naar school, door het bevorderen van de zelfredzaamheid, door aan gezondheidsopvoeding te doen, door het bevorderen van de hygiëne, door het geven van contraceptie bevorderende info….
Dit wordt gedaan door huisbezoeken en dan geven we uiteraard wat voeding en kleding indien nodig. De vrijwilligers werken samen met straathoekwerkers, leerkrachten, OCMW assistenten,… maar het ontbreekt aan Romabrugfiguren, Romabemiddelaars.
 
Daarenboven ontbreekt het aan een meldpunt waar diezelfde vrijwilligersgroepen al verschillende jaren achter elkaar naar vragen waar roma de juiste informatie uit de eerste hand kunnen ontvangen (kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden in België)
 
Het zijn niet de vrijwilligers die de oorzaak zijn van de problemen in Gent, zij proberen juist een brug te slaan tussen de Roma en de andere Gentenaars. Dat de Burgemeester de fout legt bij de vrijwilligers is oneerlijk. Wij vrijwilligers ontkennen niet dat er grote problemen zijn en dat het niet eenvoudig is maar wij hopen dat het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid opneemt, zodat vrijwilligerswerk voor de Roma overbodig wordt.
 
Samen moeten we zorgen dat Gent een warme stad blijft waar het goed toeven is voor iedereen.
 
 
Hand in Hand Gent
Werkgroep Vluchtelingen Gent

 Voor wie de oorsprong van dit conflict tussen de Burgemeester en het middenveld wil weten, hier de link nar de geluidsopname in de gemeenteraad:

http://gent.raadsinformatie.be/vergadering/17057/commissie/478/start/3685276

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!