De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gênant optreden van de Fascist Wilders
Nederland, Wilders, Pvv, Fascisme, Algemene beschouwingen -

Gênant optreden van de Fascist Wilders

vrijdag 23 september 2011 09:13
Spread the love

Met steigende verbazing maak ik mee, hoe in Nederland de heer Wilders alles en iedereen zit te schofferen en af te kraken. Nadat hij in zijn spreektijd bij de Algemene Beschouwingen, waarin doorgaans de door het kabinet voorgestelde begroting voor het aankomend jaar wordt bediscussiëerd door de Tweede Kamer, aandacht op zich vestigde door de ene na de andere sneer uit te delen aan de linkse oppositie [1] [2], nam hij zelfs nog eens extra gas en schoffeerde hij de premier [3]. Daarnaast raakt hij verontwaardigd [4] dat men in het land vindt dat hij een tandje terug moet nemen en vindt dat de verontwaardiging selectief is.

Dit is geen politiek meer. Dit is een clownesk optreden, een wanstaltige bedoening die geen plaatsheeft in een serieus politiek debat dat immers over het beleid van het aankomend jaar moet gaan, maar nu wordt geclaimd door een charlatan die, volkomen gekort van alle inhoud, een toneelstukje opvoert om zijn achterlijke achterban warm te houden. Een achterban, die niks van politiek weet maar wel warmloopt voor de alliteraties van deze volksgek. Dat er wel degelijk een verschil is tussen het benoemen van zijn wel degelijk racistische uitlatingen en het benoemen van de Turkse premier als ‘Islamitische aap’ (om een momenteel voor de hand liggend voorbeeld te noemen, maar zo zijn er tientallen, zo niet honderden of zelfs duizenden racistische, xenofobe en agressieve uitlatingen die de heer Wilders en zijn marionetten de afgelopen jaren zoal hebben gedaan) zal zijn achterban immers worst wezen: het bekt zo lekker wat die man zegt. ‘Inhoud? Daar doen we niet aan. Daar zijn we te dom voor.’

‘Te dom’, dat was een woord dat niet in de mond mocht worden genomen over de aanhang van de heer Wilders. Ze mogen immers een mening hebben, en dat moeten we maar inhoudelijk bestrijden, is het niet? Dat het onmogelijk is een niet-inhoudelijke mening inhoudelijk te bespreken, zeker als de reacties van Wilders en aanhang vervolgens weder niet-inhoudelijk is, deed er niet toe. Vuur moet niet met vuur worden bestreden. Daar sta ik volledig achter en ik verlaag me niet graag tot het niveau waarop deze misplaatste caberatier zich bevindt.

Maar ‘te dom’ is geen misplaatst woord, zoals Rob Riemen prima wist te verwoorden in ‘De Eeuwige Terugkeer van het Fascisme’ en kortgeleden ook meer in het openbaar op Lowlands [5] en Incubate [6]. Als een van de weinige personen in Nederland durft hij nu op gepaste wijze en onderbouwd, deze mening te verkondigen en in de mond te nemen wat velen eerder weliswaar durfden te zeggen maar of moesten terugnemen, of niet voldoende wisten te onderbouwen waardoor zij niet serieus werden genomen: Wilders partij is fascistisch en is ontstaan uit de steeds meer aanwezige en geprezen domheid in deze tijd – ontwikkelt u niet maar zorg dat je het leuk’ hebt – en daardoor volkomen afhankelijk van een inhoudsloos, dom debat waarin problemen aan de kaak worden gesteld maar geen ruimte  is voor oplossingen: de partij is afhankelijk van een ontevreden gevoel onder een aanhang die zich liever laat vermaken dan problemen op een realitistische manier aan te pakken. Rob Riemen wordt serieus genomen, blijkens de oproep van de PVV het geld aan zijn Nexus-instituut op te zeggen vanwege zijn uitspraken. [7] [8]

Toont dit aan dat de groep Wilders precies hiervoor bang is, namelijk voor iemand die al die gevoelens die tegenstanders van deze Kamerclown hebben, onder woorden kan brengen en kan onderbouwen? Iemand die het debat dat steeds ontspoort in goedbedoelend sussen aan de ene kant en doorgaan met schoppen aan de andere kant, een heel andere wending geeft? Gezien de uitlatingen tijdens de debatten die dezer dagen worden gevoerd in de Tweede Kamer hoop ik alleszins dat het heel snel gedaan is met de populariteit van deze randdebiel. En, misschien is het daarvoor nodig, dat het woord fascist ook door mensen in de mond wordt genomen die niet als radicaal of als extreem-links worden bestempeld, of door mensen die persoonlijk benadeeld worden door deze misleidende Leider, maar ook door mensen die nota bene vanwege hun intellectuele optredens worden geprezen. Zich schuilhouden en af en toe wat opmerkingen maken heeft niet gewerkt en zal niet werken. De fascist gaat geen gas terugnemen en blijkens de Algemene Beschouwingen neemt zijn gebraak aan walgelijke woorden alleen maar toe: ‘het volk’ wordt immers niet warmgehouden met een status quo, maar steeds hardere woorden moeten vallen, steeds meer mensen geschoffeerd.

Negeren heeft niet gewerkt. Het is tijd Wilders’ politiek bij naam te noemen, goed onderbouwd maar kei- en keihard. Als daarvoor enige schoffering nodig is, is dat niet bepaald ongepast.

Bronnen:

[1]http://www.youtube.com/watch?v=UFy3Kla8qnw ;

[2]http://www.youtube.com/watch?v=qkRDf3hJ7cI&feature=related

[3]http://nos.nl/video/275060-wilders-tegen-rutte-doe-eens-normaal-man.html

[4]http://www.dumpert.nl/mediabase/1724591/5e4944c5/de_poedelpreek_van_geert_wilders.html

[5]http://vimeo.com/28012731

[6]http://incubate.org/2011/artist/303

[7]http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/69-johan-driessen/4556-geen-cent-subsidie-voor-nexus-instituut-.html

[8]http://www.brabantsdagblad.nl/regios/9260344/Nexusdirecteur-PVV-blijkt-weer-fascistisch.ece

take down
the paywall
steun ons nu!