De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gemeenteraadsverkiezingen : uw elektriciteitsprijs langs uw verkozenen !

Gemeenteraadsverkiezingen : uw elektriciteitsprijs langs uw verkozenen !

zondag 23 september 2018 12:08
Spread the love
 Uw elektriciteitsfactuur wordt gemiddeld als volgt samengesteld :

– Distributienettarrieven : 38,67 % = uw verkozenen gemeenten
– Energiekost (productie) : 36.36 %
– BTW en heffingen : 19,85 %
– Transportnettarrieven : 5,87 %

Meer dan de helft van uw factuur wordt bepaald door de overheid, niet door de productiekost. Meer nog, de distributienettarieven worden mee bepaald door de gemeentebesturen langs de Vlaamse overheid om.

De distributienettarieven worden mee bepaald door de gemeentebesturen langs de Vlaamse overheid om.

Het Vlaams gewest geeft via een decreet aan de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor Elektriciteits- en Gasmarkt) de autonome bevoegdheid om de energiemarkt in Vlaanderen te reguleren en te controleren. De VREG, op haar beurt, wijst distributienetbeheerders (DNB’s) aan per geografisch gebied. Deze DNB’s zijn immers georganiseerd in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de gemeentelijke ‘intercommunales’. De DNB’s doen vervolgens voor hun exploitatieactiviteiten beroep op Infrax (bestaande uit de DNB’s PBE, Infrax West, IVEG en Inter-energa) en Eandis System Operator (DNB’s Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas).

Het is net DAAR dat uw verkozenen, langs hun cumulatie en de DISTRIBUTIENETTTARIEVEN om, mee de prijs bepalen.

Het is dus van ZEER GROOT BELANG te kiezen voor partijen die langs hun gemeentelijke inspraak om, voor een SOCIAAL BELEID gaan wat energiefacturen betreft.

Meer nog, mocht ook nog de productie van energie in handen van de burger (gemeenten) raken, de prijs niet zomaar kan stijgen. Duurzame en alternatieve productie als openbare opdracht.

take down
the paywall
steun ons nu!