De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gemeenteraad Lier buigt zich over plan waardoor Sion woongebied wordt

maandag 5 september 2011 09:19
Spread the love

Vandaag 5 september gelezen in ‘Het Nieuwsblad’.

LIER – Het schepencollege stuurt het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan Sion naar de gemeenteraad.

Wanneer de stad eind dit jaar haar magazijnen en werkplaatsen verhuist van de Sionsite naar de voormalige Eandis-site op Plaslaar, wil de stad de gebouwen die leeg komen te staan en de site zo snel mogelijk een nieuwe bestemming geven. Daarvoor gaat ze in zee met DMI Vastgoed, Democo en Willemen, de studiebureaus A2O Architecten en de firma Grontmij. Deze tijdelijke vennootschap zal de site ontwikkelen tot een nieuw woongebied.

De site ligt op amper 500meter van het centrum en de stad wil vooral jonge gezinnen aantrekken om er te komen wonen. Er komen 50 eengezinswoningen, 30 sociale woningen en 60 appartementen en een ondergrondse parking voor 280 wagens. Ook de stedelijke academie voor schone kunsten (SASK) krijgt er een plek. Het grote gebouw moet een architecturale blikvanger worden. Voorts wordt er veel groene ruimte gecreëerd.

Sion wordt afgebakend door de Sionsvest, het Gebroeders Doxplein, de Koepoortstraat, de Lookstraat en het Sionsplein.

Artikel en foto Leo Van Der Linden.

Reactie van de Buurtwerking Het Looks:

Het is een zeer mooi ontwerp maar ik hoop dat het stadsbestuur rekening zal houden met de bezorgdheden van de buurt en de buurtwerking. Vooral de nieuwe verkeersontsluiting voor deze nieuwe wijk, parkingproblemen voor bewoners wijk het Looks en de veiligheid van de kinderen op de speelpleintjes van het Sionsplein, baren mij nog grote zorgen.

Dominic Van Oosterwyck, Voorzitter

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!