De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gemeenschapswacht

Gemeenschapswacht

vrijdag 7 maart 2014 20:08
Spread the love

Proficiat voor de positieve en opbouwende commentaar van dhr Peter Raats. Dit standpunt draagt uitermate bij tot een verdraagzame en solidaire samenleving waarbij mensen die nauw betrokken zijn bij een bepaalde regio (wijk, stad,..) de communicatie met de plaatselijke bevolking levendig houden en concrete uitwassen aankaarten (én soms noodgewongen aan de kaak stellen). Het vermijdt ten zeerste de toename van de verzuring én bevordert de burgerzin. Bovendien kunnen mensen vanuit een basiservaring en sociale competentie zo ook een zinvolle bijdrage leveren en het gevoel verkrijgen (of behouden) dat ze waardevolle medeburgers zijn. Na te volgen!

B. Debergh, Veurne.

take down
the paywall
steun ons nu!