De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geloven?
Tijdingen, Geloven? -

Geloven?

maandag 8 november 2010 21:40
Spread the love

Met het kindermisbruik in vooral de Rooms-Katholieke Kerk enerzijds en de doctrinaire dogmatische uitspraken van Rome en Léonard anderzijds, zit de RK-Kerk in ‘ongunstige omstandigheden’.

Het is natuurlijk een dubbel probleem: hoe enerzijds bedienaren die onverbiddellijk strijd tegen seksualiteit voeren, in intieme kring kinderen -vooral jongetjes- kunnen misbruiken en hoe het Kerkinstituut daar jaren mee omging. Gewone mensen kunnen dat niet begrijpen…
Anderzijds zijn de vreemde dogmatische uitspraken van Rome en Léonard ook niet te begrijpen.

Al die uitspraken staan mijlenverweg van de boodschap van Jezus en zijn evangelie. De doctrine van de Kerk is minstens een eeuw (of meer) achter. Dat de Kerk het huwelijk verdedigt, is goed en begrijpelijk. Sinds lange tijd zijn de oorzaken van homoseksualiteit bekend; dat men die homoseksualiteit nu nog veroordeelt is echter niet te begrijpen. Dat de Kerk nog steeds moeite heeft met seksualiteit mag ons niet verbazen: in de latijnse vorm moeten de priesters nog steeds ongehuwde mannen zijn. Vrouwen worden in de Roomse Kerk nog steeds uitgesloten van het priesterschap, al zijn ze bij de gelovigen in de meerderheid.

De RK-Kerk verwordt tot het laatste bastion van zuiveren. De hoofdopdracht van hoop en liefde verspreiden in de wereld wordt op een ergernisgevende wijze veronachtzaamd.

Wij leven hoe langer hoe meer in een gemengde wereld, onderworpen aan het genadeloze kapitalisme. Mensen worden steeds vrijer om te kiezen voor of tegen de boodschap van liefde en hoop of voor een louter materialistische wereld.

Het bijna miljard katholieken heeft de keuze niet inzake de boodschap van hoop en liefde, of een conservatief instituut. We moeten leren uit de omstandigheden. Conservatisme heeft voor de kristelijke boodschap geen toekomst. Het verlangen naar het overleven van dood is een sterke steun voor de boodschap van hoop en Liefde van Jezus. De dagelijkse beleving van die boodschap is fundamenteel voor de kristenen. De historische dogmatiek heeft geen inhoud. We mogen die boodschap zuiveren van de historische en doctrinaire bijkomstigheden. Wel voor rechtvaardigheid, vrede en liefde: dat is het perspectief van Jezus. Hoe de Kerk zich aangepast heeft aan de wereldse machthebbers inbegrepen het genadeloze kapitalisme met armoede en twist, is een historische institutionele vergissing. We moeten leren denken en leven vanuit de boodschap (en leven) van Jezus de Kristus, ook en vooral in deze genadeloze wereld.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!