De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geloof en Wetenschap: de verhouding uiteengezet door Mark Eyskens in De Vraagtekenzaaier

dinsdag 16 augustus 2022 11:02
Spread the love

“De wetenschap blijft geconfronteerd met heel veel vraagtekens, die zouden kunnen wijzen op de begrenzing van het menselijke begripsvermogen en het bestaan van een voor de wetenschap niet vatbare zijnsdimensie.

Gelovigen van hun kant kunnen afstand nemen van een te fysicistisch godsconcept, dogmatisch in machtstermen gegoten.

Het geloof gaat niet om meetbare of ervaarbare fysische verschijnselen, maar om Waarden die de mens meer tot mens moeten maken, zoals onder meer in de blijde boodschap beschreven staat. Dit heeft te maken met een fundamentele kwalitatieve en existentiële dimensie. De mens kan meer mens worden als hij gelooft en hoopt te kunnen delen in de goddelijke waarden. Zijn geloof wordt aldus een vooruitgangsgeloof, waarbij het goddelijke in de geschiedenis treedt als een aantrekkingskracht voor wie er zich voor open stelt. Dit is een verhaal over een ethisch gebeuren dat in zeer grote mate verschilt van het wetenschappelijke onderzoeksdomein.”

Uit: “De vraagtekenzaaier, zoekend naar de zin van het leven”. Lanoo, 2018″, p.32-33.

 

— met Mark Eyskens.

 

Na 17 u  · 70 likes, 29 geschreven reacties, 11 keer gedeeld

 

Stefaan C. Hublou-Solfrian –  Facebook, 15 augustus, Onze-Lieve-Vrouw tenhemelopneming 2022

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!