De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gelijkenissen tussen getto Warschau en Gaza

dinsdag 22 juli 2014 10:07
Spread the love

“Ik verwerp de heersende gedachte dat het winnen is: het veroveren van terrein door middel van luchtbombardementen op gebieden met dichtbevolkte burgerwijken is geen overwinning. Het uithongeren van belegerde gemeenschappen tot ze zich overgeven is geen overwinning. Zelfs wanneer één partij op korte termijn de bovenhand krijgt, zal de verschrikkelijke kost van de oorlog de kiem gelegd hebben voor toekomstige conflicten”.

Algemeen Secretaris van de V.N., Ban Ki-moon

Het getto van Warschau werd opgericht door de Duitse gouverneur-generaal Hans Frank op 16 oktober 1940. De Joden werden toen, zoals de Palestijnen nu, uit de samenleving verbannen en moesten hun huis verlaten en zich in het getto vestigen. Het getto van Warschau was, zoals in Gaza, overbevolkt. Bij de oprichting zaten er ongeveer 380.000 Joden, ongeveer 30% van de bevolking van Warschau op ongeveer 2,4% van het grondgebied. De Nazi’s bouwden op 16 november 1940 een muur rond het getto waardoor de Joden (zoals de Palestijnen) van de buitenwereld werden afgesloten.

De Duitse en de Poolse politie hielden toezicht op wie er in en uit ging.

De Judenrat, onder leiding van Czerniakow, kreeg de administratieve leiding over het getto en zij moest de bevelen van de Duitsers opvolgen.

Zoals in Gaza stierven veel bewoners aan ondervoeding, ziektes en precaire huisvesting.

Op 18 januari 1943 begon het gewapend verzet tegen de Duitsers wegens de deportaties. De Joodse strijders bouwden tientallen gevechtsposten en in de daaropvolgende drie maanden bereidden ze zich voor het grote gevecht. Hun bewapening bestond voornamelijk uit handgeweren, zelfgemaakte explosieven en Molotov-cocktails. Op de dag van Pesach 19 april 1943 begon de Duitse aanval. De Joodse verzetstrijders schoten en gooiden granaten op Duitse patrouilles vanuit de stegen, de riolen, huizen en zelfs brandende gebouwen. De nazi’s reageerden door het blok na blok opblazen van huizen en arresteerden elke Jood die ze te pakken kregen. Op 16 mei 1943 hebben de Duitsers het gewapende verzet gebroken en werden duizenden Joden gedood.

Nazi Duistland verdedigde zich waarschijnlijk ook tegen een bedreiging.

Israel zit ongeveer in dezelfde dynamiek als Nazi Duitsland, een zwak volk dat ze als minderwaardig beschouwen als de ‘vijand’ zien en het dan als zondebok gebruiken om het van  alle mogelijke zonden te beschuldigen.

Israel werd monsterachtig gefinancierd en bewapend door de V.S. en de Europese Unie en heeft deze militaire overmacht gebruikt om met geweld de inheemse bevolking van Palestina te verdrijven naar een  paar concentratiekampen om het Grote Israel te kunnen stichten.

De Palestijnen wachten met een bang hart de “oplossing van het Palestijnse probleem” af.  Israel schendt het internationale recht en schendt de territoriale soevereiniteit van de Palestijnse Staat.

Sinds 1947 heeft  Israel ongeveer 100 keer meer Palestijnen vermoord dan dat Palestijnen joden vermoord hebben. Als de Joden zeggen dat de Palestijnen ‘terroristen’ zijn dan vind ik dat de Joden van Israel wel 100 keer meer terroristen zijn dan de Palestijnen.

Nazi-gruwelen in het getto van Gaza

De zwakke heeft geen recht op zelfverdediging zelfs niet van hun eigen land.

Israël en geen enkel land op de wereld kan toelaten dat raketten op hun burgers worden afgevuurd, behalve Palestina, Vietnam, Laos, Joegoslavië/Servië, Grenada, Panama, Nicaragua, Irak, Afghanistan, Pakistan, Libië, Jemen, Libanon….

Zwakkere landen die door de wereldoverheersers beschouwd worden als “minderwaardig” moeten raketten op hun land toelaten.

De Joodse staat heeft nu een monsterachtig vijfde sterkste leger van de wereld, met nucleaire, chemische en massavernietigingswapens. De Joodse staat verklaart dat ze, om de veiligheid van de Joden te vrijwaren, agressieoorlogen en terreurbombardementen moet uitvoeren tegen de verzetstrijders (met ambachtelijke wapens zoals in het getto van Warschau) met als gevolg massale slachtingen van de burgerbevolking van Gaza. Intussen heeft Israël al 3600 terreurbombardementen uitgevoerd, 600  “Untermenschen” gedood en 3300 gewonden gemaakt.

Ondanks dat 80% van de slachtoffers weerloze burgers o.a. 120 kinderen zijn, berichten de westerse journalisten deze nazi-gruwelen als sportjournalisten die de doelpunten van de thuisploeg bejubelen.

Dinsdagochtend 22 juli 2014 heeft de wrede radicaal- Joodse staat twee aanslagen gericht op het gebouw van Al-Jazeera, TV-zender van Qatar. Dit bewijst dat de Joodse staat geen respect heeft voor de vrije meningsuiting van een bevolkingsgroep die ze als minderwaardig beschouwen.

Ik vind dat we leven in een psychopatische wereld waar nog steeds de wet van de sterkste van toepassing is en waar de wrede wereldoverheersers (de V.S. en de Europese Unie) en de westerse media deze nazi-gruwelen tegen zwakkere volkeren die ze beschouwen als minderwaardig vergoelijken.

The responsability to protect

No-fly zone “libyan style” over Israel

Wie verdedigt de veiligheid van de Palestijnse burgers en de territoriale soevereiniteit van de Palestijnse Staat?

Nog recent heeft de secretaris generaal van de VN verklaard dat “de bescherming van de bevolking in een operatiegebied de hoogste prioriteit heeft”

De bevolking van het getto van Gaza leeft in mensonwaardige en mensonterende omstandigheden. Het is gerechtvaardigd dat ze in opstand komen tegen deze schending van de mensenrechten en van het internationaal recht, om een einde te maken aan deze tirannie en aan de wrede koloniale onderdrukking door de Joodse staat.

Wat moeten we denken over de misdadige partijdigheid en selectieve blindheid van Barack Obama, Guy Verhofstadt, Leterme, Rasmussen, Bernard Henri-Levi die wel bezorgd waren over de Libische en Syrische burgerslachtoffers maar nu totaal zwijgen over de Palestijnse burgerslachtoffers?

De wereldoverheersers zetten hun eigen ziekelijke hebzucht boven mensenrechten en de bescherming van de bevolking. De wereldoverheersers blijven blind voor hun eigen oorlogsmisdaden en massale slachtingen en zien alleen massaslachtingen in de zwakkere landen waar ze een agressieoorlog willen voeren.

De wrede wereldoverheersers voeren agressieoorlogen om nieuwe markten te privatiseren ten dienste van de uitbuiting door een kleine elite van westerse multinationals en zo concentreren ze de rijkdom van de wereld in de handen van een kleine elite van kwaadaardige en ziekelijke hebzuchtige mensen. De psychopatische wrede wereldoverheersers (V.S., NAVO) hebben agressieoorlogen tegen zwakkere volkeren gevoerd in Joegoslavië/Servië, Irak, Afghanistan, Libië, gewoon om de economische belangen van de wereldoverheersers te bevorderen, nieuwe markten open te stellen voor de roofzuchtige “vrije markt” uitbuiting door de westerse multinationals.

In Ivoorkust heeft de wrede oude koloniale macht Frankrijk samen met de VN een massaslachting aangericht om een staatsgreep te plegen tegen de winnaar van de verkiezingen, volgens het hoge constitutionele hof. (1)

In het noorden Mali vechten de VN en koloniaal Frankrijk tegen de Toearegs, de inheemse bevolking die haar recht op een eigen staat opeist. Desondanks werden de grenzen op een kunstmatige en gewelddadige manier opgedrongen door een genocidaire koloniale macht.

De wereldoverheersers uiten agressie bedreigingen tegen Syrië wegens gelijkaardige nazi-gruwelen als in Gaza door Israel.

Het is een bewijs dat we leven in een wereld waar geen rechtstaat bestaat maar wel de wet van de sterkste waar de wereldoverheersers een kwaadaardige, partijdige en roofzuchtige roedel zijn die selectief de lekkere prooien kiezen om te verorberen.

Ik vind het psychopatisch van Duistland, de oude nazi’s dat ze nu de nazi gruwelen van de Joodse staat steunen wegens schuldgevoelens, het is een dubbele oorlogsmisdaad. Duitsland maakt zich nog steeds schuldig aan medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid en deze keer tegenover een ander zwakker volk, de Palestijnen.

Geen wereld rechtstaat, wel wet van de sterkste

De meester van slaven verdedigt zich tegen de bedreiging door de slaven.

De meester van slaven streeft naar vrijheid en mensenrechten voor de meester van slaven.

Als de machtigen een zwakke bevolking gewelddadig onderdrukken, dan is dit een anti terroristische operatie.

Als een zwak land hetzelfde doet, dan doet het aan massaslachtingen.

Als een machtig land burgers doodt, is het niet hun intentie om burgers te doden maar de vijand/slaven gebruikt de burgers als menselijk schild.

Als een zwak land hetzelfde doet dan plegen ze massaslachtingen.

Alleen de machtigen hebben recht op zelfverdediging, zij verdedigen zich zelfs al vallen zij aan.

De zwakke ‘valt aan’ zelfs als hij zich verdedigt tegen buitenlandse agressie en bezetting.

Het eigen belang van de meester van slaven wordt door soft/hard power opgedrongen aan de slaven, de slaven moeten het eigen belang van de meester koesteren.

De meester van slaven heeft zelfs recht op een psychopatische, paranoïde, “pre-emptive” aanval om zich te ‘verdedigen’ tegen de bedreigingen van slaven.

Ongeveer alle Amerikaanse presidenten hebben oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid gepleegd.

Obama is een goede redenaar, maar een schelle cimbaal, een grote misleider en bedrieger.

Alle Amerikaanse presidenten hebben zich bediend van een naziachtige ideologie van de samenzwering, namelijk de zwakke anderen, de communisten, de moslims ‘bedreigen ons, haten onze vrijheid ‘. Het zijn wrede criminelen met een gestoorde geest, het is gewoon om een reden te hebben, om een schijn van wettelijkheid aan de veelvuldige agressieoorlogen van de Verenigde Staten van Amerika te geven.

1. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/04/23/frankrijk-pleegt-staatsgreep-in-ivoorkust-met-de-medeplichtigheid-van-de-vn

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/05/07/ivoorkust-de-constitutionele-raad-heeft-pas-op-5-mei-ouattara-officieel-als-win

http://www.globalresearch.ca/the-israeli-dream-the-criminal-roadmap-towards-greater-israel/5391839

http://www.globalresearch.ca/enclosure-of-gaza-as-a-prison-territory-construction-of-new-high-tech-surveillance-wall-to-separate-gaza-from-israel/5596091

http://www.globalresearch.ca/selected-articles-criminal-israel-under-the-spotlight/5596278

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!