De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geldhonger

Geldhonger

vrijdag 20 oktober 2017 20:34
Spread the love

De waarde van geld komt niet van ingewikkelde economische modellen.

De waarde van geld steunt op een idee,een geloof.

Krediet komt van credo:ik geloof….

Ford zei ooit:Als de mensen ooit zullen weten hoe het geldsysteem in elkaar zit dan breekt er een wereldwijde revolutie uit.

Door het belang van de  waarde van het geld hoger te stellen dan die van het leven zelf, 

wordt je geleefd door een geldhonger die nooit kan gestild worden.

En slechts bij het slaan van de laaste slag van je hart valt de honger weg

en komt het besef dat je niet echt hebt geleefd meer nog dat je tijdens je leven

in uw zoektocht naar meer en meer geld vele mensen verdriet hebt gedaan.

Goed doen voor elkaar en elkaar helpen is een van de mooiste dingen van ons leven.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!