De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

GefdA mening over de stAvAzA in A Stad: deel 1.

zondag 24 juni 2012 18:42
Spread the love

Een drietal weken geleden lanceerde Occupy Antwerp een oproep aan alle Antwerpenaars om de politici te helpen met het samenstellen van een verkiezingsprogramma. Op de Groenplaats liggen of hangen nu elke zaterdag verscheidene grote papieren met verschillende thema’s waarop de Antwerpenaars hun mening en/of advies kwijt kunnen.In een echte democratie wordt er immers bij elke belangrijke beslissing naar de stem van het volk gehoord, niet 1 keer om de vier jaar wanneer er weer eens wat bolletjes rood gekleurd moeten worden.

Volgende thema’s kwamen reeds aan bod: sport, ontspanning, cultuur, belastingen en taksen, GAS-boetes, gezondheid, groen, ruimtelijke ordening, mobiliteit en openbaar vervoer, werk, bomenkap, kindvriendelijkheid, diversiteit, wonen, veiligheid, onderwijs.

Er liggen steeds stiften klaar en mensen staan aan te schuiven om alles te lezen, en ze kunnen er zelf nog iets aan toe te voegen. Sommigen met slogans, sommigen met heuse kunstwerkjes, tekeningen, tips, uitingen van verontwaardiging, een grapje, een oproep tot protest. Alles kan, iedereen heeft het recht om zich te uiten. Wie graag zelf nog een nieuw thema aanbrengt, krijgt stift en papier en plakband.

De bedoeling van deze actie was, en is, om de mensen bewust te maken over wat ze wel en niet willen. Hoe ze dat kunnen formuleren. Hoe het überhaupt voelt om eens een eigen mening te mogen geven. Het is gemakkelijk om kritiek te geven, maar wat willen we? En hoe kunnen we dat bereiken? Spreken tijdens een volksvergadering vergt soms wat moed, niet iedereen voelt zich geroepen een hele groep of menigte toe te spreken. Met pen en papier voelt het al wat veiliger, maar wordt er dan ook geluisterd?

Het zou fijn zijn als politici niet de hele tijd verwachten dat mensen naar hun dure verkiezingsmeetings komen om daar naar allerlei beloftes te komen luisteren. Waarom passeren ze niet eens langs het plein? Het volk zou niet moeten luisteren naar haar politici, de politici moeten leren luisteren naar het volk. Zij worden verkozen door de mensen, en niet andersom.

Hier alvast een eerste update, hopelijk lezen de politici mee ;):

Sport/ontspanning/cultuur:
Veel te weinig activiteit!
’t Is moeilijk om na daguren werk te gaan zwemmen, want weinig plek om als ‘publiekzwemmer’ baantjes te trekken.
‘k zien A geire!!!
Laat de casseroles spreken!
Patrick Janssens, laat ons metal café met rust, cultuurbarbaar!
Geef ons 1 ploeg in 1 stadion.

Belastingen en taksen:
Niet zot van A mor ziek van A!
No more Patrick Putin.
Volwassen bomen kappen in de stad? Hoe dom kan je zijn?

GAS-boetes:
Iets doen voor anderen is geen overlast, dat is steun bieden!
ONRECHTVAARDIG.
Tijd voor Globale Anarchistische Samenwerking.
1600€ aan Gasboetes voor een dakloze is criminaliteit.
Geen UPLACE, de kleine middenstand gaat daardoor teniet.

Gezondheid:
Van de ziekenkas kan geen hele famlie leven!
Onderdak voor zwervers!
Ne faire pree voor iedereen!
De krakken moeten eruit.
Er moet actie tegen afval op de grond komen.
Cannabis geneest kanker. Legaliseer! Het werkt pijnstillend en is gewoon soms leuk.
Ook gezondheidszorg voor illegalen!

Groen/ruimte:
Meer volkstuintjes, geveltuintjes en bomen in de straten en op pleintjes. Stel de daken van openbare gebouwen open voor volkstuintjes, maak eetbare parken.
Stop met de bomenkap en overkap de Ring.
Alle hollanders in het groen ipv oranje!
Houd A’pen leefbaar en red het schaarse groen.
Maak een leefbare oase van de betonnen woestijn!

Mobiliteit en openbaar vervoer:
Fijn te zien dat er tegenwoordig fietsen ter beschikking zijn : )
Link was fun!
Stop met kantoorgebouwen te zetten, de meeste staan leeg!
Geen BAM, dus geen vrachtwagens door de stad.

Werk:
Minder bazen, meer collega’s.
Iedereen gelijk bij aanwervingen.
Zelfbeheer!
Ik vind het schandalig dat die schone Lindebomen op De Keyserlei omgehakt zijn, u moest u schamen schepencollege!

Bomenkap:
Zonder groen bloedt A’pen dood. (niet alleen A’pen)
Meer bomen = meer rust, meer plezier, minder criminaliteit, gezonder(leef)klimaat, mensen hebben bomen nodig (nog meer dan parkeerplaatsen of beton)
Laat ze staan verdorie!

Kindvriendelijkheid:
Minder plichten voor kinderen op school.
Meer natuur en liefde op school.
Meer hulp als ze iets niet snappen, en minder huiswerk, ze zitten er al de hele dag!
Leer kinderen HOE te denken, niet WAT te denken.
Laat kinderen opgroeien tot individuen, niet als werkslaven!
Spelen = groeien.
Laat kinderen kinderen zijn.

Diversiteit:
StemPLICHT voor autochtone en stemRECHT voor allochtonen is discriminatie!
Diversiteit = rijkdom.
De wereld is van iedereen!
Zoek het eens op: LETSEN. Dit is een soort ruilhandel dat gezond werkt zonder geld. Wannes VDV: “Ik zou zo geire wille leve in ne wereld zonder geld … Hop daar naartoe!

Wonen:
Teveel leegstaande woningen: zet ze open voor de scholen, zodat de kinderen niet op wachtlijsten moeten staan en op tijd aan het schooljaar kunnen beginnen.
Meer wonen in het groen, vlakbij grote parken.
Ze bouwen veel te veel nieuw, zonder het oude te renoveren.
Huurprijzen blokkeren!
Gedeeld wonen, uw medemens belonen.

Veiligheid:
Niet dronken achter het stuur.
De auto’s rijden te snel, er moet meer plaats zijn voor fietsers en voetgangers.

Je kan mee de politici komen helpen elke zaterdag om 14u op de Groenplaats. GefdA mening over de stAvAza in A Stad. Meer info vind je hier: http://www.facebook.com/OccupyAntwerp

Op zaterdag 7 juli gaan we dit zelfs al wandelend doen op de GefdA mening wAndeling. Meer info vind je hier: http://www.facebook.com/events/141562822647899/

take down
the paywall
steun ons nu!