De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geestesgenoten…
Europese Unie, Bart de wever, Conservatieven, N-VA, David Cameron, Knack, Theodore Dalrymple, TINA, Het Laatste Nieuws -

Geestesgenoten…

zaterdag 19 maart 2011 13:07
Spread the love

In België was het groot nieuws. Wie er de Britse kranten – tot de website van Downingstreet 10 – op naslaat, vindt er echter zo goed als niets van terug.  De Wever krijgt koninklijke behandeling van Cameron, klonk het nochtans bij Knack, Voor De Wevers geloofwaardigheid was het half uurtje van goudwaarde, dat gaf hij zelf toe (1).

Waar het over ging, blijft echter grotendeels een vraagteken. Volgens Knack ging het gesprek in grote mate over samenwerking en de mogelijke vorming van fracties op Europees niveau (2). Hoewel Het Laatste Nieuws een eigen bron had – journalist Jan Segers mocht mee met De Wever en diens luitenanten, Jan Jambon en Liesbeth Homans – beperkte de krant zich grotendeels tot het weergeven van De Wevers indrukken over het bezoek. (3).

Toch straf, dat het zwaargewicht van de Vlaamse separatisten zo maar even op de koffie gaat bij de Britse premier. Leterme was die beurt – zelfs als premier – nog niet te beurt gevallen (4). Het verhaal bleek begonnen in de wandelgangen van het Europees parlement in Brussel. Daar vroeg een Britse conservatief Derk-Jan Eppinck (LDD) of hij Cameron met De Wever in contact kon brengen. Cameron wou De Wever wel eens ontmoeten (5). De vraag die zich dan stelt is waarom?

Kennissenkring

Het is altijd aangenaam met geestesgenoten te praten. Het bevestigt de eigen overtuigingen en laat toe de banden aan te halen ten bate van de eigen ideologie. Het geeft ook meer gewicht aan de eigen ideologie. Zeker wanneer de gesprekspartner een machtspositie bekleed. Het legitimeert de eigen ideologie ook. Wat dat alles betrof, waren zowel Cameron als De Wever aan het juiste adres.

Theordore Dalrymple – nom de plume voor de Britse psychiater en commentator Anthony M. Daniels – is één van die dingen die beide heren bindt. De Wever gaf herhaaldelijk reeds aan dat hij voor zijn eigen maatschappijvisie put uit Dalrymple’s werk, terwijl Dalrymple zelf aangaf Camerons maatschappijbeeld – de Big Society – te steunen (6). Alle drie delen ze het idee dat de mens niet op de overheid dient te vertrouwen voor zijn welzijn. Het is aan het individu en bij uitbreiding aan de gemeenschap zelf om haar welzijn te verwezenlijken. Beleidsmatig vertaald zich dat in een afkeer van Big Government, een overheid die stevig ingrijpt in de maatschappij.

Gekoppeld aan de gedeelde ideologische vriendschap van Darymple, delen beide ook nog een vriendin ook. Tina, kort voor There’s No AlternativeEr is Geen Alternatief – vormt bij zowel Cameron als De Wever het voornaamste argument voor de grote – systemische – veranderingen die ze beide stellen na te streven (7). Het is het wapen om kritische of afwijkende stemmen het zwijgen op te leggen.

Beleid

De veranderingen die doorgevoerd moeten worden zijn niet mis. Het centrale doel is de (her-) opbouw van een maatschappij gefundeerd op de geloofsstellingen van het moderne conservatisme. Een maatschappij dus met een beperkte overheid, waar het individu zichzelf moet zien te redden en ondernemerschap het centraal staat. In dat ondernemerschap ligt als het ware de verlossing.

Beleidsmatig vertaalt zich dat in het massaal te snoeien in overheidsuitgaven, en het verder dereguleren van economie en maatschappij. Eens verlost van die verstikkende overheid, moeten dan opnieuw de natuurlijke verbanden kunnen spelen, die conservatieven menen te zien onder de mensen (8). Het behoeft weinig uitleg dat dit alles de liberalen – op economisch vlak – en volksnationalisten – op maatschappelijk vlak – tot de natuurlijke partners van de conservatieven maakt.

Concrete voorbeelden zijn dan ook initiatieven om de economie verder te dereguleren  – vanuit het idee dat regelgeving het ondernemerschap alleen maar belemmert –  of bijvoorbeeld het in vraag stellen van het multiculturalisme. Dat alles al dan niet gecombineerd met een sneer naar links dat verweten wordt politiek correct te zijn. Zo sloot Cameron zich bij Merkel aan en bestempende hij het Europees multiculturalisme als gefaald (9). De Wever van zijn kant laat geen mogelijkheid ongebruikt om te fulmineren tegen de linkse kerk die – uiteraard dankzij de Franstaligen – Vlaanderen ondermeer zou opzadelen met een als laks migratiebeleid (10).

Economisch ruikt het tenslotte allemaal sterk naar een vernieuwd Thatcherisme. Cameron huldigde Thatcher in het verleden eerder al omwille van haar economisch beleid (11). De N-VA van zijn kant, pleit ook voor verdere deregulering en houdt er – niet toevallig wellicht – net als Thatcher een moeilijke relatie met de vakbonden op na. Hoewel het allemaal goed meeviel, sprak De Wever de afgelopen nationale actiedag niet zomaar een bezette stad (12).

Machtspolitiek

Eén en ander maakt dan ook dat beide heren niet zomaar elkaars gezelschap opzoeken. Ideologisch zit het goed en ook wat betreft de pure dagdagelijkse machtspolitiek kunnen beide elkaar een handje helpen. Zoals De Wever zelf aangaf, was het bezoek aan Cameron goed voor zijn imago. Het liet toe aan geloofwaardigheid te winnen het buitenland. En in het binnenland. Door bijna als regeringsleider ontvangen te worden, kon De Wever zijn politiek gewicht onderstrepen.

Maar ook Cameron heeft wat te winnen bij het opzoeken van de conservatief uit Berchem. Nog voor hij premier was, begon Cameron al met het opzoeken van conservatieven in Europa. Met name op dat Europees niveau lijken de Britse conservatieven op zoek te zijn naar medestanders in de rest van de Unie. In 2009 leidde dat er toe dat Cameron in Polen, Tsjechie, tot Litouwen de banden aanhaalde met de geloofsgenoten. Het resultaat daarvan was de oprichting van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers in het Europees parlement die ondermeer aan Derk-Jan Eppinck onderdak biedt (13). Het liet de Britten toe zich los te maken uit de Europese Volkspartij – die ze als te federalistisch ervoeren – en toch een fractie te hebben waar ze thuis waren. Dat ze die deelden met anti-homopartijen en klimaatontkenners uit Oost-Europa, bleek toen weinig uit te maken.

De Wever en co lijken dan salonfähiger conservatieven. En hoewel de N-VA in het Europees parlement slechts één zetel betekent, kan de partij, gezien haar huidige machtspositie in België in de toekomst een betere bondgenoot worden. Een partij die openlijk voor meer economische deregulering en de afbraak van een sterke sociale overheid staat is altijd een aangename bondgenoot voor de Britten die een sterker Europa – zeker wat sociale wetgeving betreft – niet zien zitten.

Jaloezie

Eén ding is intussen zeker. Terwijl de Koninklijke Verkenner in alle stilte verder werkt, zijn anderen druk bezig met hun imago op te vijzelen en hun netwerk uit te bouwen. Dat loont ook, getuige daarvan de laatste peiling waarbij N-VA – ondanks alles – de grootste formatie bleef. Of iedereen wel zo gelukkig moet zijn om zoveel succes, is echter de vraag. Of het smeden van banden tussen de Britse en Belgische conservatieven zo’n positieve evolutie is, ook. De Wever gaf te kennen jaloers te zijn op Cameron. Officieel omdat de Brit er in slaagde om in slechts negen dagen een regering te vormen. Wie de programma’s van beide conservatieven er bij neemt heeft echter weinig reden om jaloers te zijn op de Britten.

(1), (2): http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/de-wever-krijgt-koninklijke-behandeling-van-cameron/article-1194969816003.htm
(3): Het Laatste Nieuws 18 maart 2011
(4), (5): http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/de-wever-krijgt-koninklijke-behandeling-van-cameron/article-1194969816003.htm
(6): http://www.express.co.uk/ourcomments/view/229088/The-Big-Society-reminds-us-how-things-used-to-beThe-Big-Society-reminds-us-how-things-used-to-be#ixzz1GxtmOehu
(7): http://www.guardian.co.uk/politics/2010/oct/06/david-cameron-cuts-no-alternative / http://www.hetkostbareweefsel.be/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=10
(8): http://www.youtube.com/watch?v=WL_DVpKH5gg
(9): http://www.euractiv.com/en/culture/merkel-cameron-multiculturalism-failed-news-501945
(10): Terzake, 16 februari 2011
(11): http://www.guardian.co.uk/politics/2009/jan/30/david-cameron-capitalism-davos
(12): http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1231331/2011/03/04/De-Wever-Janssens-levert-Antwerpen-uit-aan-wilde-vakbondsacties.dhtml
(13): http://www.ecrgroup.eu/mep-locator.asp?country=BE&mcat=1

take down
the paywall
steun ons nu!