De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geert Wilders weigert hand moslima te schudden/Minderwaardige vertoning Mama’s van Halal/Met fascisten praat je niet

Geert Wilders weigert hand moslima te schudden/Minderwaardige vertoning Mama’s van Halal/Met fascisten praat je niet

dinsdag 20 december 2016 11:22
Spread the love

GEERT WILDERS WEIGERT HAND MOSLIMA TE SCHUDDEN/MINDERWAARDIGE VERTONING MAMA’S VAN HALAL/MET FASCISTEN PRAAT JE NIET

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/geert-wilders-weigert-hand-moslima-te-schuddenminderwaardige-vertoning-mamas-van-halalmet-fascisten-praat-je-niet/

Er zijn momenten waarop je aarzelt, of je over een bepaaldonderwerp wel moet schrijven, omdat je niet kunt kiezen tussenvolstrekt onbenullig, lachwekkend, tenenkrommend of plaatsvervangendpijnlijk.Dat overkwam mij bij de hernieuwde uitzending van ”Mama’s van Halal” [1],voorheen [dan spreek ik over tien jaar geleden] ”Meiden van Halal” [2]De ”Meiden van Halal” was een Nederlands televisieprogramma van depublieke omroep, dat voor het eerst in 2005 werd uitgezonden en werdgepresenteerd door drie zusters Esma, Jihad en Hajar, die [en dat vondik sterk, zeker met de toen al  virulente Islamofobie] het programmapresenteerden met een hoofddoek op. [3]Dat dat tot bizarre reacties leidde blijkt wel uit een confrontatiemet een Islamofobe vrouw in de trein. [4]Ook werd een van de zussen in Belgie in een restaurant geweigerd. [5]
Goed dus, om deze zaken aan de kaak te stellen.Interessant ook, zo’n programma ”Meiden van Halal”, omdat het eenvan de weinige programma’s was, waar ook migranten aan het woordkwamen en werden gehoord, zonder dat er OVER hen gesproken werd.
Aardig concept ook, na ruim 10 jaar [recentelijk dus] opnieuween aantal uitzendingen te maken waarin werd gevolgd, hoe hetleven van de nu ”Mama’s van Halal [getrouwd en met kinderen]was vergaan, hoe het nu stond met de positie van moslims inNederland en hoe met de mensen [politici] met wie zij toen gesproken hadden.[6]
Interessant?
Een ding klopte echter niet:De dames wilden ook praten met PVV leider G Wilders, maar hijbehoorde NIET tot degenen, met wie ze al gesproken hadden.Hij had juist ieder gesprek geweigerd. [7]
En dat was nog in een tijd, dat hij weliswaar al Islamofooben racist was [8], maar niet zo fascistisch ontspoord als heden ten dage. [9]
Nu vond ik het destijds al onbegrijpelijk, dat moslimorganisatiesen individuen het debat wilden aangaan met iemand, die zo duidelijkIslamofoob was.Nu praten, nu Wilders openlijk is ontspoord als fascist,  een vormvan verraad.
INKIJKJE IN HET WILDERSEWIE IS GEERT WILDERS?
Is die kwalificatie ”verraad” te kort door de bocht?Dacht ik niet.

Een inkijkje in het Wilderse:

Wilders is de man, die in Goebbels achtige, ophitsendetaal heeft uitgekraaid voor zijn hysterische fans ”minder,minder” [10], waarvoor hij, terecht, is veroordeeld. [11]
Wilders is de man, die Moskeeen wil sluiten en Koran’s inbeslag wil nemen, desnoods met politie inzet. [12]Die Moskeeen aanduidt als ”haatpaleizen” [13]
Die vluchtelingen ”testosteronbommen” genoemd heeft [14]en het land doorreisde om de mensen op te zettentegen vluchtelingen. [15]
Waardoor hij medeverantwoordelijk werd voor anti-vluchtelingengeweld. [16]
Die mannelijke vluchtelingen preventief wilde opsluitenin AZC’s [17], zonder dat zij dus strafbare feiten begaan hadden.
Die een verkiezingsvod heeft gepresenteerd [18], nog extremer dande nazi NSDAP van Hitler in de 20 er jaren. [19]
Die drie Surinaamse verdachten van de dood van een taxichauffeur”drie beesten van Surinaamse afkomst” noemde. [20]
Wilders, de man, die een adhesiebetuiging deed aan de neo nazibeweging Pegida [21] en daarmee goede betrekkingen onderhoudt.
Die hartelijke betrekkingen onderhoudt met Marine Le Pen, leidervan het extreem-rechtse Front National. [22]
Moet ik nog verder gaan?Ik dacht het niet.

Wilders is een fascist. [23]En met een fascist praat je niet.
En wel helemaal niet, als je hoort tot de gediscrimineerdebevolkingsgroep van Wilders.Marokkaanse, moslima met hoofddoek.

GESPREK OF GEEN GESPREK/THAT’S THE QUESTION

Ik wil wat ik geschreven heb, best nuanceren:
Want ik kan mij voorstellen, dat een ”gesprek” met Fuhrer Wildersmogelijk is.Maar dan in de vorm van een keihard interview, waarin zijn fascismeontmaskerd wordt.Precies een gesprek, dat Wilders nooit zou aangaan en wat ook deintentie niet was van de ”Mama’s van Halal”
Als ik al terughoor, met wat voor fluwelen handschoentjes ze, inhun ”grappige” commentaar [24], voormalig minister Verdonk, hoofdverantwoordelijkevoor de dood van een Afghaanse vluchteling [25] en de Schipholbrand [26] aanpakten, rijzen mijn haren al te berge.Als ik al hoor, wat de ”Mama’s van Halal” aan ”meneer Wilders” vroegen [27]toen hij weigerde, met hen in contact te treden, heb ik al een vermoeden,hoe dat ”gesprek” gelopen was.
En een vriendelijk gesprek voer je gewoon niet met een fascist.Die confronteer je.

GEERT WILDERS WEIGERT HAND/WAT GING ERAAN VOORAF?

Met een fascist voer je geen ”gewoon” gesprek.Op principiele en morele gronden.
Maar los daarvan staat de handenweigering van Wilders [27].
En of dit nu vriendelijk klinkt of niet:Dat is de dames [of betrokken dame] hun ”eigen schuld”en het nogal onnozel klinkende ”Hij weigert mijn hand” [28]sloeg nergens op.
Wilders is een fascist en een vijand van alles waarvoor deze dames staan.Hun religie, hun afkomst, hun hoofddoek.Wat hadden ze dan verwacht?
Bovendien hebben ze, voorafgaande aan deze confrontatie, Wilders”gebombardeerd” met telefoontjes, mails etc, zonder enige reactie te ontvangen.
Is het dan niet duidelijk, dat hij een gesprek niet op prijsstelt?

HET HANDENWEIGERENDE MOMENT

Ik ergerde mij al aan de bijna slaafse manier waarop de damesin gesprek met iemand, die ook stond [waarschijnlijk een  journalist]te wachten, zich afvroegen, wat hun houding moest zijn om met Wildersin contact te kunnen komen.Ze kregen het advies ”vriendelijk en open” te zijn en vonden datzelf ook de beste houding……..Zie filmpje [28]
MET JE VERVOLGERDE MAN, DIE JOUW AFKOMST EN RELIGIE HAAT!

LocatieIn de hal van de Tweede Kamer.Politici kwamen naar buiten en een aantal werd geinterviewd.
Toen kwam de Grote Leider, omringd door een aantal journalisten,de trap af en een van de dames posteerde zich aan de zijkant enstak haar hand naar Wilders uit, zeggende ”Meneer Wilders” [29]Wilders zag haar en liep door.
Al pijnlijk en degrading genoeg.

MAAR HET WERD ERGER, OMDAT DE DAME WILDERS ACHTERNA RENDE EN HET WEER PROBEERDE [30]
How low can you sink!

En toen zei ze, ONGELOOFLIJK, tegen deze fascist, dieliefst moslims, zwarten en andere mensern van kleur opde boot zet:”Meneer Wilders, waarom zouden wij op u moeten stemmen?” [31]
Ik weet niet van haar, maar IK stem niet op iermand, die mij etnisch wil zuiveren, mijn religie beledigt en mij niet alsvolwaardig mens erkent.
BAH.TENENKROMMEND
Ze kregen ze nog een ”veeg uit de pan” van de journalist,met wie ze in het begin stonden te praten.
Op dezelfde onnozele manier spraken ze er met hem over, dat Wildersze  ”gewoon genegeerd” had.Waarop de man zei, dat hij dat gezien had.Waarma hij vervolgde met ‘ ”’ ik heb hem ook niet kunnen spreken,niemand, dankzij  jullie” [32]Hij voegde  er nog aan toe, dat Wilders normaal altijd met journalistenstaat te praten, maar de ”Mama’s van Halal” zag en waarschijnlijk dacht”daar heb ik geen zin in” [33]
En dat was precies de essentieZij hadden Wilders benaderd, de reactie was duidelijk NEEen ze hebben zich toch opgedrongen.En kregen wat ze konden verwachten.

WILDERS
Want bekijk het eens vanuit het standpunt van Wilders:Hij heeft duidelijk gemaakt [door op niets te reageren],dat hij NIET met deze dames wil praten, wat hij trouwens10 jaar geleden ook al gedaan heeft. [34]
Ze hebben hem bestookt met telefoontjes en mails.Geen reactie.
En dan staan ze hem in de hal [zo zal hij dat zien]op te wachten en als hij de hand weigert, rent de betreffendedame hem achterna.
Niet vreemd toch, dat hij ze op zijn zachtst gezegd, opdringerig en irritant vindt?

Dit houdt duidelijk GEEN verdediging van Wilders in, maar eenlogische conclusie uit het feit, dat hij niet heeft gereageerd, inhet verleden niet heeft gereageerd en ook nooit zal doen!
Vanwege zijn racistische en Islamofobe agenda.

Waar blijft dan het zelfrespect van deze ”’Mama’s van Halal”om dan alsnog achter deze fascist aan te rennen.
DEGRADING, IN EEN WOORD!

EPILOOG

Dat Wilders niet met de ”Mama’s van Halal” wilde praten,had ik ze ook kunnen vertellen.Hadden ze zichzelf de moeite van de reis en een keihardeweigering bespaard.
Wilders is een fascist, een vijand van moslims, Marokkanen enalle andere ”etnische minderheden”, ook wel”niet westerse allochtonen” genoemd.
Het moet dus je eer te na zijn, met een dergelijke politicusvan de Kwade Boodschap te willen spreken, tenzij je hemkeihard confronteert.
Dat hebben ze niet gedaan en wat mij betreft hebben ze gekregen,wat ze verdienden.
Een keihard lid op hun neus.
Misschien dat het nu tot ze doordringt, dat je met fascisten nietpraat.Die bestrijd je.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

NTROVER DE MAMA’S VAN HALAL
http://www.ntr.nl/De-Mamas-van -Halal/225

[2]

WIKIPEDIADE MEIDEN VAN HALAL

https://nl.wikipedia.org/wiki/ De_Meiden_van_Halal

[3]

WIKIPEDIADE MEIDEN VAN HALAL

https://nl.wikipedia.org/wiki/ De_Meiden_van_Halal

[4]

YOUTUBE.COMWILDERS WEIGERT HAND VAN MOSLIMA

https://www.youtube.com/watch? v=M7rdZFT6tnI

[5]

YOUTUBE.COMWILDERS WEIGERT HAND VAN MOSLIMA

https://www.youtube.com/watch? v=M7rdZFT6tnI

[6]

”Na ruim 10 jaar geleden hun eerste programma bij de publieke omroep te hebben gemaakt, komen de Meiden van Halal terug met een nieuwe serie bij de NTR. Maar niet meer als de Meiden, maar als de Mama’s van Halal. Hoe is hun leven vergaan, wat is er met Nederland en de moslims gebeurd de afgelopen 10 jaar en wat met de mensen die ze toen ontmoet hebben? Hun programma’s deden destijds veel stof opwaaien, met als uitschieter het beroemde interview met cabaretier Hans Teeuwen.”

NTROVER DE MAMA’S VAN HALAL
http://www.ntr.nl/De-Mamas-van -Halal/225

[7]

”Niet alleen islamitische of ‘allochtone’ organisaties vissen achter het net. In Hilversum heeft Wilders de naam niet mee te werken aan programma’s zodra er moslims in zitten. Regisseur Jan Kooyman van de Meiden van Halal – waarin drie gehoofddoekte moslimzussen discussiëren met andersdenkenden – ging er aanvankelijk vanuit dat Wilders wel mee zou willen doen. Juist vanwege zijn uitspraak: ‘Hoofddoekjes, ik lust ze rauw!’ Van Wilders’ assistent kreeg hij te horen: ‘We gaan jullie niet helpen.”

VOLKSKRANTWILDERS WEIGERT VERZOEKEN TOT DEBAT4 MAART 2008

http://www.volkskrant.nl/binne nland/wilders-weigert-verzoeke n-tot-debat~a886731/

“We gaan jullie niet helpen.”
Medewerker van Wilders in antwoord op het verzoek aan Wilders om te verschijnen in het TV-programma de Meiden van Halal, 
Volkskrant 4 maart 2008 

WAT WIL WILDERSWILDERS WEIGERT DEBAT

http://www.watwilwilders.nl/Wi ldersweigertdebat.html

[8]

INDYMEDIAA TSUNAMI OD RACISM, POLITICAL VIEWS MR WILDERSASTRID ESSED30 APRIL 2007

https://www.indymedia.org.uk/ en/regions/world/2007/04/ 369132.html

A WARNING FROM 2007 AGAINST THE DUTCH POLITICIAN”FUHRER” GEERT WILDERS, WHO IS AN IMMINENT TREATHIN 2016ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/a- warning-from-2007-against-the- dutch-politician-fuhrer-geert- wilders-who-is-an-imminent- threat-in-2016/

[9]

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN MOSKEEENEN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERTASTRID ESSED18 OCTOBER 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-wil-politie-inzetten-bij-s luiten-moskeeen-en-inbeslagnem en-koransfascisme-marcheert/

WILDERS EN HITLER/VERGELIJKING GRIEZELIG JUIST
ASTRID ESSED
16 AUGUSTUS 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-en-hitlervergelijking-grie zelig-juist/

UIT DIE VERLAMMENDE LICHTBUNDEL! STAPPEN TEGEN HET
PVV FASCISME
PETER STORM
21 MAART 2016

http://www.ravotr.nl/2016/03/2 1/uit-die-verlammende-lichtbun del-stappen-tegen-het-pvv-fasc isme/

WILDERS WIL CONCENTRATIEKAMPEN
PETER STORM
18 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/1 8/wilders-wil-concentratiekamp en/

[10]

NOSWILDERS: HOE MINDER MAROKKANEN, HOE BETER14 MAART 2014

http://nos.nl/video/623152-wil ders-hoe-minder-marokkanen-in- nederland-hoe-beter.html

JOOP.NLWILDERS NU OPENLIJK RACISTISCH12 MAART 2014

http://www.joop.nl/nieuws/kijk -wilders-nu-openlijk-racistisc h

[11]

VEROORDELING WILDERS/TEKST UITSPRAAK/JUSTICE IS DONEASTRID ESSED9 DECEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/vero ordeling-wilderstekst-uitspraa k-rechtbankjustice-is-done/

[12]

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[13]

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[14]

VRIJ NEDERLAND
DE TESTOSTERONBOM BESTAAT NIET, WILDERS
CLARA VAN DE WIEL
16 SEPTEMBER 2015

https://www.vn.nl/de- testosteronbom-bestaat-niet- wilders/

[15]

”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer~ a4143720/

YOUTUBE.COM
WILDERS VERKONDIGT EEN VERZETSTOERNEE

https://www.youtube.com/watch? v=kEwEVQQYd20
ONDER FOTO, HOREND BIJ ARTIKEL

”Geert Wilders op ‘verzetstournee’ in Purmerend. De PVV-leider gaat het land in voor fotomomentjes en flyeracties, roept op tot verzet tegen de komst van asielzoekerscentra en vertrekt weer.”

TROUW
DE ONGRIJPBARE INVLOED VAN GEERT WILDERS
2 NOVEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4176 286/2015/11/02/De-ongrijpbare- invloed-van-Geert-Wilders.dhtm l

[16]

”Dat agressieve fascisme dat zich ter plekke ontplooit, is een symptoom van iets veel groters. We zagen eerdere soortgelijke manifestaties van fascistische hatelijkheid in Steenbergen en elders. Dat mensen de straat op gaan en hun racistische haat kenbaar maken, dat doen ze zelf. Maar het verspreiden van racistische haat, het aanmoedigen van agressieve uitingen van die haat, dat wordt systematisch aangewakkerd door een gigantische megafoon. Die megafoon is in de hand van Geert Wilders en zijn PVV. Hij roept al maanden ‘Kom in verzet’ tegen de vestiging van AZC’s. Ook aan de vooravond van de vechtpartijen in Geldermalsen liet hij zich gelden met een tweet“Geen AZC in Geldermalsen!”

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (2) OVER
VERANTWOORDELIJKHEID EN DE ROL VAN WILDERS
PETER STORM
21 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/2 1/fascisme-op-straat-geldermal sen-2-verantwoordelijkheid-en- de-rol-van-wilders/

[17]

WILDERS WIL CONCENTRATIEKAMPEN

PETER STORM

18 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/1 8/wilders-wil-concentratiekamp en/

[18]

Conceptverkiezingsprogrammma 2017 2021

CONCEPT-VERKIEZINGSPROGRAMMA PVV 2017-2021

http://www.pvv.nl/index.php/ visie.html

[19]

NAZI-CHEF WILDERS PRESENTEERT NAZI PROGRAMMA PVV

PETER STORM

30 AUGUSTUS 2016

http://www.ravotr.nl/2016/08/ 30/nazi-chef-wilders- presenteert-nazi-programma- pvv/

[20]

”De Vereniging van Surinaamse Nederlanders gaat aangifte doen tegen Geert Wilders, naar aanleiding van uitspraken van de politicus over Surinamers. In zijn column op de website ‘nieuwnieuws.nl’ noemt de politiek leider van de Partij voor de Vrijheid, drie verdachten van een steekpartij in Almere “drie beesten van Surinaamse afkomst”.

AANKLACHT NA UITSPRAKEN WILDERS OVER SURINAMERS29 JULI 2007

http://www.waterkant.net/surin ame/2007/07/29/aanklacht-na-ui tspraken-wilders-over-suriname rs/

”Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken”
PVVCRIMINELE ALLOCHTONEN27 JULI 2007

https://www.pvv.nl/index.php/i n-de-media/opinie/519-criminel e-allochtonen-column-geenstijl .html

[21]

KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?

http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

SOLIDARITEITSBOODSCHAP PVV LEIDER WILDERS, UITGESPROKENDOOR ED WAGENSVELD [VOORMAN PEGIDA NEDERLAND] OPDE PEGIDA DEMONSTRATIE OP 25 JANUARI 2015  NOSBOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS25 JANUARI 2015  http://nos.nl/artikel/2015389- boodschap-wilders-voorgelezen- tijdens-pegida-mars.html   TEKST   ”Lieve vrienden in Dresden

Het is werkelijk fantastisch wat hier in Dresden gebeurt. Dresden laat zien hoe het moet. Heel Europa kijkt naar jullie. Jullie staan niet alleen. Jullie zijn deel van iets veel groters. In Duitsland, in Nederland, in heel Europa. Jullie zijn de hoop van velen. Jullie zijn de stem van het volk tegen de elite. Jullie zijn het volk.

In Duitsland hebben de mensen er genoeg van.
In Nederland hebben de mensen er genoeg van.
In heel Europa hebben de mensen er genoeg van.
Genoeg van de terreur en de haat.
Genoeg van de aanslagen, genoeg van het bloedvergieten.
Genoeg van de islamisering.
Genoeg van de politieke elites
die onze joods-christelijke identiteit en onze tradities verraden,
die de toekomst van onze kinderen in gevaar brengen,
die ons land en onze beschaving in de uitverkoop doen
In heel Europa zeggen de mensen: “Wij zijn het volk” En wij zijn het beu!
Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.
Want wij willen wat jullie willen: een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.
Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.

Leve de vrijheid.

Geert Wilders  

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME
HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/

[22]

NU.NLMARINE LE PEN NAAR NEDERLAND VOOR OVERLEG MET WILDERS14 OCTOBER 2013
 http://www.nu.nl/politiek/3601 856/marine-le-pen-nederland- overleg-met-wilders.html
 NIEUWSUUR.NLLE PEN KOMT NAAR NEDERLAND11 OCTOBER 2013
 http://nieuwsuur.nl/onderwerp/ 561247-le-pen-komt-naar-nederl and.html

WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/WINDEN DES ONHEILS WAAIEN OM DE EUROPESEROTSEN/BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTENASTRID ESSED13 NOVEMBER 2013
http://www.astridessed.nl/wild ers-haalt-marine-le-pen-naar- tweede-kamerwinden-des-onheils -waaien-om-de-europese-rotsenb ondgenootschap-der-duistere- krachten/

 SOCIALISME.NUWILDERS: SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT8 NOVEMBER 2013
 http://socialisme.nu/blog/nieu ws/38387/wilders-spil-in-europ ese-coalitie-van-de-haat/

[23]

[23]

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN MOSKEEENEN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERTASTRID ESSED18 OCTOBER 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-wil-politie-inzetten-bij-s luiten-moskeeen-en-inbeslagnem en-koransfascisme-marcheert/

WILDERS EN HITLER/VERGELIJKING GRIEZELIG JUIST
ASTRID ESSED
16 AUGUSTUS 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-en-hitlervergelijking-grie zelig-juist/

UIT DIE VERLAMMENDE LICHTBUNDEL! STAPPEN TEGEN HET
PVV FASCISME
PETER STORM
21 MAART 2016

http://www.ravotr.nl/2016/03/2 1/uit-die-verlammende-lichtbun del-stappen-tegen-het-pvv-fasc isme/

OPEN BRIEF AAN GEERT WILDERS: ”U TREEDT IN HITLER’S

VOETSPOREN”

PETER STORM

16 MAART 2016

http://www.ravotr.nl/2014/03/ 16/open-brief-aan-geert- wilders-ja-staat-hitlers- voetsporen/

[24]

YOUTUBE.COMGEERT WILDERS WEIGERT HAND MOSLIMA

https://www.youtube.com/watch? v=M7rdZFT6tnI

[25]

” Een uitgewezen 60-jarige Afghaanse vluchteling, die tot 2006 vijf jaar lang in Maastricht heeft gewoond en voor wie Gerd Leers als toenmalig burgemeester nog in de bres sprong, is in de Afghaanse hoofdstad Kabul door de Taliban vermoord. Dat gebeurde in september 2010, bijna vijf jaar nadat toenmalig minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) de uitgeprocedeerde asielzoeker had teruggestuurd.”

VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
   http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml

[26]

TROUWVERDONK EN DONNER NIET VERVOLGD VOOR SCHIPHOLBRAND19 OCTOBER 2007

http://www.trouw.nl/tr/nl/ 4492/Nederland/article/detail/ 1391182/2007/10/19/Verdonk-en- Donner-niet-vervolgd-voor- Schipholbrand.dhtml

VOLKSKRANTVERDONK EN DONNER NIET VERVOLGD WEGENSSCHIPHOLBRAND19 OCTOBER 2007

http://www.volkskrant.nl/ binnenland/verdonk-en-donner- niet-vervolgd-wegens- schipholbrand~a853974/

[27]

JOOP.NLGEERT WILDERS WEIGERT MOSLIMA DE HAND TE SCHUDDEN11 DECEMBER 2016

http://www.joop.nl/kijk-nou/ge ert-wilders-weigert-moslima-ha nd-schudden

TEKSTGEERT WILDERS WEIGERT MOSLIMA DE HAND TE SCHUDDEN11 DECEMBER 2016

Geert Wilders, naar eigen zeggen toch de grote verdediger van de Nederlandse cultuur en alles wat daarbij komt kijken, weigert een moslima de hand te schudden als zij die naar hem uitsteekt. Iets wat toch echt hoort volgens goed Nederlands gebruik, zo weten we sinds Wilders’ voorloper Rita Verdonk stampij maakte nadat een imam haar de hand weigerde te schudden.

Het overkwam Esmaa Alariachi, een van de presentatoren van het tv-programma Mama’s van Halal. Terwijl Wilders de trappen van het parlementsgebouw af kwam lopen, begroette ze hem met uitgestoken hand. Wilders keek haar aan, keek naar de uitgestoken hand, maar weigerde die vervolgens en liep met lange passen door naar de uitgang.

[28]

YOUTUBE.COMWILDERS WEIGERT HAND MOSLIMA/MAMA’SVAN HALAL

https://www.youtube.com/watch? v=WQlFL60G4KI

[29]

YOUTUBE.COMWILDERS WEIGERT HAND MOSLIMA/MAMA’SVAN HALAL

https://www.youtube.com/watch? v=WQlFL60G4KI

[30]

YOUTUBE.COMWILDERS WEIGERT HAND MOSLIMA/MAMA’SVAN HALAL

https://www.youtube.com/watch? v=WQlFL60G4KI

[31]

YOUTUBE.COMWILDERS WEIGERT HAND MOSLIMA/MAMA’SVAN HALAL

https://www.youtube.com/watch? v=WQlFL60G4KI

[32]

YOUTUBE.COMWILDERS WEIGERT HAND MOSLIMA/MAMA’SVAN HALAL

https://www.youtube.com/watch? v=WQlFL60G4KI

[33]

YOUTUBE.COMWILDERS WEIGERT HAND MOSLIMA/MAMA’SVAN HALAL

https://www.youtube.com/watch? v=WQlFL60G4KI

[34]

‘Niet alleen islamitische of ‘allochtone’ organisaties vissen achter het net. In Hilversum heeft Wilders de naam niet mee te werken aan programma’s zodra er moslims in zitten. Regisseur Jan Kooyman van de Meiden van Halal – waarin drie gehoofddoekte moslimzussen discussiëren met andersdenkenden – ging er aanvankelijk vanuit dat Wilders wel mee zou willen doen. Juist vanwege zijn uitspraak: ‘Hoofddoekjes, ik lust ze rauw!’ Van Wilders’ assistent kreeg hij te horen: ‘We gaan jullie niet helpen.”

VOLKSKRANTWILDERS WEIGERT VERZOEKEN TOT DEBAT4 MAART 2008

http://www.volkskrant.nl/binne nland/wilders-weigert-verzoeke n-tot-debat~a886731/

“We gaan jullie niet helpen.”
Medewerker van Wilders in antwoord op het verzoek aan Wilders om te verschijnen in het TV-programma de Meiden van Halal, 
Volkskrant 4 maart 2008 

WAT WIL WILDERSWILDERS WEIGERT DEBAT

http://www.watwilwilders.nl/Wi ldersweigertdebat.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!