De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geens vs Hublou – Snelwegfeestelingen. Expressie is een bedreigd Goed. Er zijn gevaren die erger zijn.

Geens vs Hublou – Snelwegfeestelingen. Expressie is een bedreigd Goed. Er zijn gevaren die erger zijn.

vrijdag 23 maart 2018 10:05
Spread the love

Koen Geens Facebook

March 20 at 6:45pm ·

Personen die kwaadwillig het verkeer belemmeren, brengen andere bestuurders onnodig in gevaar. Streng straffen is nodig. Onze nieuwe verkeerswet van 6 maart 2018 maakt zelfs een levenslang rijverbod mogelijk.

HLN: Weg geblokkeerd door trouwstoet of betoging: rijbewijs van deelnemers kan voortaan onmiddellijk ingetrokken worden. (foto).

Reactie:

Stefaan C. Hublou-Solfrian

Wel, het blijft mij verbazen hoe een heel verstandig en krachtdadig politicus blijkbaar zo diep in het ‘pleasen” van de ‘roep van de gewone mensen” verankerd zit. Blijkbaar is de heer in kwestie toch in de eerste plaats politicus, en pas daarna denker en ideoloog, laat staan christen. We leren Koen Geens weer wat beter kennen, en onszelf meteen. Ieder zijn stek. We gaan elkaar nog wel vaker stimuleren én ook snoeien, dat lijkt onvermijdelijk

Koen Geens

Beste Stefaan C. Hublou-Solfrian,

dit is een element dat in een wet zit die meer dan 2 jaar werd voorbereid. Ik ben politicus omdat ik iets wil veranderen, daarvoor o.a. dienen nieuwe wetten en een tomeloze inzet van alle medewerkers op mijn departement. Gezien er een zeer gevaarlijke situatie kan ontstaan als de weg moedwillig wordt belemmerd, leek het me opportuun om de wet te wijzen. Dank voor uw aanhoudende interesse en tot de volgende snoei-of stimulatiebeurt. Genegen. Koen.

 

Dank u, Koen Geens,

voor dit persoonlijke antwoord via dit elektronisch sociaal medium. U zult in deze specifieke kwestie wel gelijk hebben. Ama et fac quod vis. De snelweg is een vervreemdende, gevaarlijke plek, die ik mijd; na er als motorrijder en autorijder op actief te zijn geweest, van Leuven tot Ljubljana. De wijsheid van uw beslissing (en uw team) zal er evenwel o.i. vooral in liggen, dat u de burger de boodschap meegeeft: “Wij overheden zorgen dat u gerust in uw compartimentje in het reuzen ratjesrad van het systeem (van economisme) kunt blijven hijgen en trappen.” Daarmee bedoel ik, we mogen niet onmogelijk maken dat mensen nog tot vreugde-uitingen komen, tot diepe authentieke emoties, zeker op de grote feestdagen uit iemands existentie. En daarmee bedoel ik ook, wij moeten Vrijplaatsen instellen waar de ingeboren behoefte aan Avontuur en Romantiek en zelfs aan matig Gevaar aan bod kan komen. Liet u onlangs niet weten dat u iedereen adviseert goede films te zien, en dat u zelf vooral graag naar oorlogsfilms als Dunkirk kijkt, en naar de Churchill-film “The Darkest Hour” bent geweest, met genoegen? Wat is de kwintessens van die films anders, dan Avontuur en Gevaar op heldhaftige manier doorstaan en de uitdaging van dat volle leven aangaan?

Laten wij samen niet alleen Onveiligheid maar ook het monster van de Vervreemding, van de Onverschilligheid en van de bloedeloze middelmatigheid blijven bestrijden.

Teveel Orde is ook niet goed, ik vertrouw erop dat u dat begrijpt.

Lentegroet, Stef

(…)

Een paar bijkomende gedachten, 23 maart:

Dit initiatief oogt slim en goed, maar dat wil ik toch doorprikken. Focussen met beleid op de fenomenen en gevaren die zeer zichtbaar zijn, het is begrijpelijk, maar niet altijd de goede oplossing, zeker niet de meest wijze. – Denk maar aan het fijn stof! En de CO² en NOx-verbindingen in de lucht. Dat is niet zichtbaar, en ook juist daardoor is het grote gezondheidsprobleem decennia lang onvoldoende bestreden. Christendemocraat, liberaal of lid van een alliantie… geef de mensen voldoende Ruimte om zich in Vrijheid te uiten. En als vele gewone Facebook en tv gebruikers daar aanvankelijk niets van begrijpen, neem dan als politici de taak op van didacticus, investeer in uitleg. In een toenemend ingewikkelde en evoluerende maatschappij is die nood groter dan ooit.

– Het punt dat ik op de pagina van Geens op wat cassante manier, door te verwijzen naar maatschappijkritische films als “THX 1138” en “Soylent Green” heb trachten maken is van belang. De betreurde Bob Vansant bracht zijn “Message to the World” (Boodschap aan de wereld) op mij over, en die luidt:

 

 

“EXPRESSIE is het beste middel tegen DEpressie”.

 

 

Bob werd bekend met zijn werk “Depressie is geen ziekte”, dat vele heruitgaven kende. Het leidmotief is, dat bepaalde maatschappelijke structuren zelf de mensen ziek maken, verwarren, angstig maken, in zichzelf opsluiten. Een standpunt dat intussen ruim gedeeld wordt en diep is doorgedrongen.

Mijn kritiek op deze nieuwe wetsregel die uitgaat van het team van Geens, is ingegeven door de goed onderbouwde vrees dat indien ministers snel, krachtdadig en zo radicaal repressief reageren op vormen van emotionele expressie die in deze lage landen een beetje nieuw overkomen, dat we dan de exploderende aantallen geestesziekten zeker niet naar beneden krijgen.

Nog één puntje. De minister gaat er in de bondige toelichting hierboven verkeerdelijk van uit dat de feestvierders het verkeer “kwaadwillig” belemmeren. Daar mag ik hem op wijzen, mijn roots liggen verder geworteld dan louter in het Hagenland. In deze tijd moeten wij echt inspanningen doen om mensen die andere culturele gebruiken kennen (en nodig hebben om te leven!) gaan begrijpen en respecteren.

 

Als zelfs onze beste, meest robuuste,meest geleerde, welsprekende en van gezond verstand voorziene leidinggevende personen “levensblijheid” die op een wat atypische manier in beeld komt, niet meer als dusdanig herkennen, en haar met “kwaadwilligheid” verwarren, dan is het ver gekomen. Dan moeten wij de toekomst somber tegemoet zien.

 

Dan is het hoog tijd, me dunkt, dat we de  hoopvolle quote uit de middeleeuwen “Stadslucht maakt vrij”, omtonen tot

 

“Stadslucht maakt zuur”

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!