De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Geen zoveelste politieke koehandel, maak structuren die heel  België vooruit helpen”
Opinie - Belgische Gemeenschap, Belgische Alliantie

“Geen zoveelste politieke koehandel, maak structuren die heel België vooruit helpen”

woensdag 15 juli 2020 15:35
Spread the love

 

PS-voorzitter Paul Magnette geeft aan dat hij mogelijk toch in een federale regering wil stappen waar ook Vlaams-nationalisten (N-VA) deel van uitmaken. De verenigingen Belgische Alliantie en Belgische Gemeenschap en burgers en activisten die gelijkaardig denken waarschuwen samen dat deze situatie kan resulteren in een nieuwe politieke koehandel waarbij er nog meer wordt geregionaliseerd en waarbij de cohesie binnen ons land nog meer wordt verzwakt.

“Dat is niet wat een groot deel van de Belgen wil”, zeggen Belgische Alliantie, Belgische Gemeenschap en aanverwante geesten. “Dat blijkt uit veel wetenschappelijk onderzoek en uit opiniepeilingen. Steeds meer Belgen zijn de communautaire verdeeldheid moe en verlangen juist naar een herfederalisering van een aantal bevoegdheden. De enorme miserie met de coronacrisis illustreert perfect waarom dit zo belangrijk is”.

Volgens Magnette is het beter om bevoegdheden helemaal te regionaliseren of helemaal nationaal (federaal) te maken. Dat is een gewaagde uitspraak want het is bekend dat de N-VA alleen voorstander is van zoveel mogelijk regionalisering, met het oog op de splitsing van het land die deze partij nastreeft. In het verleden werkte de PS al mee aan staatshervormingen, die telkens opnieuw leidden tot meer regionalisering.

De organisaties die pleiten voor méér België en méér gezond verstand willen allemaal dat dit land staatsstructuren krijgt die de bevolking verbinden en niet nodeloos verdelen. Ook een federale indeling van België moet bijdragen tot meer cohesie, en niet tot steeds meer verdeeldheid, zoals we in de huidige situatie zien. “Wij zijn tegen een zoveelse politieke koehandel die dit land en zijn bevolking schaadt”.

Onlangs nog pleitten eminente specialisten, vakbondsmensen en gewezen politic voor een herfederalisering van de hele gezondheidszorg. “De organisatie van onze gezondheidszorg is hopeloos versnipperd”, constateerden ze in een opiniestuk. “Dat staat een efficiënt en krachtdadig beleid in de weg. Wij staan achter het principe van de homogenisering van bevoegdheidspakketten, maar dat kan in twee richtingen. Herfederaliseren in plaats van verder splitsen is voor de sociale zekerheid logischer, want die is voor 80 procent federaal. Uitgedrukt in termen van budget geldt dat ook voor de gezondheidszorg op zich”.

Belgische Alliantie, Belgische Gemeenschap en vele anderen vragen om efficiënte staatsstructuren die de Belgen onderling verbinden en die bijdragen tot het creëren van een kader dat heel ons land doet vooruitgaan en doet gebruikmaken van al het potentieel dat er is.

 

Hans Leenders van de Belgische Gemeenschap

Charles-Emmanuel Tilkin van de Belgische Alliantie

 

Belgische Alliantie, Belgische Gemeenschap en andere organisaties groeperen een groeiend aantal Belgen met allerlei achtergronden die vinden dat de communautaire verdeeldheid dit land niet dient. Ze verzetten zich tegen het verder uiteengroeien van Franstalige, Nederlandstalige en Duitstalige Belgen en vragen politieke structuren die de Belgen verenigen en niet nodeloos verdelen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!